Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Związek jako harmonijna całość - 11.03.2012

Prawidłowe relacje między ogniwami składowymi Związku wymagają jednolitej struktury, określonych procedur oraz dyscypliny w ich przestrzeganiu.Dobrze funkcjonujący organizm nie może mieć zatorów, musi być zachowana płynność całego obiegu.

czytaj więcej

Zapisy regulaminu nie są restrykcyjne, lecz służą dobru działkowców - 04.03.2012


Regulamin ROD jest dokumentem regulującym tok życia wewnętrznego w ogrodzie. Jeżeli porównamy zapisy obecnego regulaminu z zapisami okresów minionych to stwierdzamy wyraźny postęp w uregulowaniu problemów życia w ogrodzie pod kątem precyzyjności zapisów ale również w zakresie ochrony przyrody i poprawy stosunków ekologicznych.

czytaj więcej

Więcej inwestycji w ogrodach działkowych - 01.03.2012

Zadania z zakresu inwestycji i remontów realizowane w ogrodach mają ogromne znaczenie dla społeczności działkowej. Realizowane przez ogrody zadania inwestycyjne wyposażające je w infrastrukturę popierającą ich funkcjonalność i bezpieczeństwo oraz umożliwiające zagospodarowanie ogrodów są w znacznym stopniu wspierane przez Krajową Radę PZD oraz okręgowe zarządy. Jednak zasadniczo koszty tych modernizacji ponoszone są przez samych działkowców, gdyż nie funkcjonują już zakłady pracy, które finansowały takie zadania inwestycyjne, nie istnieje też wsparcie ze strony budżetu państwa.

czytaj więcej

Zróbmy wszystko, aby Rodzinne Ogrody Działkowe - były naprawdę Rodzinne - 01.03.2012

 

W historii naszego  ruchu ogrodnictwa  działkowego odnotowujemy  różne etapy, od  spontanicznie  tworzonych ogrodów z różnych  powodów  i przesłanek, poprzez Pracownicze Ogrody Działkowe do dzisiejszych – Rodzinnych Ogrodów Działkowych , których to  formę  i zakres działania określiła  Ustawa  o rodzinnych ogrodach działkowych z 8.07.2005r.

czytaj więcej

Problemy, z którymi muszą radzić sobie rodzinne ogrody działkowe - 28.02.2012

Współczesne rodzinne ogrody działkowe szczecińskiego Okręgu PZD sięgają swoim rozwojem różnego okresu i były tworzone w zmieniających się warunkach, które po dziś dzień rzutują na ich wizerunek oraz funkcjonowanie.

czytaj więcej

Czy stałe zamieszkiwanie w ROD to nierozwiązywalny ‘gordyjski węzeł’? - 21.02.2012

     Od kogo Zarządy ROD mają prawo oczekiwać wsparcia w rozwiązywaniu problemu narastającej skali zjawiska stałego zamieszkiwania w Ogrodach?

czytaj więcej

O współpracy ROD „Słoneczne Wzgórze” i firmy Toyota - 21.02.2012

     Rodzinne Ogrody Działkowe jako element tkanki miejskiej i część społeczeństwa, czyli o współpracy Wałbrzyskiego ROD „Słoneczne Wzgórze” i firmy Toyota Motor Manufacturing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu

czytaj więcej

Prezes nakazuje zdjąć druty kolczaste, Działkowcy zapowiadają, że założą kolejne. - 20.02.2012

Zarząd ogródków działkowych "Czeczotka" upomina właścicieli działek o usunięcie z ogrodzeń drutów kolczastych - część z nich mówi stanowcze "nie".

czytaj więcej

Dokonująca się niekontrolowana zmiana modelu ROD wymaga pilnej debaty - 17.02.2012

Dla pewnej części ROD przestaje mieć znaczenie  model ogrodu cichego i spokojnego. Zwłaszcza ogrody podmiejskie, a w miastach – te bliżej peryferii, przyciągają całorocznych użytkowników niskimi kosztami zamieszkania. Są oni więc działkowcami już tylko z tradycyjnej i formalnej nazwy, bo na pewno nie z racji mentalnej przynależności do PZD, którego podstawowych reguł prawnych przecież nie honorują. Na skutek rażącego złamania prawa to pierwsi na liście do wykluczenia z PZD.

czytaj więcej

Stowarzyszenia "działkowców" - szczytne hasła, niskie pobudki, jeszcze gorsza praktyka - 17.02.2012

Staje się normą, że osoby korzystające z działek w sposób niezgodny z prawem – najczęściej dotyczy to samowoli budowlanych, czy zamieszkiwania na terenie ROD – powołują tzw. stowarzyszenia działkowców. Celami takich „organizacji” jest przejęcie kontroli nad ogrodami, w których owi „działkowcy” mają działki, a w dalszej perspektywie przekształcenie statusu terenów w sposób umożliwiający legalizację ich wcześniejszych, sprzecznych z prawem działań.

czytaj więcej

Rola i znaczenie Polskiego Związku Działkowców - 11.02.2012

IX Krajowy Zjazd-Delegatów Polskiego Związku Działkowców obradujący w Warszawie w jednym z podjętych stanowisk określił rolę i znaczenie naszego Związku w zakresie obrony ogrodów i praw działkowców.

czytaj więcej

Wywiad z posłem PSL Januszem Piechocińskim - 11.01.2012

Obecnie przed Trybunałem Konstytucyjnym ważą się losy ustawy o ROD. Została ona przyjęta stosunkowo niedawno,  bo w 2005 roku i równie szybko jej konstytucyjne zapisy zostały zakwestionowane przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

czytaj więcej

RODariusze wszystkich ogrodów… - 03.01.2012

Niepewność jutra rodzinnych ogrodów działkowych, która nie pozwala niczego planować, doskwiera ich użytkownikom od co najmniej dziesięciu lat. Ten stan stał się już w codziennym życiu ogrodu nużący, pogłębia bowiem poczucie narastającego kłopotu i demotywuje do społecznej pracy na rzecz ogrodu. Hamuje  wykształcanie się postaw typowych dla społeczeństwa obywatelskiego (więcej czytaj…).

czytaj więcej

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.