Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

Stanowisko OZ Świętokrzyskiego w sprawie wniosku RPO do NSA - 14.06.2016


Stanowisko

Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego

Polskiego Związku Działkowców w Kielcach

z dnia 8 czerwca 2016 r.

w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

Okręgowy Zarząd Świętokrzyski PZD w Kielcach, zebrany na posiedzeniu plenarnym w dniu 8 czerwca 2016r., czuje się w obowiązku przedstawić swoje stanowisko w sprawie ostatnich działań Rzecznika Praw Obywatelskich. Otóż po swoich pismach dotyczących zamieszkiwania oraz budownictwa ponadnormatywnego na działkach w ROD, w których sugerował m.in. konieczność zmian w ustawie o ROD – obecnie złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego. Zagadnienie to sprowadza się do pytania czy organy nadzoru budowlanego są uprawnione do sprawowania rozszerzonego nadzoru także w stosunku do obiektów, które nie wymagają zgłoszenia tudzież uzyskania pozwolenia na budowę.

Zagadnienie powyższe może mieć realny wpływ na prawa tysięcy działkowców w naszym kraju. Dlaczego? Otóż dotyczyć może ono większości altan pobudowanych na terenie działek. Budowa altan nie wymaga bowiem pozwolenia, zaś jedyne parametry jakie musi spełniać to te dotyczące dopuszczalnej powierzchni i wysokości. W myśl przepisów więc organy nadzoru budowlanego mogłyby badać legalność altan jedynie z punktu widzenia ich zgodności z powyższymi parametrami. Jeśli jednak Naczelny Sąd Administracyjny uznałby, że rozszerzony nadzór jest dopuszczalny – wówczas okazuje się, że działkowa altana musi spełniać cały szereg szczegółowych warunków i wytycznych, jakim poddane są przede wszystkim obiekty służące do zamieszkiwania. Jej posadowienie musi być także zgodne z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli potraktowalibyśmy altany działkowe w tak rygorystyczny sposób wówczas okazać się może, że znakomita większość z nich stanowi... samowole budowlane, mimo że ich budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia! Organy nadzoru mogłyby więc nakazać rozbiórkę obiektu, którego powierzchnia i wysokość mieści się w przepisanych prawem granicach, lecz nie odpowiada bardziej szczegółowym wytycznym określonym np. w rozporządzeniu.   Stanowi to zagrożenie również w przypadku ewentualnej likwidacji ROD oraz ustalania kwot odszkodowań za majątek działkowca. Skoro bowiem altana mogłaby zostać uznana za samowolę – także i wypłata odszkodowania za taki majątek stanęłaby pod ogromnym znakiem zapytania. Biorąc pod uwagę tezę o racjonalności ustawodawcy – rozwiązanie takie wydaje się być wręcz absurdem. Nie po to przecież maksymalnie odformalizowano proces stawiania altan działkowych, aby następnie poddawać je rygorowi szczegółowych danych technicznych czy planistycznych.

Chociaż sytuacja wydaje się kuriozalna – niestety jednak jest prawdziwa. Niezrozumiałe są dla nas powody powyższych działań Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy mają one jakikolwiek związek ze „staniem na straży praw i wolności obywatela”, do czego powołany jest przecież ów urząd? Chyba wręcz przeciwnie – jak zostało wykazane powyżej- w stosunku do działkowców, którzy stanowią ponad milionową grupę społeczną,  przyczynić się mogą raczej do zupełnego ich wypaczenia. Zupełnie niejasnym jest w imieniu i na rzecz czyich interesów zwrócił się Pan Rzecznik Do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Nauczeni doświadczeniem oraz pełni obaw o respektowanie praw setek tysięcy polskich działkowców – zwracamy się do Rzecznika Praw Obywatelskich o wycofanie swojego wniosku, który doprowadzić może do podważenia legalności ich altan na terenie działek rodzinnych, pomimo ich oczywistej zgodności z przepisami prawa. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań, które godzą w prawa i spokój obywateli oraz rodzą obawy dotyczące legalności ich majątku.

 

Okręgowy Zarząd Świętokrzyski

Polskiego Związku Działkowców w Kielcach

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio