Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Nasze działania = nasza przyszłość - 17.02.2016

Okres  zimowy sprzyja bardzo różnym, bogatym i inspirującym publikacjom jak: o  rozwoju społecznym, gospodarczym, zdrowotnym, innowacyjnym i przyszłości ROD w krajobrazie rozwoju Polski. Jesteśmy w przededniu odbywania Walnych Zebrań 2016 w ROD. Do szerokiej tematyki warto również włączyć poniższy temat.

Niniejszy artykuł o intencjach informacyjno – edukacyjno - kulturalnym, dedykowany osobom, które ukończyły 50 rok życia, seniorom, emerytom, rencistom oraz wszystkim aktywnym osobom starszym.

Prognozy demograficzne mówią: iż za 20 lat co czwarty Polak ukończy 65 lat, a w 2050 roku już co trzeci. Już teraz widać, iż na przestrzeni ostatnich lat, styl życia osób powyżej 50 roku życia uległ zdecydowanej zmianie. Współczesny 50, 60 i 70 latek jest osobą aktywną, szukającą pomysłów na spędzanie wolnego czasu, rozwoju osobistego i udogodnień w codziennym życiu. Dlatego już teraz, warto podejmować powyższą tematykę w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, by w krótkim czasie zaistnieć w praktycznym działaniu dla najcenniejszego daru życia ludzkiego – zdrowotnych usług profilaktycznych.

Nasza przyszłość to propozycja mająca na celu promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i umysłowej oraz towarzyskiej, a co za tym idzie – możliwości fantastycznego spędzenia aktywnie czasu przez osoby, które ukończyły + 50 lat.

Dodatkowo podczas spotkań mogą odbywać się zajęcia kulturalne, prelekcje np. dotyczące bezpieczeństwa, żywienia i zdrowia oraz problemów prawnych, które mogą spotkać osoby starsze.

Niech przedstawione powyżej liczby przemówią do wyobraźni Zarządów ROD i spowodują rzeczywiste kierunkowe wspólne działanie w ogrodach, na rzecz działkowców i ich rodzin oraz na potrzeby społeczeństwa lokalnego.

Przedstawiona prognoza demograficzna, powinna zachęcić Zarządy ROD, Działaczy i Działkowców do przygotowania w ROD /tam gdzie są warunki/ - szerokiego spektrum w zakresie profilaktyki zdrowotnej i wynikających z tego potrzeb człowieka w zaawansowanym wieku.

Bądźmy świadomi że: jakie Nasze działanie – taka Nasza przyszłość.


V-ce Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie 

inż. Józef Romanowski

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.