Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Problemy, z którymi muszą radzić sobie rodzinne ogrody działkowe - 28.02.2012


Współczesne rodzinne ogrody działkowe szczecińskiego Okręgu PZD sięgają swoim rozwojem różnego okresu i były tworzone w zmieniających się warunkach, które po dziś dzień rzutują na ich wizerunek oraz funkcjonowanie.
Część z tych ogrodów ulokowanych na terenie miasta Szczecina ma rodowód jeszcze z okresu międzywojennego. Ich rozwiązania architektoniczne są odmienne w stosunku do ogrodów tworzonych w późniejszym okresie.
Wiele ogrodów swoje pochodzenie zawdzięcza zakładom pracy, które tworzyły ogrody wg ówczesnego zapotrzebowania na pomoc socjalną w postaci produkcyjnej. Również pomysłowość i dostępność materiałów budowlanych uwidacznia się dzisiaj w infrastrukturze ogrodów.
Ogrody tworzone w okresie funkcjonowania już Polskiego Związku Działkowców cechuje większa nowoczesność, przemyślana struktura w zakresie rozplanowania, zagospodarowania i funkcjonalności poszczególnych elementów ogrodu.
Te historyczne czynniki oraz techniczny poziom każdego okresu mocno odbija się na wizerunku ogrodu oraz jego przydatności do realizacji celów współczesnego ogrodu działkowego a dotyczy to głownie:
- infrastruktury technicznej, -uregulowania prawnego gruntów,
-funkcjonalności ogrodu jako całości, a także poszczególnych jego elementów.
Badając ogrody w tym aspekcie do trudnych problemów w szczecińskim Okręgu należy zaliczyć:
- brak lub nieaktualność planów zagospodarowania ogrodów. Planów, które spełniają wszystkie kryteria geodezyjne i organizacyjne dorobiło się niewiele ogrodów i to głównie kosztem wysiłku działkowców, a także klimatowi sprzyjającemu, który wynikał z nowelizacji ustawy o ROD, a dotyczył przekazywania gruntów w wieczyste użytkowanie. Nie wszystkie ogrody zdążyły uporządkować stany prawne przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, blokującym ten tak ważny proces;
- niepełne lub brak w ogóle prawnego uregulowania gruntów. Wiele ROD funkcjonuje na statusie „ogrodów bez tytułu prawnego";
- niepełne zagospodarowanie wielu ogrodów w rejonach mało atrakcyjnych gdzie tworzone ogrody miały kiedyś charakter wybitnie produkcyjny na potrzeby ówczesnego okresu. W tych ogrodach duży procent działek nie ma użytkowników, a proces komasacji jest trudny z uwagi na dużą dyspersje działek w ogrodzie co w przypadku przenoszenia działkowców na działki zamienne wiązało by się z koniecznością wypłaty za urządzenia i nasadzenia na działkach;
- problemem dla okręgu jest również brak planów przestrzennego zagospodarowania gmin, a ich tworzenie staje się dobrą okazją do eliminowania ogrodów przez wprowadzanie zapisów zmieniających przeznaczenie gruntu na inne cele niż ogrody działkowe.
- oddzielnym tematem są ogrody w pasie nadmorskim gdzie nieustannie odżywa tendencja przeznaczenia działek na inne cele w okresie letnim niż przewiduje to Ustawa. Ten stan rodzi również zagrożenia ekologiczne.
Wymienione trudności powodują różnego rodzaju reperkusje i nie pozwalają na stabilizację funkcjonowania w pełni. Ten trudny problem istnieje i bez jednoznacznego rozwiązania go przez samorządy oraz organy państwowe będzie doskwierał również w przyszłości.

Prezes OZ PZD w Szczecinie
Tadeusz Jarzębak

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.