Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Kto mieszka na działkach? - 28.01.2016

Problemy budownictwa ponadnormatywnego oraz zamieszkiwania na terenach działek ROD spędza sen z powiek, w zasadzie wszystkim organom Stowarzyszenia Ogrodowego Polskiego Związku Działkowców.

Przeprowadzone badania wskazują, że w dużej mierze problem ten dotyczy wielkich aglomeracji miejskich oraz ogrodów lokowanych na terenach bardzo atrakcyjnych w sąsiedztwie obszarów leśnych i naturalnych zbiorników wodnych.

Kto zatem mieszka na działkach? Szukając odpowiedzi na to pytanie słyszymy, że zdecydowana większość to ludzie biedni, bezdomni, bardzo skrzywdzeni przez życie. Jest to kłamstwo. Owszem spotyka się typowych bezdomnych, którzy w okresie zimy szukają schronienia przed mrozem. Osoby te koczują w skromnych altankach bez systemów grzewczych, łazienek czy bieżącej wody. Problem tych „mieszkańców” bardzo szybko rozwiązujemy. Po otrzymaniu sygnałów o takich mieszkańcach oraz po wizytach przedstawicieli ośrodków pomocy społecznych, ludzie ci bardzo szybko zmieniają miejsca zamieszkania. W specjalistycznych ośrodkach pomocy społecznej znajdują   w miarę godne warunki życia.

Druga grupa zamieszkujących na działkach to w większości ludzie dobrze sytuowani, których stać było na pobudowanie domów mieszkalnych dostosowanych do całorocznego zamieszkiwania   z garażami i systemami specjalnych zabezpieczeń. Często na terenach działek spotkać można zaparkowane po dwa samochody wysokiej klasy.

Z tymi „mieszkańcami” ogrodów mamy ogromne kłopoty. Ludzie ci z premedytacją wykorzystują zapisy ustawy o ROD (m.in. zwolnienia z podatku rolnego i od nieruchomości) do osiągania własnych korzyści. Biorąc również pod uwagę atrakcyjne usytuowanie działek, korzystają oni „całą gębą” i cały rok z wszelkich przyjemności, jakie stwarzają ogrody.

W obronie własnych interesów próbują organizować zbiorowe akcje pod hasłami wielce pokrzywdzonych grup społecznych. Potrafią dotrzeć do najwyższych instytucji państwowych i społecznych, przedstawiając swoje „krzywdy”, licząc również na usankcjonowanie swoich niecnych procederów.

My prawdziwi działkowcy musimy zrobić wszystko, aby nasze ogrody nie stały sie osiedlami domków jednorodzinnych, gdzie łamiący prawo będą dyktować warunki funkcjonowania tych ogrodów. Wykorzystajmy zapisy ustawy o ROD, aby przywrócić normalność na działkach. Brońmy również aktualnych zapisów naszej ustawy przed próbami ich zmian!!

Jan Molski Prezes ROD im. mjr Dobrzyckiego w Obornikach

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.