Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Rzeczą niedopuszczalną jest, aby autorytet urzędu RPO został podważony przez angażowanie się w działanie skierowane przeciwko ustawie o ROD" - 22.04.2016


Lesko, 15.04.2016


Pan Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich


Szanowny Panie

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zorza" w Lesku z niepokojem przyjął Pańskie wystąpienia do Ministra Infrastruktury i Budownictwa i Minister Rodzinny, Pracy i Polityki Społecznej, w których ustosunkowuje się Pan do regulacji prawnych zamieszkiwania i samowoli budowlanej na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Przypominamy, że obowiązująca ustawa z 13 grudnia 2013 r. jest aktem prawnym jednym z niewielu uchwalonych przez Sejm RP w wyniku inicjatywy obywatelskiej.

Dlatego też uważamy że powinien Pan wspierać nasze inicjatywy i egzekwowanie przyjętego prawa, a nie je kwestionować i pomijać zasięgnięcia opinii od naszej organizacji. Uważamy, że rzeczą niedopuszczalną jest, aby autorytet urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich został podważony przez angażowanie się w działanie skierowane przeciwko ustawie przyjętej dzięki zaangażowaniu milionowej rzeszy działkowców.

Z poważaniem Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego

"ZORZA" w Lesku

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio