Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Liczymy, iż Naczelny Sąd Administracyjny nie podzieli Pańskich poglądów" - 14.06.2016


Zielona Góra, 10.06.2016 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar

 

Prezesi rodzinnych ogrodów działkowych z Zielonej Góry, po zapoznaniu się z wnioskiem Pana Rzecznika do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie usunięcia rozbieżności w orzecznictwie sądowym dotyczących m.in. stosowania art. 50 ust. 1 pkt 4) Ustawy - Prawo budowlane, zwracają się do Pana Rzecznika o wycofanie wniosku.

Z uwagi, ze obiektami nie wymagającymi pozwolenia na budowę są altany w rodzinnych ogrodach działkowych, działkowcy liczą, iż wymagania stosowane wobec altan zostaną niezmienione. Ważny będzie jedynie, jak dotychczas, rygor powierzchni i wysokości. Zastosowanie rozszerzonego orzecznictwa dotyczącego między innymi zgodności z miejscowymi pianami zagospodarowania miast i gmin, może spowodować, iż obiekty (altany) będą automatycznie uznawane za samowole budowlane, jeżeli wpis będzie inny niż Zieleń Działkowa.

Wiąże się to z szeregiem konsekwencji, jak na przykład brak odszkodowań w przypadku likwidacji ROD, nakazem rozbiórki altan i zahamowaniem rozwoju ogrodów, gdyż działkowcy przestaną inwestować w infrastrukturę z uwagi na niesprzyjające otoczenie prawne.

Liczymy, iż Naczelny Sąd Administracyjny nie podzieli Pańskich poglądów i nie rozstrzygnie jednoznacznie na niekorzyść Działkowców.

Rozbieżność w prawodawstwie nie jest sytuacją komfortową, ale ujednolicenie orzecznictwa z pokrzywdzeniem słusznie nabytych praw działkowców jest sytuacją o wiele gorszą.

 

Prezesi Rodzinnych ogrodów działkowych z Zielonej Góry

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio