Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Działkowe ostatki roku 2022 - 01.12.2022

U działkowców rok 2022 dobiega końca szybciej niż to wynika z kalendarza. Choć jeszcze kalendarzowa jesień, to działki już zapadają w zimowy sen. Zakończono  jesienne przygotowania do zimy, zebrano opadające liście z drzew, wzmocniono nawozami rośliny zimujące, a bardziej wrażliwe okryto osłonami. Spadł pierwszy śnieg i stworzył bajkową scenerię ogrodu zimowego. Mniej też działkowców odwiedza swoje działki czekając na lepszą pogodę.

Późna jesień skłania też do rozmyślań, jaki był ten mijający rok? Po latach pandemii wreszcie można  było powrócić do korzystania w pełni  z możliwości spotkań i wypoczynku na działce z  gronem przyjaciół, uczestniczyć w działkowych festynach, obchodzić działkowe jubileusze. Można też było uczestniczyć w zebraniach działkowców podczas których podejmowano wszystkie ważne dla funkcjonowania ogrodu decyzje. Pobytowi  na działce sprzyjała też pogoda. W upalne letnie dni najlepiej było szukać ochłody w cieniu drzew, słuchając śpiewu ptaków i podziwiając piękno kwiatów.  Dobry rok obdarzył działkowców plonami. Zebrano kosze owoców, obficie plonowały wiśnie, czereśnie, jabłonie i śliwy. Zbierano  maliny, truskawki, borówki i jeżyny, pięknie obrodziły pomidory i ogórki. Z plonów działki korzystały rodziny coraz bardziej doceniające ich znaczenie w dobie galopujących cen żywności. Cieszyli się z działkowych plonów zwłaszcza ci działkowcy, którzy uznali, że działka to nie tylko trawnik i grill. Ci działkowcy posłuchali dobrych rad i wdrożyli programy popularyzowane przez PZD jak np.:  „Program nowoczesnego zagospodarowania działek”, którego celem była popularyzacja prowadzenia upraw ogrodniczych z wykorzystaniem szczególnie wartościowych gatunków i odmian roślin sadowniczych, warzyw i ziół oraz metod ich uprawy. Wielu działkowców z korzyścią dla siebie i najbliższego otoczenia stosowało  popularyzowane przez Związek,  tak potrzebne w dobie walki o ekologię i poprawę klimatu programy: „ Program klimatyczny”, wskazujący co sami możemy zrobić, by spowalniać niekorzystne  zmiany klimatu oraz propagujący postawy proekologiczne oraz  wspierający utrzymanie bioróżnorodności na działkach i w ogrodzie program „Bioróżnorodność na działkach w ROD”.

Działkowcy wielkopolscy dużo inwestowali w swoje ogrody i działki. Z podsumowania działalności inwestycyjnej dokonanej za rok 2021 przez  Krajową Radę PZD wynika, że nasz region był szczególnie aktywny na tym polu. Tylko w ogrodach Okręgu Poznańskiego w 256 rodzinnych ogrodach działkowych zrealizowano 287 inwestycji. Podobnie w 59 ogrodach pilskich zrealizowano 83 zadania, a w 42 ogrodach kaliskich wykonano 59 zadań. Inwestowano w sieci wodociągowe i elektryczne, budowano nowe ogrodzenia, remontowano domy działkowca i budowano biura dla zarządów, naprawiano aleje ogrodowe, budowano tereny rekreacyjne, zakładano pasy zieleni, place zabaw, oczka wodne, siłownie plenerowe, poprawiano bezpieczeństwo w ogrodach zakładając monitoring i tablice informacyjne. Z podobnie dużą skalą inwestycji mamy do czynienia w roku bieżącym. Wykonane inwestycje poprawiają standardy ogrodów i tworzą lepsze warunki do wypoczynku dla samych działkowców i zapraszanych gości. Tak duża skala inwestycji ogrodowych była możliwa dzięki zaangażowania znacznych środków finansowych samych działkowców oraz wsparcia udzielanego przez wyższe struktury naszego Związku i organy samorządowe. W tym miejscu szczególnie warto podkreślić pomoc Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, który już po raz kolejny dofinansował ogrody wielkopolskie kwotą 2 mln zł i już kończy nabór wniosków na rok 2023. Nie szczędziły też wsparcia ogrodom samorządy miast regionu przekazujące dotacje gminne często ze skromnych budżetów samorządowych. Za wsparcie rozwoju ogrodów, świadczące o dobrym klimacie dla  ogrodnictwa działkowego w naszych miastach i docenienie ich roli dla społeczeństwa serdecznie dziękujemy.

Po raz pierwszy w historii ogrody mogły także skorzystać z funduszy europejskich. Stało się to za przyczyną ogłoszenia konkursu grantowego prowadzonego przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie  ogrodów działkowych”.  Ogród działkowy w ramach konkursu mógł ubiegać się o grant w wysokości 100 do 150 tys. zł, którego 70% wartości musiało być spożytkowane na działanie związane z ochroną zieleni i inwestycje proekologiczne a do 30 % wartości grantu - na inne niezbędne inwestycje ogrodowe. Pomimo bardzo restrykcyjnych wymogów Agencji i dużej skali trudności przygotowania wniosku do konkursu przystąpiły liczne ogrody działkowe i już uzyskały znaczne środki finansowe w ciągle jeszcze trwającym konkursie, którego owoce zobaczymy w roku przyszłym.

Podkreślić też warto, że działalność inwestycyjna w 2022 roku była obarczona wysokim ryzykiem wzrostu kosztów inwestycji wynikającym z sytuacji ekonomicznej kraju. Tym większe wyrazy uznania należą się wszystkim działkowcom, którzy przyczynili się do wzrostu potencjału ogrodów i podejmowali się  realizacji inwestycji w tak trudnym okresie.

Przedstawione „działkowe ostatki roku 2022” potwierdzają dobrą kondycję ogrodów działkowych. Życzmy sobie, by tak było również w 2023r.

dr Zdzisław Śliwa
prezes Okręgu w Poznaniu

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.