Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Ustawa zabezpiecza nasze prawa do użytkowanych działek" - 22.04.2016

 
Łańcut, 8.04.2016


Pan

dr Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Doktorze,

Użytkownicy działek w ROD im. I. Łukasiewicza w Łańcucie uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczym zwracają się z apelem o zaprzestanie podważania przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Ustawa zabezpiecza nasze prawa do użytkowanych działek, zapewnia ochronę ogrodów przed nieuzasadnionymi likwidacjami, stwarza warunki do samodzielnego decydowania ogrodów o własnym losie, wprowadza wolność zrzeszania się działkowców w ramach stowarzyszeń prowadzących ogrody działkowe. Broni naszego wspólnego majątku przed próbami jego wykorzystania przez osoby świadomie łamiące prawo przez zamieszkiwanie na działkach i wznoszenie altan ponadwymiarowych.

Liczymy na to, że uwzględni Pan głosy polskich działkowców, domagających się pozostawienie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w kształcie popartym przez wszystkich posłów i senatorów Rp.

Z wyrazami szacunku

Uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego w ROD im. I. Łukasiewicza w Łańcucie


Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio