Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Lekceważenie prawa nie może być chronione" - 21.04.2016

Rzecznik Praw Obywatelskich

       Pan dr Adam Bednar

Warszawa

Panie Rzeczniku

Przez wiele lat żyliśmy w przekonaniu, że zadaniem, wręcz obowiązkiem Rzecznika Praw Obywatelskich jest obrona obywateli przed łamiącymi prawo. Pana wystąpienie o rewizję zapisów ustawy z 13 grudnia z 2013 roku o rod jest tego zaprzeczeniem.

            Obowiązujące przepisy w sposób należyty zabezpieczają potrzeby użytkowników ogrodów działkowych i gwarantują zachowanie idei ogrodnictwa działkowego.

            Ustawodawca przewidział także sankcje za sprzeczne z prawem korzystanie z działki.

            Lekceważenie prawa budowlanego, poprzez samowolę budowlaną, całoroczne bytowanie w tak wybudowanych „altanach” nie może być chronione. Ustawa o ochronie praw lokatorskich w sposób jednoznaczny określa, że altana nie jest lokalem mieszkalnym, a ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych zakazuje zamieszkiwania w ogrodach działkowych.

            Takie przepisy ustaw w sposób należyty chronią użytkowników działek. Zadaniem, które przyjęliśmy na siebie jako Rodzinne Ogrody Działkowe to zaspakajanie socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb rodzin, zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych poprzez tworzenie warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego życia oraz ochrony środowiska.

            Wzmocnienie ochrony tych działań oczekujemy od Pana Rzecznika, a nie obrony garstki nowobogackich ogrodowych krzykaczy.

            Tego oczekuje prawie półtora tysiąca chełmińskich rodzin działkowych od Pana Rzecznika.

 

Prezesi

Zarządów Chełmińskich Ogrodów Działkowych:

 

Zarząd ROD „1 Maja”                        Zarząd ROD im. W. Fiałka                 Zarząd ROD „Kolejarz”

Kazimierz Kozłowski             Czesław Kozikowski                          Robert Maciejewski

 

 

Zarząd ROD „Słoneczna Dolina”       Zarząd ROD „Nad Browiną”  Zarząd ROD „Starogród

Zofia Błażejczyk                                Marek Melkowski                   Edward Frelikowski   

 

Chełmno, 16.04.2016 r.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio