Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Zacieranie granicy między samorządnością o samowolą - 16.05.2012

W Polsce - według subiektywnego oszacowania -  dla około 6 procent działkowców, którzy zadeklarowali formalną przynależność do PZD, fakt ten stał się okazją do realizowania partykularnych interesów. W takich kategoriach bowiem należy traktować całoroczne zamieszkiwanie w ROD wbrew obowiązującemu w organizacji prawu.

czytaj więcej

Poświąteczne refleksje - 14.05.2012

W czasie gdy w zmasowanych porywach świątecznych dokumentowania patriotyzmu, w dniach 1 Maja, Dnia Flagi, święta Konstytucji 3 Maja, cała Polska spowita była w biało czerwonych  narodowych barwach, na niewielu naszych ogrodach działkowych powiewały biało-czerwone flagi.

czytaj więcej

Gdzie są źródła sukcesu ? - 14.05.2012

Skończył się okres walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych. Tych pojedynczych zebrań, które się jeszcze nie odbyły z uzasadnionych względów jest niewiele. Odbędą się one w terminach dodatkowych.

czytaj więcej

Polityka prorodzinna a działka - 14.05.2012

Zaskarżenie ustawy o rod do Trybunału Konstytucyjnego rodzi niebezpieczeństwo krzywdy dla wielu rodzin działkowców.

czytaj więcej

Zmiany w Regulaminie ROD - 04.05.2012

Krajowa Rada PZD Uchwałą Nr 7/II/2012 z 24 lutego 2012 roku wprowadziła 52 zmiany w dotychczasowym Regulaminie ROD, które weszły w życie z dniem 1 maja 2012 roku

czytaj więcej

Czarne chmury nad ogrodami działkowymi - 04.05.2012

Mamy już wiosnę. Cieszymy oczy budzącą się do życia przyrodą. Dostrzegamy piękniejącą zieleń i kolor wiosennych kwiatów. W wielu miejscowościach, nawet tych najmniejszych oglądamy zadbane rodzinne ogrody działkowe zwane popularnie działkami. Rodzinne ogrody działkowe są naszą chlubą i radością. Pozwalają na kontakt z przyrodą, wypoczynek i racjonalne zagospodarowanie wolnego czasu.

czytaj więcej

Demokracja a granice wolności - 18.04.2012

Każdy organizm, urządzenie lub maszyna funkcjonuje prawidłowo gdy jego elementy składowe współpracują sprawnie i harmonijnie. Z upływem czasu, w wyniku naturalnego procesu zużycia, zachodzi konieczność prowadzenia odpowiednich zabiegów konserwacyjnych, przeglądów i wymiany części zamiennych.

czytaj więcej

Niebezpieczeństwo zaniechania - 11.04.2012

Brak skuteczności w rozwiązywaniu narastających niektórych problemów w ROD, jak chociażby całoroczne zamieszkiwanie na działkach, to wielka strata wizerunkowa dla organizacji, w której przecież pracuje społecznie w skali kraju  kilkadziesiąt tysięcy  aktywistów.

czytaj więcej

Jak powstają stowarzyszenia działkowe? - 04.04.2012

Geneza powoływania stowarzyszeń działkowych jest prosta. Powstają one zawsze z inicjatywy osób, które będąc członkami PZD  w sposób rażący łamali prawo związkowe.

czytaj więcej

Poznańskie spotkania z parlamentarzystami - 20.03.2012

Zagrożenie zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i w konsekwencji utrata praw działkowców zapisanych w ustawie oraz niepewność przyszłości ogrodnictwa działkowego wzbudza niepokój środowiska. 

czytaj więcej

Dla dobra rodzin Działkowców - 17.03.2012

W programie Polskiego Związku Działkowców na kadencję 2011 - 2015 uchwalonym 17.12.2011 r przez IX Zjazd Delegatów PZD założono, że jednym z najważniejszych zadań jest doprowadzenie w tej kadencji do posiadania członkowstwa Związku przez oboje małżonków użytkujących działki.

czytaj więcej

Dioksyny - związki niebezpieczne dla środowiska i człowieka - 13.03.2012

... Kiedy w 1957 roku w Hamburgu K. W. Schulz odkrył toksyczny związek o nazwie tetrachlorodibenzodioksyna (w skrócie :2,3,7,8-TCDD) nie przypuszczano, że okaże się tak niebezpieczny dla środowiska i człowieka ...

czytaj więcej

Kierunki działań w celu zwiększenia liczby członków Związku - 11.03.2012

 

IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD podjął szereg zagadnień, które powinny być przedmiotem dyskusji ogólno związkowej. Coś w rodzaju konsultacji społecznych prowadzonych przez samorządy oraz organy państwowe ze społeczeństwem.

czytaj więcej

Związek jako harmonijna całość - 11.03.2012

Prawidłowe relacje między ogniwami składowymi Związku wymagają jednolitej struktury, określonych procedur oraz dyscypliny w ich przestrzeganiu.Dobrze funkcjonujący organizm nie może mieć zatorów, musi być zachowana płynność całego obiegu.

czytaj więcej

Zapisy regulaminu nie są restrykcyjne, lecz służą dobru działkowców - 04.03.2012


Regulamin ROD jest dokumentem regulującym tok życia wewnętrznego w ogrodzie. Jeżeli porównamy zapisy obecnego regulaminu z zapisami okresów minionych to stwierdzamy wyraźny postęp w uregulowaniu problemów życia w ogrodzie pod kątem precyzyjności zapisów ale również w zakresie ochrony przyrody i poprawy stosunków ekologicznych.

czytaj więcej

Więcej inwestycji w ogrodach działkowych - 01.03.2012

Zadania z zakresu inwestycji i remontów realizowane w ogrodach mają ogromne znaczenie dla społeczności działkowej. Realizowane przez ogrody zadania inwestycyjne wyposażające je w infrastrukturę popierającą ich funkcjonalność i bezpieczeństwo oraz umożliwiające zagospodarowanie ogrodów są w znacznym stopniu wspierane przez Krajową Radę PZD oraz okręgowe zarządy. Jednak zasadniczo koszty tych modernizacji ponoszone są przez samych działkowców, gdyż nie funkcjonują już zakłady pracy, które finansowały takie zadania inwestycyjne, nie istnieje też wsparcie ze strony budżetu państwa.

czytaj więcej

Zróbmy wszystko, aby Rodzinne Ogrody Działkowe - były naprawdę Rodzinne - 01.03.2012

 

W historii naszego  ruchu ogrodnictwa  działkowego odnotowujemy  różne etapy, od  spontanicznie  tworzonych ogrodów z różnych  powodów  i przesłanek, poprzez Pracownicze Ogrody Działkowe do dzisiejszych – Rodzinnych Ogrodów Działkowych , których to  formę  i zakres działania określiła  Ustawa  o rodzinnych ogrodach działkowych z 8.07.2005r.

czytaj więcej

Problemy, z którymi muszą radzić sobie rodzinne ogrody działkowe - 28.02.2012

Współczesne rodzinne ogrody działkowe szczecińskiego Okręgu PZD sięgają swoim rozwojem różnego okresu i były tworzone w zmieniających się warunkach, które po dziś dzień rzutują na ich wizerunek oraz funkcjonowanie.

czytaj więcej

Czy stałe zamieszkiwanie w ROD to nierozwiązywalny ‘gordyjski węzeł’? - 21.02.2012

     Od kogo Zarządy ROD mają prawo oczekiwać wsparcia w rozwiązywaniu problemu narastającej skali zjawiska stałego zamieszkiwania w Ogrodach?

czytaj więcej

O współpracy ROD „Słoneczne Wzgórze” i firmy Toyota - 21.02.2012

     Rodzinne Ogrody Działkowe jako element tkanki miejskiej i część społeczeństwa, czyli o współpracy Wałbrzyskiego ROD „Słoneczne Wzgórze” i firmy Toyota Motor Manufacturing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu

czytaj więcej

Copyright © 2018 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio