Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Zwracam się do Pana o zweryfikowanie swoich działań wobec działkowców" - 13.06.2016

Andrzej Boruszkowski                                                                Rypin, 27 maja 2016 roku

ROD „Jedność"

Rypin


Rzecznika Praw Obywatelskich Pan

Dr Adam Bodnar Warszawa

 

Panie doktorze,

Z uwagi na to, że jestem działkowcem z bardzo długim stażem a co za tym idzie również doświadczeniem i sporym bagażem życiowym, postanowiłem nakreślić do Pana kilka zdań. Powodem tego jest Pańskie wystąpienie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wniosek, który jest niczym innym jak prawniczym wywodem mającym za cel zniszczenie dorobku działkowców. Przyrównuje Pan w nim altany działkowców do budynków mieszkalnych, co z natury jest już błędną interpretacją. Błędną jak wcześniejsza interpretacja Naczelnego Sądu Administracyjnego, czym jest altana działkowa, którą to NSA określiło jako drewnianą, ażurową budowlę. Nie zgodzę się również z podjętą przez Pana teorią, jakoby budowle (czytaj w domyśle altany), mimo, że spełniają określone kryteria w ustawie Prawo budowlane ale posadowione na terenie, który w planach zagospodarowania ma inne przeznaczenie należy traktować jako innego rodzaju samowolę budowlaną. Z całym szacunkiem, ale czy Pan lub osoby, które przygotowywały wyżej wspomniany wniosek do NSA zapoznały się z problemem? Odnoszę nieodparte wrażenie, że wniosek ten sporządzały osoby, które z planami przestrzennymi zagospodarowania miast nie miały w życiu do czynienia, nawet w Internecie.

Szanuję władzę w mojej ojczyźnie, ale nigdy nie pogodzę się z bylejakością wykonywania swoich obowiązków. Tego wymagam od siebie ale tez i innych. Dlatego, zwracam się do Pana o zweryfikowanie swoich działań wobec działkowców.

Z pozdrowieniami

Andrzej Boruszkowski

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio