Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Zwracamy się do Pana Rzecznika Praw Obywatelskich z apelem i prośbą, o wycofanie niedobrej, a wręcz szkodliwej dla działkowców inicjatywy" - 20.06.2016


Szczawno-Zdr., dnia 01.06.2016 r.


Szanowny Pan
Dr Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich 
WarszawaSTANOWISKO
Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców 
w Szczawnie-Zdroju z dnia 01 czerwca 2016 roku 

w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego stosowania nadzoru budowlanego wobec altan działkowych i innych budowli nie wymagających pozwolenia na budowę.Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w  Szczawnie - Zdroju, obradujący na posiedzeniu w dniu 01.06.2016 roku, po zapoznaniu się z treścią Pańskiego wniosku do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego stosowania nadzoru budowlanego wobec obiektów niewymagających zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę wyrażają swój zdecydowany sprzeciw wobec tej inicjatywie, która jest szkodliwa dla ponad milionowej rzeszy działkowców. Inicjatywa ta może spowodować masowe podważanie legalności ponad milion altan działkowych, wybudowanych zgodnie z prawem budowlanym i prawem działkowym. 

Uznanie za samowole budowlane altan działkowych spowoduje konieczność ich rozbiórki przez działkowców, a w przypadku likwidacji ogrodu również utratę rekompensaty, za własny majątek. 

Należy zaznaczyć, że altany działkowe zostały pobudowane ze skromnych wynagrodzeń za pracę, rent i emerytur działkowców i niejednokrotnie budowane były przez wiele lat. Czyżby miały się dziś stać tzw. „domkiem z kart” - ?

Według naszej oceny przesłany wniosek przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego do tego zmierza. 

W związku z powyższym zwracamy się do Pana Rzecznika Praw Obywatelskich z  apelem i prośbą, o wycofanie niedobrej, a wręcz szkodliwej dla działkowców inicjatywy. 

Z wyrazami szacunku i działkowym pozdrowieniem 
Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD
w Szczawnie-Zdroju

Do wiadomości:
1. Krajowa Rada PZD.
2. Okręgowy Zarząd Sudecki PZD.

 

zobacz pismo

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio