Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Związek jako harmonijna całość - 11.03.2012

Prawidłowe relacje między ogniwami składowymi Związku wymagają jednolitej struktury, określonych procedur oraz dyscypliny w ich przestrzeganiu.
Dobrze funkcjonujący organizm nie może mieć zatorów, musi być zachowana płynność całego obiegu.
Temu celowi muszą być stworzone odpowiednie warunki techniczne, technologiczne oraz mechanizmy przywracające obieg w przypadku zakłóceń.
Każdy element składowy, każdej organizacji ma swoje przeznaczenie i znaczenie. Zgranie tych elementów w harmonijną całość daje określone efekty ale do tego jest potrzebne :
- zaangażowanie;
- utożsamiania się ze Związkiem;
- odpowiedzialności za losy organizacji;
- podstawowa wiedza i doświadczenie;
- zdyscyplinowanie i umiejętność współżycia w zespole;
- podporządkowanie się celom wyższym.
Poprawa funkcjonowania Związku jako całości to przede wszystkim:
- systematyczne podnoszenie świadomości członków organizacji;
- doskonalenie działania struktur samorządowych PZD;
- tworzenie klimatu wspólnoty;
- dbałość o czytelność procedur;
- bezawaryjny obieg informacji wzajemnie sprzężonych.
Aby te cele osiągnąć musi być zrozumienie celu podstawowego przez wszystkich członków organizacji i tzw. patriotyzm lokalny. Występujemy jako Związek. Jako Związek razem się bronimy. Jako Związek odpowiadamy.
W realizacji tych celów służą założenia polityki związkowej przyjętej przez II Kongres PZD oraz IX Krajowy Zjazd Delegatów.
Od strony technicznej realizacji tych celów służyć maja telefonizacja, cyfryzacja, informatyzacja, poszerzenie działań integracyjnych, popularyzacja każdego ogrodu działkowego, a nawet działkowca i organu samorządowego, osiągającego pozytywne rezultaty oraz promowanie jedności.
Związek powinien działać jako sprawna sieć, otwarta jednocześnie na potrzeby społeczności lokalnych i całego społeczeństwa.

Prezes OZ PZD w Szczecinie
Tadeusz Jarzębak

 

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio