Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Takie postępowanie oburza działkowców" - 15.06.2016


Częstochowa 08.06.2016 r.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

 

Uczestnicy narady Prezesów rodzinnych ogrodów działkowych okręgu w Częstochowie w dniu 08.06.2016 roku po zapoznaniu się z Pana wystąpieniem do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego rozszerzenia kompetencji nadzoru budowlanego w stosunku do obiektów nie wymagających zgłoszenia i pozwolenia na budowę w prostej linii prowadzi do objęcia takim nadzorem budowanych altan w rodzinnych ogrodach działkowych. Takie postępowanie oburza i bulwersuje szczególnie kręgi samych zainteresowanych - działkowców.

Pana Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie tej kwestii spowoduje naruszenie nabytych praw działkowców, a tym samym mogą stanowić podstawę do uznania wybudowanych altan w rodzinnych ogrodach działkowych zgodnie z obowiązującymi do tej pory prawami za samowole budowlane. Zdaniem Prezesów takie działania doprowadzą do wstrzymania budowy altan w rodzinnych ogrodach działkowych, uznanie tych altan za samowole budowlane czego efektem będą wydawane nakazy rozbiórki budowli wykonanych niezgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania gminy mimo, że obiekty te spełniają na dzień dzisiejszy ustawowe parametry ustalone w przepisach związkowych i prawie budowlanym.

Prezesi rodzinnych ogrodów działkowych okręgu częstochowskiego obecni na naradzie uznają, że dotychczasowe uregulowania prawne dotyczące budowy altan w rodzinnych ogrodach działkowych są dobre i w pełni zabezpieczają nabyte prawa działkowców. Zaproponowane przez Pana rozwiązanie jest niesprawiedliwe dla działkowców, nie akceptowane przez nasze środowisko i burzy dotychczasowe zasady funkcjonowania ogrodów przyjęte w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 roku oraz zapisach prawa budowlanego.

Zdaniem uczestników narady Pana urząd powołany jest do obrony praw mieszkańców szczególnie tej biedniejszej części społeczeństwa, której znaczną rzeszę reprezentują działkowcy.

Prezesi ROD

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio