Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Uważamy, że Pana wniosek to nic innego jako kolejna odsłona walki z działkowcami i ogrodami działkowymi" - 21.06.2016

Członkowie Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych w Mielcu uczestniczący w naradzie ROD wyrażają głębokie oburzenie Pana wnioskiem skierowanym do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącym rozszerzenia nadzoru budowlanego na altany działkowe.

czytaj więcej

"Zwracamy się do Pana Rzecznika Praw Obywatelskich z apelem i prośbą, o wycofanie niedobrej, a wręcz szkodliwej dla działkowców inicjatywy" - 20.06.2016

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w  Szczawnie - Zdroju, obradujący na posiedzeniu w dniu 01.06.2016 roku, po zapoznaniu się z treścią Pańskiego wniosku do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego stosowania nadzoru budowlanego wobec obiektów niewymagających zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę wyrażają swój zdecydowany sprzeciw wobec tej inicjatywie, która jest szkodliwa dla ponad milionowej rzeszy działkowców. Inicjatywa ta może spowodować masowe podważanie legalności ponad milion altan działkowych, wybudowanych zgodnie z prawem budowlanym i prawem działkowym. 

czytaj więcej

"Stanowisko RPO godzi w fundamentalne prawa działkowców" - 17.06.2016

Uczestnicy narady Prezesów Rodzinnych Ogrodów  Działkowych Okręgu w Bydgoszczy obradujący w dniu 10.06.2016r., po zapoznaniu się z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanym do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygniecie zagadnienia prawnego dotyczącego możliwości stosowania przez organy budowlane rozszerzonego nadzoru w stosunku do obiektów budowlanych, nie wymagających zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę,  wyrażają swój sprzeciw wobec Pana inicjatywy.

czytaj więcej

"PZD zapewnia działkowcom możliwość spokojnego gospodarowania w ROD" - 17.06.2016

"Nie możemy zakładać, że prawo będzie działało na szkodę obywateli, a tak może być jeżeli NSA przychyli się do stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich. Polski Związek Działkowców zapewnia działkowcom możliwość spokojnego gospodarowania w rodzinnych ogrodach działkowych, przestrzegając prawa. Jesteśmy przekonani, że rolą Rzecznika Praw Obywatelskich powinno być życzliwe podejście w stosunku do działkowców" - Kolegium Prezesów ROD Tczewa i Lubiszewa.

czytaj więcej

Stanowisko OZ Sudeckiego w sprawie wniosku RPO do NSA - 16.06.2016

W naszej ocenie Rzecznik Praw Obywatelskich nie zważa na skutki orzeczeń NSA w sytuacji uwzględnienia jego wniosku. Dotkną one bezpośrednio każdego działkowca konsekwencją nakazu rozbiórki altany a także w postaci utraty prawa do odszkodowania w przypadku likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego, bowiem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, za obiekty wybudowane niezgodnie z obowiązującym prawem, odszkodowanie nie przysługuje.

czytaj więcej

"Niekorzystne orzeczenie NSA spowoduje, że nasze altany pobudowane w dobrej wierze i zgodnie z dotychczas obowiązującym prawem staną się z dnia na dzień samowolami budowlanymi" - 16.06.2016

"Piszę te słowa powodowane ogromnym niepokojem w związku z informacją o wystąpieniu Pana do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z wnioskiem o rozstrzygnięcie wątpliwości prawnych dotyczących możliwości stosowania przez organy nadzoru budowlanego wobec budowli niewymagających  zgłoszenia ani pozwolenia na budowę" - pisze Marianna Grabarczyk z ROD im. kpr. BENEDY w Bydgoszczy.

czytaj więcej

"Jesteśmy zdumieni i zniesmaczeni dotychczasowymi posunięciami z Pana strony" - 16.06.2016

Instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej PZD Okręgu Toruńsko - Włocławskiego zebrani podczas narady szkoleniowej pragną ustosunkować się do dotychczasowych działań podjętych przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostrzegając brak prawidłowego rozeznania tematu ogrodnictwa działkowego w Polsce przez Pana Rzecznika, czujemy się zobowiązani nakreślić Panu zasady, którymi się kierujemy opierając się na stabilnych filarach przepisów prawa.

czytaj więcej

"Liczy się tylko forsa i interesy wąskiej grupy osób pragnących zrobić interes na bezkosztowym przejęciu terenów działkowych" - 15.06.2016

Z ogromnym niepokojem przyjąłem wiadomość o kolejnej „aktywności w działaniu" Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w odniesieniu do społeczności działkowców naszego Kraju. Pisząc o „kolejnej aktywności" mam w pamięci nieodległe działania Pana jak i Pańskich poprzedników na tym urzędzie podejmowane bez mała przeciwko wszystkim działkowcom. Przecież nie im będzie służyć Pana ostatnie wystąpienie do NSA w sprawie rozstrzygnięcia wątpliwości prawnych dotyczących możliwości stosowania przez organy nadzoru budowlanego wobec budynków (budowli) niewymagających zgłoszenia ani pozwolenia na budowę.

czytaj więcej

"Takie postępowanie oburza działkowców" - 15.06.2016

Prezesi rodzinnych ogrodów działkowych okręgu częstochowskiego obecni na naradzie uznają, że dotychczasowe uregulowania prawne dotyczące budowy altan w rodzinnych ogrodach działkowych są dobre i w pełni zabezpieczają nabyte prawa działkowców. Zaproponowane przez Pana rozwiązanie jest niesprawiedliwe dla działkowców, nie akceptowane przez nasze środowisko i burzy dotychczasowe zasady funkcjonowania ogrodów przyjęte w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 roku oraz zapisach prawa budowlanego.

czytaj więcej

Stanowisko OZ Świętokrzyskiego w sprawie wniosku RPO do NSA - 14.06.2016

Okręgowy Zarząd Świętokrzyski PZD w Kielcach, zebrany na posiedzeniu plenarnym w dniu 8 czerwca 2016r., czuje się w obowiązku przedstawić swoje stanowisko w sprawie ostatnich działań Rzecznika Praw Obywatelskich. Otóż po swoich pismach dotyczących zamieszkiwania oraz budownictwa ponadnormatywnego na działkach w ROD, w których sugerował m.in. konieczność zmian w ustawie o ROD – obecnie złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego. Zagadnienie to sprowadza się do pytania czy organy nadzoru budowlanego są uprawnione do sprawowania rozszerzonego nadzoru także w stosunku do obiektów, które nie wymagają zgłoszenia tudzież uzyskania pozwolenia na budowę.

czytaj więcej

"Po prawniku, tak wytrawnym jak Pan, spodziewałem się o wiele dogłębniejszego pochylenia się nad problemami ROD" - 14.06.2016

"Pańskie podejście do problematyki altan działkowych zdaje się być czysto teoretyczne i pozbawione elementarnej wiedzy, lub co gorsza, uległ Pan osobom, które z premedytacją nabywały działki tylko po to, by zamieszkać w altanach, często rozbudowując je w efekcie końcowym, odbiegających swymi gabarytami od dozwolonych prawem. Jakże irracjonalne jest także podejście do przypisywania nielegalności prawnej altanom, które postawione są w ogrodach, na terenach nie ujętych w planistyce miast jak tereny zieleni działkowej, mimo że są zgodne z Prawem Budowlanym" - pisze Stefan Dichting z ROD w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Liczymy, iż Naczelny Sąd Administracyjny nie podzieli Pańskich poglądów" - 14.06.2016

Prezesi rodzinnych ogrodów działkowych z Zielonej Góry, po zapoznaniu się z wnioskiem Pana Rzecznika do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie usunięcia rozbieżności w orzecznictwie sądowym dotyczących m.in. stosowania art. 50 ust. 1 pkt 4) Ustawy - Prawo budowlane, zwracają się do Pana Rzecznika o wycofanie wniosku.

czytaj więcej

"Stanowczo sprzeciwiamy się stanowisku, jakie wyraża Pan we wniosku skierowanym do NSA w sprawie interpretacji prawa budowlanego" - 13.06.2016

"Prawo w Polsce powinno wychodzić naprzeciw obywatelom, a każdy, kto w dobrej wierze, z poszanowaniem obowiązujących przepisów podejmuje jakiekolwiek przedsięwzięcie, powinien mieć przeświadczenie i pewność, że prawo stoi po jego stronie" - piszą prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Czerwieńska, Droszkowa, Wilkanowa, Świdnicy, Nowego Kisielina, Ochli, Przylepu.

czytaj więcej

"Zwracam się do Pana o zweryfikowanie swoich działań wobec działkowców" - 13.06.2016

"Z uwagi na to, że jestem działkowcem z bardzo długim stażem a co za tym idzie również doświadczeniem i sporym bagażem życiowym, postanowiłem nakreślić do Pana kilka zdań. Powodem tego jest Pańskie wystąpienie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wniosek, który jest niczym innym jak prawniczym wywodem mającym za cel zniszczenie dorobku działkowców" - pisze Andrzej Boruszkowski z ROD "Jedność" w Rypinie.

czytaj więcej

"Obojętność wobec osób, które rażąco łamią prawo spowodować może zamianę ogrodów działkowych w osiedla mieszkaniowe" - 13.06.2016

My, działkowcy z ROD "Szarotka" w Białej Podlaskiej pragniemy korzystać z działek zgodnie z obowiązującymi przepisami. Chcemy mieć możliwość wypoczynku na swoich działkach, z dala od zgiełku i otaczającego nas szumu, a także chcemy uprawiać nasze działki, dzięki którym mamy dostęp do świeżych i zdrowych warzyw i owoców.

czytaj więcej

"Nie można dopuszczać do sytuacji, że wynaturzony margines społeczny narzuca zasady funkcjonowania reszcie ogrodowej społeczności" - 10.06.2016

"Jestem użytkownikiem działki od dwóch lat. Do jej uprawiania skłoniła mnie chęć spędzania wolnego czasu na łonie natury i zainteresowanie ogrodnictwem. Nie bez znaczenia były także uregulowania prawne, które twardo ustalają reguły funkcjonowania ogrodów działkowych. W mojej ocenie uchwalona trzy lata temu ustawa o ROD, a także określenie pojęcia altany ogrodowej, pozwoliły na przeciwdziałanie łamaniu prawa przez sporą część działkowców. Niestety, życie pokazało, że się myliłem" - pisze Mieczysław Chrapiński z ROD „Oaza” w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Nasze altany pobudowaliśmy zgodnie z przepisami obowiązującymi nas działkowców" - 10.06.2016

"Uważamy, że altany nasze są pobudowane zgodnie z zapisami ustawy o ROD z 2013 roku oraz ustawy Prawo budowlane. W obu ustawach określono parametry dla altan budowanych w ogrodach działkowych przez działkowców. Nie ma tam zapisów dotyczących szczególnych warunków jak w przypadku budowanych budynków mieszkalnych wymagających pozwoleń na budowę oraz zapisów zgodności pobudowanych altan z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla gruntów ROD" - piszą przedstawiciele zarządów ROD miasta Rogoźna oraz Ryczywołu.

czytaj więcej

List OZ w Kaliszu do RPO w sprawie jego wniosku do NSA - 10.06.2016

Uczestnicy plenarnego posiedzenia Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu  w dniu 31 maja 2016 roku są oburzeni i zbulwersowani Pana wystąpieniem do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozszerzenia kompetencji nadzoru budowlanego w stosunku do obiektów niewymagających zgłoszenia i pozwolenia na budowę, co w konsekwencji obejmie również altany działkowe.

czytaj więcej

"Nie pierwszy już raz jesteśmy atakowani przez sympatyków likwidacji ogrodów" - 09.06.2016

"Niezaprzeczalnie łatwiej się coś niszczy aniżeli tworzy. Niestety z ogromnym smutkiem muszę stwierdzić, że Pan swoimi poczynaniami zmierza do tego pierwszego. Pana wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego jest jednym z dowodów na to. Jak wszyscy działkowcy, tak i ja mam wciąż żywe wspomnienia z negatywnymi doświadczeniami po absurdalnym orzeczeniu NSA opisującego altanę działkową. Tylko dzięki perspektywicznemu dostrzeganiu zagrożeń dla działkowców przez Prezydium Krajowej Rady i samą Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców, udało się przy determinacji tysięcy działkowców przeforsować nowelizację Prawa budowlanego i dokonać precyzyjnego sformułowania" - pisze Franciszek Przybylski z ROD w Lubieniu Kujawskim.

czytaj więcej

"Zaniepokojeni jesteśmy złożonym przez Pana wnioskiem do NSA" - 09.06.2016

"Zaniepokojeni jesteśmy złożonym przez Pana wnioskiem do NSA o wykładnię czy nadzór budowlany może rozszerzająco badać legalność obiektów, dzisiaj nie wymagających pozwolenia na budowę a nawet zgłoszenia. Takie obiekty znajdują się w ogrodach rodzinnych a dotyczą głównie altan działkowych" - pisze Zarząd ROD "Krzekowo" w Szczecinie.

czytaj więcej

 


Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.