Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

W okręgu sudeckim trwają szkolenia dla instruktorów SSI - 21.04.2016

W Okręgu Sudeckim PZD trwa cykl szkoleń dla instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej. Szkolenia organizowane przez instruktora ds ogrodnictwa zaplanowano w pięciu miejscowościach okręgu, tak aby umożliwić uczestnictwo jak najliczniejszej grupie instruktorów.

Tematami wiodącymi spotkań jest ochrona roślin sadowniczych oraz problem budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach.

Uczestnicząca w szkoleniu w charakterze wykładowcy Pani Dorota Kołodziejczyk-Głowacka z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu zapoznaje uczestników z zasadami bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin, ich toksycznością , efektywnością działania oraz zasadami stosowania na działkach.

Z wykorzystaniem prezentacji komputerowej szczegółowo omawia objawy najczęściej występujących chorób i szkodników roślin sadowniczych a także metody ich ograniczania i zwalczania wskazując aktualnie dopuszczone do stosowania środki ochrony roślin dla użytkowników nieprofesjonalnych. Omawiana tematyka jest kontynuacją jesiennych szkoleń dla instruktorów SSI , na których omówione zostały ekologiczne metody ochrony roślin na działce. Każdy uczestnik szkolenia

otrzymuje materiały pomocnicze w postaci ufundowanej przez Krajową Radę PZD książki „Ekologiczna ochrona roślin na działce” oraz przygotowanego przez wykładowcę wykazu aktualnych środków ochrony roślin.

Na szkoleniach instruktorzy zapoznani zostają z kierunkami działań struktur PZD w związku z problemem budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach w ROD, koniecznością zapobiegania i likwidacji tych zjawisk jako szczególnie niekorzystnych, szkodzących działkowcom i wizerunkowi Związku. Nie sposób pominąć roli instruktorów SSI w walce z tymi niekorzystnymi i niezgodnymi z prawem obowiązującym w naszej organizacji zjawiskami. Instruktor ds ogrodniczych zaapelował do uczestników o czujność i reagowanie na wszystkie przypadki zamieszkiwań i ponadnormatywnych budowli na działkach. Szczegółowo omawiane są zasady budowy, rozbudowy i usytuowania na działce altany ogrodowej oraz obowiązujące w tym zakresie obowiązki działkowca.

Ponadto instruktorzy informowani są o ogłoszonym przez Prezydium KR PZD konkursie „Wzorowa altana” z zaleceniem zachęcania działkowców do udziału w nim. Dla ułatwienia otrzymują uchwałę o konkursie, regulamin oraz ankietę z wymaganym oświadczeniem.

Przy sprzyjającej pogodzie w ramach szkolenia instruktor okręgowy ds ogrodnictwa przeprowadza również pokaz cięcia drzew owocowych.

 

Jadwiga Kamińska
Instruktor ds. ogrodnictwa
PZD - Okręg Sudecki 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio