Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Zróbmy wszystko, aby Rodzinne Ogrody Działkowe - były naprawdę Rodzinne - 01.03.2012


W historii naszego  ruchu ogrodnictwa  działkowego odnotowujemy  różne etapy, od  spontanicznie  tworzonych ogrodów z różnych  powodów  i przesłanek, poprzez Pracownicze Ogrody Działkowe do dzisiejszych – Rodzinnych Ogrodów Działkowych , których to  formę  i zakres działania określiła  Ustawa  o rodzinnych ogrodach działkowych z 8.07.2005r. Oczywiście droga  ta nie była lekka, łatwa i przyjemna. Wspomnę tu  chociażby  od  kilku lat trwającą batalię  o nasze ogrody, nasze prawa działkowców, naszą  Ustawę  czy nasz Polski Związek Działkowców.. Nasza determinacja  w obronie  najcenniejszych  wartości naszego ruchu działkowego  była i jest możliwa dzięki  jedności w działaniu i zaangażowaniu się  całego środowiska, wszystkich tych , którym na sercu leży dobro nas wszystkich, naszych dzieci i wnuków.
Mówimy, że  nas działkowców jest  ponad milion, rozsianych niemal po całym kraju,  w każdym większym  lub mniejszym  mieście , osiedlu.
Bardzo często mówimy też,  że działka  jest  naszym podstawowym  miejscem, a niekiedy jedynym -  gdzie spędzamy wolne chwile, odpoczywamy w otoczeniu  rodziny , przyrody. Tak się przyjęło, że  członkiem  PZD  jest  jeden  przedstawiciel  rodziny,  a  przecież  tak  jak w gospodarstwie  domowy tak i na działce, w ogrodzie - jest  wspólna  własność współmałżonków. Jest  to najczęściej  ich wspólny  dorobek dzięki  wspólnej,  pełnej pasji pracy. A więc winni   razem się cieszyć,  korzystać na równych  prawach z wszystkich  dobrodziejstw płynących z faktu bycia Działkowcem.

Tylko przynależność  i członkostwo w Polskim Związku Działkowców  obu małżonków  pozwala  im, każdemu z osobna,  w pełni korzystać z wszystkich praw  należnych  Działkowcom,
a wśród nich to by.:
- brać udział w walnym zebraniu ROD oraz innych  zebraniach organów PZD,  zabierać głos
i składać wyjaśnienia,
-wybierać i być wybieranym do organów PZD,
- występować  z wnioskami i postulatami do  organów PZD,
- składać odwołania  od uchwał i orzeczeń  organów PZD,
- uczestniczyć  w różnego rodzaju  spotkaniach, imprezach okolicznościowy organizowanych dla braci działkowej,
- być wyróżnianym i odznaczanym  za  aktywną działalność  społeczną i wzorową  uprawę działki.
Mając powyższe na uwadze   oraz  ideę   jaka  legła  u  podstaw  tworzenia  rodzinnych  ogrodów działkowych,  powinniśmy  zrobić  wszystko, aby  rzeczywiście  były one  rodzinne, a członkami PZD i  użytkownikami działek  byli oboje  małżonkowie. Wśród   działań  i przedsięwzięć , które  mogły by temu sprzyjać  wymieniłbym:
-  indywidualne rozmowy z   poszczególnymi członkami  naszego Związku i ich współmałżonkami,
-  zapraszanie   współmałżonków  nie będących jeszcze członkami naszego Związku,  na  różnego rodzaju  imprezy  okolicznościowe - organizowane  przez Ogród ,
-  organizowanie  przez zarządy ogrodów konkursów dla  współmałżonków – członków  PZD -
np. „ Jedna działka – wspólny sukces".  Zaplanować  dla laureatów, dyplomy, upominki itp.
-   popularyzowanie  informacji o  w/w działania na rzecz „ małżeństw działkowych" oraz  ich dokonaniach  we wszystkich  nośnikach informacji ogólnie przyjętych  w  ogrodzie, np.( tablice informacyjne w ogrodach, lokalne media – prasa, TV,  witryna  internetowa : ogrodu, Okręgu,PZD).

Aby  to było możliwe, kwestie   te winny być   pierwszoplanowymi  zagadnieniami w planach pracy  Zarządów Ogrodów, spotkań i działań  szerokich  gremiów organów  związkowych.

Pamiętajmy, wspólnie -  możemy  więcej!

 Henryk Ziomek

 

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio