Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Niepokój po kolejnym posiedzeniu on-line - 05.04.2022

Brałem udział w kolejnym posiedzeniu on-line.

Z niepokojem wysłuchałem pochwał dla takiego sposobu odbywania statutowych posiedzeń organów Związku.

Z zawodu jestem socjologiem pracy.

Praktykowałem w tym zawodzie przez kilka lat w fabryce jako kierownik pracowni humanizacji pracy.

Z uwagi na dużą płynność załogi, jednym z podstawowych moich zadań było doradzanie kadrze kierowniczej jak integrować zespoły pracownicze.

Wiem też z lektury fachowej jaką  wartością jest integracja społeczna danej grupy.

Jakie potrzeby jednostka  realizuje poprzez uczestnictwo w grupie.

Pozwolę sobie przypomnieć jedną z nich.

Potrzeba przynależności.

Jako ludzie jesteśmy zależni od grupy.

W początkach ludzkości jednostka bez uczestnictwa w grupie ginęła.

Jeszcze kilka wieków temu banicja była srogą karą.

W grupie realizujemy swoje potrzeby takie jak:

 zdobywanie środków dobrego mniemania o sobie, znaczenia, uznania, akceptacji.

Jak on-line możemy zostać poklepani po ramieniu i usłyszeć: „dobrze dziś wyglądasz ” albo „dobrze że Cię widzę, chcę z Tobą pogadać”.

Lub zwyczajnie serdecznie się uściskać.

Oczywiście nie wszyscy jednakowo odczuwają potrzebę uczestnictwa w grupie.

Znamy określenia: „odludek”; „sobek”; „domator”.

Są to jednostki!

Przytłaczająca większość mówiąc wprost - normalni ludzie -  potrzebują bezpośredniego kontaktu.

Socjologowie od lat śledzą zjawisko atomizacji społecznej, rozpadu więzi  społecznych.

Atomizacja społeczna prowadzi min., do zapełnienia zakładów psychiatrycznych, gabinetów psychoanalityków.

Ludzie bronią się przed zamknięciem w domach, przed monitorem.

Zakładają kluby zainteresowań.

Jednym ze sposobów na kontakt z człowiekiem z przyrodą jest działka.

Zwolennicy odbywania posiedzeń, narad, szkoleń itp. w trybie on-line, powołują się na korzyści ekonomiczne, czasowe.

Oczywiście dostrzegam je.

Uważam jednak że tryb on-line powinien ograniczyć się do organizowania szkoleń.

Sporadycznie może być dopuszczalny do prowadzenia  pilnych narad, niezwłocznego podejmowania decyzji przez gremia organów Związku.

Planowane posiedzenia organów Związku powinny odbywać się w trybie stacjonarnym!

Kuriozalne dla mnie, czego dałem wyraz w wierszach, było organizowanie dożynek w trybie on-line.

Rozumiem przyczynę i okoliczności takiej decyzji. Covid!

Ale jeśli chcemy zachować to co najważniejsze w naszym ruchu- wspólnotowość- to wracajmy szybko do bezpośrednich kontaktów.

Wobec stałych zagrożeń dla naszego Związku, moc osobistych kontaktów, siła więzi społecznych, integracja danych grup, będzie miała decydujące znaczenie!!!

 

Łódź, kwiecień 2022

                                                                                               Antoni Gieczewski

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.