Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Stanowczo sprzeciwiamy się stanowisku, jakie wyraża Pan we wniosku skierowanym do NSA w sprawie interpretacji prawa budowlanego" - 13.06.2016


Zielona Góra, 10.06.2016 r.


Rzecznik Praw Obywatelskich

dr Adam Bodnar


Szanowny Panie Rzeczniku Praw Obywatelskich


Prawo w Polsce powinno wychodzić naprzeciw obywatelom, a każdy, kto w dobrej wierze, z poszanowaniem obowiązujących przepisów podejmuje jakiekolwiek przedsięwzięcie, powinien mieć przeświadczenie i pewność, że prawo stoi po jego stronie.

Obowiązujące prawo jest nieprecyzyjne, to fakt. Prawo budowlane i linie orzekania dotyczące obiektów, które nie wymagają pozwolenia na budowę (w tym altan działkowych) wprowadzają niepewność co do legalności wielu obiektów budowlanych. Doceniamy inicjatywę polegającą na chęci ujednolicenia przepisów, ale stanowczo sprzeciwiamy się stanowisku, jakie wyraża Pan we wniosku skierowanym do NSA w sprawie interpretacji prawa budowlanego.

Nie możemy zgodzić się z tym, by altany działkowe jako obiekty nie wymagające pozwolenia na budowę, były objęte rozszerzoną kontrolą ze strony organów nadzoru. Dotychczas takiej interpretacji wobec altan nie stosowano i wszelkie normy, jakie obowiązywały działkowców, sprowadzały się do wymiarów altany. W rozumieniu tych przepisów, w dobrej wierze postawiono tysiące altan. Nigdy nikt nie podnosił problemu zapisów „Zieleń działkowa" miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nierzadko występują sytuacje, w których rady miejskie podejmują decyzje o uchwaleniu planu pod konkretną inwestycję, więc, de facto, wielkie połacie miast i gmin nie są objęte planowaniem przestrzennym, a istniejące na tych terenach rodzinne ogrody działkowe wyposażone są w setki altan, które były stawiane z wiarą, iż jest to zgodne z prawem.

Jeżeli popiera Pan rozszerzony nadzór i w konsekwencji popiera Pan uznanie altan działkowych za niezgodne z prawem budowlanym, to proszę miec świadomość, iż przyczynia się Pan do otworzenia furtki do stworzenia zagrożeń da działkowców. Szczególnie w przypadku likwidowanych ogrodów, gdzie altany działkowe mogą zostać uznane za samowole budowlane, a co za tym idzie działkowcy me otrzymają odszkodowania za ten składnik majątku, który podlega likwidacji. Naszym zdaniem może to prowadzić do wielu nadużyć i wyrządzenia wielkiej krzywdy działkowcom.

Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych

z Czerwieńska, Droszkowa, Wilkanowa, Świdnicy, Nowego Kisielina, Ochli, Przylepu

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio