Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Mamy do cznienia z permanentnym torpedowaniem ustawy o ROD" - 08.05.2015

"Już ponad 15 miesięcy minęło od wejścia w życie zapisów nowej ustawy o ROD. To był czas konsultacji i dyskusji nad nowymi regulacjami prawnymi, w tym nad statutem. W październiku 2014 r. Nadzwyczajny Zjazd niemal jednogłośnie przegłosował jego uchwalenie. Niestety, sprawa się na tym nie zakończyła za sprawą sprzeciwu Pani Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Moja wiara w pozytywne działania Pani Prezydent jest chyba płonna. Dlatego też serdecznie Panią proszę, by podjęła Pani temat sprzeciwu wobec nowego statutu PZD i spróbowała wpłynąć na postawę Pani Prezydent. Nie ulega żadnym wątpliwościom, że statut został przyjęty w sposób zgodny z prawem, a jego zapisy w żaden sposób nie naruszają przeisów prawa" - pisze w liście do Pani Premier Ewy Kopacz Piotr Gadzikowski z ROD w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Wszyscy działkowcy chcą w spokoju i zgodnie z prawem użytkować działki" - 08.05.2015

"Apelujemy do Pani Prezydent o zaprzestanie działań mających na celu blokowanie rejestracji Statutu PZD"- piszą do Prezydenta m.st. Warszawy działkowcy z ROD "1000-lecia" w Kolbuszowej.

czytaj więcej

"Najwyższa pora zakończyć spory wokół rodzinnych ogrodów działkowych" - 08.05.2015

"Apelujemy do Pani Prezydent, aby przy ocenie naszego Związku zostały wzięte pod uwagę jego dokonania i rola ogrodów działkowych, jaką spełniają one w zyciu społeczności lokalnych" - piszą do Prezydenta m.st. Warszawy działkowcy z ROD im. W. Szafera w Rzeszowie.

czytaj więcej

"Prosimy o wsparcie w działaniach zmierzających do rejestracji statutu" - 08.05.2015

"Przepisy znajdujące się w uchwalonym przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZD w dniu 23 października 2014 r. statucie są podstawą do formalno-prawnego funkcjonowania ogrodów. Toczące się spory i wątpliwości budzą niepokój i obawy w środowisku działkowym. PZD to organizacja, która z ogromnym zaangażowaniem i determinacją broni działkowców w całej Polsce, ale ciągle prowadzone są działania przeciw nim i Związkowi. Jako działkowcy będziemy bronić naszych ogrodów, a Panią prosimy o wsparcie nas w tej walce" - piszą do Pani Premier Ewy Kopacz działkowcy ROD "Chemik" w Grudziądzu.

czytaj więcej

List działkowców ROD "Przyszłość" w Rzeszowie do Prezydent m.st. Warszawy - 08.05.2015

Działkowcy ROD "Przyszłość" uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym uważają Pani działania dotyczące sprzeciwu wobec rejestracji satautu PZD za niezrozumiałe. Ustawa o ROD zobowiązała PZD do opracowania, przyjęcia i zarejestrowania statutu w określonym terminie. Uważamy, że działanie wszystkich jednostek organizacyjnych Związku podjęte w celu przyjęcia statutu były prawidłowe i zgodne z prawem. Pani działania wprowadziły jedynie zamęt i niepokój wśród działkowców. Powstało przeświadczenie, iż rozpoczęła się walka o ogrody działkowe, których grunty są dla niektórych warte wszczynania każdej awantury.

czytaj więcej

"Postępowanie organu nadzoru narusza samorządność naszego stowarzyszenia" - 08.05.2015

"Ataki podejmowane przez Prezydenta m.st. Warszawy, jako organu nadzorującego PZD, mają jeden cel: uniemożliwienie rejstracji statutu uchwalonego 23 października 2014 r. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD uchwalając ten statut wypełnił tym samym obowiązek wynikający z art. 68 ustawy o ROD. Organ nadzoru najwyraźniej nie zna treści art. 65 ust. 2 powyższej ustawy, bowiem wiedziałby, że od chwili uchwalenia nowego statutu PZD musi działać w oparciu o nowy, niezależnie od rejestracji w KRS. To nikt inny jak ustawodawca postanowił o natychmiastowym rozpoczęciu obowiązywania nowego statutu po jego uchwaleniu" - piszą w liście do Pani Premier Ewy Kopacz działkowcy ROD im. kmdr ppor. Grudzińskiego w Gdyni.

czytaj więcej

Stanowisko działkowców ROD "Magnolia" w Kielcach w sprawie odmowy rejestracji Statutu PZD - 08.05.2015

"Działkowcy ROD "Magnolia" w Kielcach, uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczo -wyborczym w dniu 17.04.2015 r. podobnie jak i działkowcy z całej Polski wyrażają swoją dezaprobatę i stanoczy protest przeciwko odmowie rejestracji Statutu PZD".

czytaj więcej

"Apelujemy o zaprzestanie działań skierowanych przeciwko Polskiemu Związkowi Działkowców" - 08.05.2015

"Apelujemy o umożliwienie działkowcom funkcjonowania na swoich działkach i w ogrodach w spokoju!" - pisze w swoim stanowisku do Prezydenta m.st. Warszawy Prezes ROD "Za Gajem" w Wójtowie.

czytaj więcej

"Jesteśmy poruszeni faktem, że władze stolicy praktycznie utożsamiają się z propozycjami stowarzyszenia "Dekretowiec" - 08.05.2015

"Jesteśmy oburzeni działaniami stowarzyszenia "Dekretowiec" oraz brakiem drobrej woli i chęci współpracy władz miasta w rozwiązywaniu problemów ogrodów na terenie Warszawy. Władze Warszawy chcą zniweczyć kilkudziesięcioletnią pracę działkowców i ich niemały nakład finansowy po to, aby w ten sposób spłacić swoje zobowiązania wobec roszczeń "dekretowców". Praniemy przypomnieć, że Warszawa jest stolicą wszystkich Polaków, a na jej odbudowę składało się całe polskie społeczeństwo" - piszą w swoim stanowisku działkowcy ROD "Metalowiec" w Skarżysku - Kamiennej.

czytaj więcej

"Nowy statut dla ogrodów jest gwarantem istnienia i sprawnego zarządzania" - 08.05.2015

"Statut Polskiego Związku Działkowców uchwalony na Krajowym Zjeździe Delegatów dnia 23 października 2014 r., dla ogrodów jest gwarantem istnienia i sprawnego zarządzania. Każdy mógł wnieść do projektu statutu uwagi, zapisy w nim zawarte były konsultowane przez działkowców i prawników, i zyskały poparcie. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, że z niejasnych przyczyn zostaniemy pozbawieni podstaw funkcjonowania. Dlatego Zwracamy się do Pani Premier z apelem o wstrzymanie działań blokujących rejestrację statutu PZD" - pisze w liście  do Pani Premier Ewy Kopacz zarząd ROD "Oaza" w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Pobudki urzędników warszawskiego magistratu są nie do przyjęcia" - 08.05.2015

"W związku ze złym działaniem Pani Prezydent m.st. Warszawy wobec PZD oświadczam, że takie działanie urzędników warszawskiego magistratu może spowodować paraliż działania milionowej organizacji społecznej. Pobudki, jakimi kierują się urzędnicy są nie do przyjęcia w świetle ustawy o ROD. Nie do przyjęcia jest i to, że gruntami ogrodów chce się dać rekompensatę dla spadkobierców osób wywłaszczonych dekretem Bieruta, a większości nawet dla tych, którzy wykupili roszczenia, w tym deweloperów" - pisze w liście do Pani Premier Ewy Kopacz Marian Rosiński, działkowiec z ROD ŚFUP w Świdnicy.

czytaj więcej

„Świat się kręci”… ale prawo musi być prawem - 07.05.2015

Jednym z tematów poruszonych w programie „Świat się kręci” w TVP1 była kwestia odłączania się ogrodów od struktur PZD. Ponieważ zaproszone do udziału w dyskusji przedstawicielki ogrodów warszawskich, które podjęły uchwałę o wyodrębnieniu z PZD, zarzuciły PZD utrudnianie procedury wyłączenia się ROD, koniecznym jest sprostowanie i uzupełnienie obrazu sytuacji przedstawionej w programie.

czytaj więcej

Stanowisko OZ Podlaskiego w sprawie odmowy rejestracji Statutu PZD - 07.05.2015

"Okręgowy Zarząd Podlaski PZD wzywa organy administracji samorządowej oraz państwowej do zaprzestania nagonki wymierzonej w PZD oraz działania zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami, zamiast dotychczasowego traktowania prawa wybiórczo i interpretacji przepisów wyłącznie na własną korzyść" - pisze w swoim stanowisku do Prezydenta m.st. Warszawy OZ Podlaski

czytaj więcej

Nadzwyczajne posiedzenie Okręgowego Zarządu Łódzkiego Polskiego Związku Działkowców - 07.05.2015

W poniedziałek 4 maja 2015 roku odbyło się nadzwyczajne, XVI posiedzenie Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD poświęcone w całości wystąpieniu organu nadzoru, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 kwietnia br. do Krajowej Rady PZD.

czytaj więcej

Uczestnicy nadzwyczajnego posiedzenia OZ Łódzkiego PZD do Premier RP Ewy Kopacz - 07.05.2015

"Działkowcy czują się rozgoryczeni i w pewnym sensie oszukani. Sądzili, że uchwalenie ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych zagwarantuje stabilną przyszłość ogrodów i pozwoli w spokoju korzystać z działaek" - piszą do Premier RP  uczestnicy nadzwyczajnego posiedzenia OZ Łódzkiego PZD.

czytaj więcej

OZ Łódzki PZD do Prezydenta m.st.Warszawy - 07.05.2015

"Właczenie się Pani Prezydent, jako organu nadzorującego stowarzyszenie ogrodowe Polski Związek Działkowców w proces rejestracji nowego statutu oraz dalsze działania podjęte w dniu 2 kwietnia br. przez kierowany przez Panią Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oceniamy jako nękanie Polskiego Związku Działkowców" - pisze do Prezydenta m.st. Warszawy OZ Łodzki PZD.

czytaj więcej

OZ Łódzki odpowiada na artykuł redaktora Marka Wielgo "działki i spór o składkę" - 07.05.2015

"Uczestnicy posiedzenia Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD zwracają się za pośrednictwem Pana Adama Michnika - Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej do Pana redaktora Wielgo o rzetelniejsze informacje i opracowania, nie budzące wątpliwości co do ich bezstronności, obiektywizmu oraz dostatecznej wiedzy i znajomości opisywanej tematyki" - pisze OZ Łódzki PZD

czytaj więcej

Spotkanie OZ Świętokrzyskiego z posłem PO Arturem Gieradą - 07.05.2015

4 maja br. odbyło się spotkanie OZ Świętokrzyskiego z wiceprzewodniczącym PO w województwie świętokrzyskim – Posłem Arturem Gieradą. Celem spotkania była aktualna sytuacja działkowców, ROD i Związku w obliczu trudności rejestracji nowego statutu PZD i działań ze strony organu nadzoru – Prezydenta m.st. Warszawy. Panu Posłowi przedstawiono nowe zagrożenia dla dalszego istnienia ROD w postaci walki o zapisy statutowe oraz kroki jakie podejmuje Prezydent Warszawy w odniesieniu do ogólnopolskiego stowarzyszenia ogrodowego PZD, wymuszając podjęcie działań destabilizujących funkcjonowanie nie tylko samego stowarzyszenia ale i blisko pięciu tysięcy ogrodów.

czytaj więcej

"Z ogromnym niezadowoleniem przyjęliśmy informację o działaniach Prezydent m.st. Warszawy utrudniających rejestrację statutu PZD" - 07.05.2015

"Jako czynni działkowicze jesteśmy zaniepokojeni postawą Pani Prezydent m.st. Warszawy, która z niewyjaśnionych powodów utrudnia rejestrację statutu PZD. My działkowcy uważamy, że swoimi działaniami Pani Prezydent chce doprowadzić do likwidacji ogrodów działkowych w stolicy i w Polsce. W związku z tym zwracamy się do Pani Premier o pomoc w sprawie działań organu nadzoru nad PZD" - piszą w swoim stanowisku adresowanym do Pani Premier Ewy Kopacz członkowie Społecznej Służby Instruktarzu Ogrodniczego OZ w Bydgoszczy.

czytaj więcej

Prezydent miasta Chorzowa wydał pierwszą decyzję w sprawie regulacji gruntów ROD - 07.05.2015

27 kwietnia 2015 roku Prezydent Miasta Chorzowa wydał pierwszą decyzję w sprawie nabycia przez Polski Związek Działkowców prawa użytkowania do nieruchomości na której znajduje się Rodzinny Ogród Działkowy im. T. Kościuszki. Powierzchnia, która została objęta przedmiotową decyzją to ponad 111 tysięcy m2. Na chwilę obecną Urząd Miasta Chorzowa przeprowadza podziały geodezyjne dla pozostałych nieruchomości, które zajęte są przez ogrody działkowe. W niedalekiej przyszłości będziemy spodziewać się kolejnych decyzji w sprawie regulacji gruntów chorzowskich ROD.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878>

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.