Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Światowe odmiany rodem z ogrodowej działki - 18.09.2015

W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Kąpiele Słoneczne” w Grudziądzu działkę numer 85 użytkuje Pan Henryk Polaszek. Jest działkowcem od 1957 roku, w którym to otrzymał teren z przeznaczeniem na utworzenie działki o powierzchni 436 m2. Pan Henryk zagospodarowywanie działki zaczął od posadzenia drzewek owocowych, w następnej kolejności zajął się częścią ozdobną działki. Materiał roślinny zdobywał od znajomych oraz korzystał z tego dostępnego na targowisku. Odmiany, do których udało się dotrzeć Panu Henrykowi nie satysfakcjonowały go. Pan Polaszek wspomina, że dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku zostały wyhodowane w Holandii tulipany grupy Hybrydy Darwina. Marzeniem początkującego działkowca było posiadanie na działce irysów widzianych w Ogrodzie Botanicznym w Bydgoszczy. Zdobyty materiał jednak go rozczarował. Pan Henryk poszukiwał roślin w szkółce Grąbczewski i Ślaski oraz w szkółce irysów Pana Klatte. Poza tymi szkółkami Pan Polaszek odwiedził wiele innych miejsc, z których wracał z zakupionymi roślinami lub bez nich.

Przygoda z krzyżowaniem zaczęła się od zebrania i wysiania z ciekawości nasion mieczyków. Otrzymane rezultaty były zachęcające, w związku z czym Pan Polaszek zaczął je celowo zapylać. Przystąpił również do krzyżowania irysów. Kolejny materiał roślinny zdobywał z warszawskiej Szkółki Kwiatów, którą prowadził zakonnik Brat Stefan Franczak. Pan Henryk przez blisko 25 lat w ten sposób powiększał i korygował swoją kolekcję. Irysy uzyskane od Brata Franciszka były jakościowo lepsze od tych dostępnych w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Po bardzo mroźnej zimie, która przyszła w latach 1964/1965 i sprawiła, że zmarzły prawie wszystkie posadzone drzewka owocowe, Pan Polaszek postanowił przestawić się na uprawę i hodowlę kwiatów. Zaczął od posadzenia 150 krzewów róż TH. W latach tych sprawami hodowli twórczej zajmowała się Agenda Ministerstwa Rolnictwa: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) W Słupi Wielkiej. W Ośrodku tym zostały zarejestrowane cebule mieczyków i tulipanów wyhodowanych przez Pana Henryka:

  • w 1972 roku mieczyk CHOPIN
  • w 1992 roku mieczyk KAROLINA
  • w 1986 roku tulipan JOANNA H.D.
Wymogiem rejestracji roślin w tamtym okresie było posiadanie co najmniej 5 000 sztuk dużych bulw mieczyka i od 6 000 do 10 000 sztuk tulipana. Hodowca otrzymał za to nagrodę i premię autorską. Dla irysów kłączowych COBORU Stacja Hodowli roślin określiła wymóg posiadania do rejestracji aż 1 000 sztuk sadzonek i tyle samo cebulek lilii. W 1990 roku Pan Polaszek otrzymał od COBORU wydawnictwo książkowe pt. „Kto jest kim w polskiej hodowli roślin”, w której umieszczono również jego osobę. Po zmianie przepisów odnośnie hodowli polegających na zniesieniu rejestru odmian a wprowadzeniu odpłatności za zgłoszenie siewek do badań, Pan Henryk zawarł umowę z Krakowską Hodowlą i Nasiennictwem Ogrodniczym – POLAN na przyjęcie do dalszej hodowli twórczej i rozmnażania „in vitro” 54 genotypów tulipanów i 73 genotypów lilii. Powodzenie w hodowli twórczej roślin jest w dużym stopniu zależne od mnogości wytworzonych siewek. Pan Polaszek dysponując niewielką działką cały czas szukał dodatkowego miejsca pod swoje uprawy. Dzięki uprzejmości Ogrodnictwa Tepperów udało się p. Henrykowi nasadzić m. in. 3 partie irysów TB oraz 330 siewek SDB. Bardzo dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności cieszyło się nasadzenie około 1 000 sztuk krzyżówek irysów TB na terenie przylegającym do chodnika w gospodarstwie Państwa Gosienieckich. Z tego nasadzenia pochodzi odmiana „Żuławy”. w 2000 roku na Konwencie w Hlucinie ten genotyp zdobył PICHAR POLSKI w kategorii siewek.
 
Poza wspomnianymi już irysami, Pan Henryk hodował również intensywnie tulipany, lilie i mieczyki. W mniejszym zakresie natomiast liliowce, krokusy i narcyzy. Praca z siewkami wymagała od hodowcy wiele uwagi, czasu i poświęcenia. Bardzo groźne dla sadzonego materiału okazywały się srogie, mroźne zimy, które dodatkowo były bezśnieżne.
 
W latach 1980 – 1995 główna hodowla Pana Henryka znajdowała się w 3 hektarowym ogrodzie położonym w podmiejskiej Nowej Wsi. Tam królowały irysy, mieczyki oraz tulipany.
 
W czerwcu 1986 roku Pan Polaszek wraz z kilkorgiem znajomych kwiaciarzy wystąpił z propozycją utworzenia w ramach Grudziądzkiego Towarzystwa Kultury – Sekcji Miłośników Roślin Ozdobnych (SMRO). Jako członkowie SMRO mieli już na starcie tak wielki potencjał roślinny, że już roku 1987 zorganizowali profesjonalną wystawę irysów i tulipanów, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. Wystawy te były powtarzane przez wiele lat. SMRO pod patronatem GTK i władz miasta Grudziądza organizuje coroczny konkurs pn. „Ozdabiamy domy Kwiatami”. Wśród członków tej grupy są osoby, które są również członkami MEIS.
 
 
Podczas długoletniej pracy jako hodowcy roślin Pan Henryk miał bezpośrednie relacje z wielkimi osobistościami związanymi z uprawą i hodowlą kwiatów takimi jak: prof Kazimierz Mynett (długoletni dyrektor Zakładu Kwiaciarstwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach), doc Barbara Grabowska (prowadzącą hodowlę mieczyków) czy dr Joanna Krause (z AR w Poznaniu).

Trzeba zaznaczyć, że Pan Polaszek jest autorem wielu odmian roślin takich jak na przykład:
  • powstały drogą krzyżowania mieczyk „Chopin”, który został wpisany do Rejestru Odmian Oryginalnych w 1972 roku. Za tą odmianę Pan Polaszek otrzymał brązowy medal na międzynarodowej w Bratysławie,
  • tulipan „Joanna”, który został wpisany do Rejestru Odmian Oryginalnych w 1986 roku,
  • irys „Modrooka” i „Pomorze” zarejestrowane w 2000 roku, (kategoria TB),
  • irys „Żuławy” zarejestrowany w 2001 roku, (kategoria TB),
  • irys „Wadowiczanin”, który został nazwany tak na cześć Jana Pawła II i zarejestrowany w 2004 roku, (kategoria TB),
  • irys z kategorii SDB „Henryk” zarejestrowany w 2008 roku,
  • irys „Bielik” zarejestrowany w 2009 roku, (kategoria SDB).
Opracowanie:
mgr Blandyna Łubkowska
instruktor ds. ogrodnictwa OZ PZD
OZ Toruńsko - Włocławski

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.