Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Rola i znaczenie Polskiego Związku Działkowców - 11.02.2012

IX Krajowy Zjazd-Delegatów Polskiego Związku Działkowców obradujący w Warszawie w jednym z podjętych stanowisk określił rolę i znaczenie naszego Związku w zakresie obrony ogrodów i praw działkowców.

W stanowisku tym stwierdzono, że przyjęta w Polsce forma ogólnokrajowego zrzeszenia użytkowników działek w ogrodach funkcjonujących w oparciu o odrębną ustawę jest rozwiązaniem typowym. Analogicznie zastosowano w innych krajach europejskich jak Austria, Niemcy czy Wielka Brytania.

Historia polskich ogrodów wskazuje, iż posiadanie praw działkowców niezależnego, ogólnopolskiego samorządu jest najlepszym rozwiązaniem. Dowodem tego jest znaczący rozwój ogrodów, jaki nastąpił po powołaniu do życia w 1981 roku Polskiego Związku Działkowców. W okresie 10 lat Związek założył nowe ogrody, w których działki otrzymało 360 tysięcy rodzin. Potwierdza to również ostatnie 20 lat, podczas których Związek skutecznie obronił działkowców przed. regularnie podejmowanymi próbami ograniczenia praw, czy wręcz likwidacji ogrodów w Polsce.

Zjazd potwierdził, że nie tylko obrona ustawowych zapisów była działaniem Polskiego Związku Działkowców. Związek prowadził również aktywną działalność oświatową, krzewiąc wiedzę ogrodniczą i ekologiczną. Ogrody zorganizowane w PZD pełnią istotną funkcję społeczną i socjalną w środowiskach lokalnych, a ogrody jako enklawy zieleni, stanowią nierzadko biologiczne tereny w mieście.

Zagospodarowanie i modernizacja ogrodów prowadzona w ramach wspólnot ogrodowych przy wsparciu fachowym i finansowym ze strony jednostek okręgowych i krajowych jest procesem znacznie bardziej wydajnym i efektywnym.

Zjazd w stanowisku potwierdził, że najważniejszym zadaniem, stojącym obecnie przed Związkiem jest obrona ogrodów i praw jej członków. Liczne próby ograniczenia praw działkowców poprzez zmianę ustawy zostały zastopowane dzięki mobilizacji społeczności działkowej. Związek potrafił dotrzeć do .swych członków i zmobilizować ich do walki o swe prawa.

Skuteczności Związku dowodzą również działania skierowane na regulację stanu prawnego terenów ROD, które zaowocowały przejęciem 270 tysięcy hektarów w użytkowanie wieczyste oraz ujawnieniem praw działkowców w księgach wieczystych. Z powyższych względów IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD stwierdził, że zachowanie ogólnopolskiego samorządu, reprezentującego interesy wszystkich użytkowników działek w ROD, jest warunkiem koniecznym do dalszego istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce.

Posiadanie własnego, ogólnopolskiego samorządu o którym przez dziesięciolecia zabiegali nasi poprzednicy, jest niewątpliwie jednym z największych sukcesów polskich działkowców. Z pamięci o nich oraz myślą o przyszłych pokoleniach musimy, jak twierdzi Zjazd, uczynić wszystko by zachować naszą samodzielność i jedność. Bez Polskiego Związku Działkowców zachowanie praw naszych rodzin i istnienie ogrodów będzie niechybnie znacznie trudniejsze, a wręcz niemożliwe.

Olgierd Kownacki

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.