Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Stanowisko RPO godzi w fundamentalne prawa działkowców" - 17.06.2016


Bydgoszcz, 10 czerwca 2016r.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich
Pan Adam Bodnar

 

LIST OTWARTY


Uczestnicy narady Prezesów Rodzinnych Ogrodów  Działkowych Okręgu w Bydgoszczy obradujący w dniu 10.06.2016r., po zapoznaniu się z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanym do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygniecie zagadnienia prawnego dotyczącego możliwości stosowania przez organy budowlane rozszerzonego nadzoru w stosunku do obiektów budowlanych, nie wymagających zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę,  wyrażają swój sprzeciw wobec Pana inicjatywy.

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w w/w sprawie godzi w fundamentalne prawa działkowców, a zwłaszcza w ich prawa majątkowe, gdyż nie trudno się domyśleć, że  wniosek rzecznika dotyczy również altan działkowych.

Rozszerzenie wykładni oceny zgodności pobudowanych altan z prawem obowiązującym tj.  ustawą, prawem budowlanym i ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych  z 13 grudnia 2013 roku o ustalenia planistyczne, co do danego terenu i warunki techniczne, spowoduje zagrożenie dla setek tysięcy istniejących altan, nawet tych zgodnych z parametrami zawartymi w obu w/w  Ustawach.

Dlatego mamy ogromną nadzieję, że zrewiduje Pan swoje stanowisko i wycofa wniosek.


Uczestnicy narady
                                                                                                                      Sygnatariusze listu- 85 osób

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio