Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Apelujemy do Pana, aby zaprzestał Pan niczym nieuzasadnionego ataku na praworządnych działkowców" - 22.04.2016


Grudziądz, 18-04-2016

 

Szanowny Pan

Rzecznik Praw Obywatelskich

Dr Adam Bodnar Warszawa


Szanowny Panie Rzeczniku!

Z wręcz niewyobrażalnym zdumieniem przyjęliśmy do wiadomości działania, które Pan raczył podjąć na wniosek osób ewidentnie łamiących prawo w ogrodach. Co do tego, że jest to jakaś bardzo mała grupa ludzi i dlaczego na jej utyskiwania Pan tak ochoczo zareagował nie będziemy się odnosić, bo urąga to pewnym kanonom postępowania prawnego. Bo jakże inaczej można to ująć? Rzecznik Praw Obywatelskich, którego zadaniem jest stać na straży prawa w obronie obywateli naszego państwa, staje po stronie osób łamiących prawo! Zakrawa to na żart i kpinę z osób przestrzegających ustanowionego prawa i wedle niego postępujących. Od dziesięcioleci obowiązywał zakaz budowania altan ponad to co było przewidziane w stosownych przepisach, to samo w odniesieniu do zamieszkiwania w działkowych altankach. Z wiadomości, które przedstawiły środki masowego przekazu jak i Internet, w którym to można znaleźć Pańskie wystąpienia do Ministra Infrastruktury jak również Ministra Polityki Społecznej i Rodziny zachwiały w nas poczucie bezpieczeństwa prawnego.

Z treści Pańskich pism przejawia się obraz osób, które zostały zmuszone do tego by zamieszkać w altance działkowej, bo są biedne i nieporadne życiowo. Stan faktyczny jest zgoła odmienny. Na działkach ponadnormatywne altany, które są wręcz willami, mają osoby bardzo dobrze sytuowane i to właśnie one żerują na tych faktycznie biednych. Ich cwaniactwo jest wręcz nieograniczone. To właśnie przez takie osoby, ogrody borykają się z ubytkami wody czy energii elektrycznej, to właśnie te osoby stwarzają poważne zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne. Za wspomniane ubytki, często powstałe w wyniku kradzieży, płacą finalnie pozostali działkowcy.

Dlatego, apelujemy do Pana, aby zaprzestał Pan niczym nieuzasadnionego ataku na praworządnych działkowców stając po stronie grupy, kierującej się cwaniactwem i wyzyskiem innych.

Podpisy w załączeniu


ZOBACZ PISMO


Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio