Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Bank dobrych praktyk w ROD okręgu sudeckiego - 15.06.2016

Otwarty Program Rozwoju Społecznego Rodzinnych Ogrodów Działkowych, jak sama nazwa wskazuje, jest kierowany do wszystkich ROD zarządzanych przez stowarzyszenie ogrodowe PZD i  uwzględnia szanse i możliwości współpracy ROD z rozmaitymi podmiotami m.in. z władzami samorządowymi, placówkami oświatowymi, opiekuńczymi, ochrony zdrowia i innymi organizacjami w celu rozwoju ogrodów działkowych i ich funkcji.

Cykliczną prezentację rozpoczynamy od ROD „Przyszłość” w Mieroszowie. Zarząd ROD "Przyszłość" od wielu lat realizuje szereg działań, które aktualnie wpisują się w ramy uchwalonego przez Krajową Radę PZD „Otwartego Programu Rozwoju Społecznego ROD”. 

Z inicjatywy Zarządu na terenie ROD została utworzona „Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, a na terenie wolnych i niezagospodarowanych działek „Plac edukacyjno-rekreacyjny, gdzie odbywają się warsztaty przyrodnicze „Nasi skrzydlaci przyjaciele” i „Pielęgnacja drzew owocowych”. W warsztatach biorą udział dzieci ze szkół w Mieroszowie oraz działkowcy.

Na podkreślenie zasługuje również współpraca Zarządu ROD z Urzędem Miasta Mieroszów i Polskim Związkiem Łowieckim „Knieja Lubawka”. Współpraca ta zaowocowała wspólną inicjatywą w postaci opracowania i realizacją projektu sadzenia drzew w mieście pn. „Czasy na lasy” i „Ekologiczne podwórko”. 

Zarząd ROD współpracuje także z: Polskim Związkiem Wędkarskim, Ochotniczą Strażą Pożarną, Stowarzyszeniem Rencistów i Emerytów Policji, Leśnictwem Państwowym w Unisławiu Śląskim, Stowarzyszeniem Pasjonatów Historii Ziemi Mieroszowskiej, Publiczną Szkołą Podstawową w Mieroszowie, Domem Dziecka. Przedstawiciele tych organizacji i działkowcy czynnie uczestniczą we wszystkich wydarzeniach w ROD w tym w uroczystościach z okazji Dni Działkowca. 

Ostatnio uczestniczyli w wystawie fotograficznej organizowanej przez Urząd Miasta w Mieroszowie przy współudziale Zarządu ROD „Przyszłość” pn. „Mieroszów wczoraj i dziś”. Do tematu wystawy włączono przyrodę w ogrodzie działkowym, którą zdobiły zdjęcia działek rodzinnych i kwiatów w ROD „Przyszłość” w Mieroszowie.
Zarząd ROD pamięta i realizuje corocznie imprezy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.
Prezes Zarządu ROD „Przyszłość” w Mieroszowie Pan Adam Kołpak z  satysfakcją stwierdza, że: „... zadania, które można realizować w ramach „Otwartego Programu Rozwoju Społecznego ROD” pokrywają się w całości z działalnością ROD „Przyszłość” w Mieroszowie. Działalność ta promuje ideę ogrodnictwa działkowego na terenie miasta i okolic, integruje lokalną społeczność, propaguje działania proekologiczne i daje wymierne korzyści przede wszystkim dla działkowców a także, co bardzo istotne, kreuje pozytywny wizerunek PZD...”.

W kalendarzu zadań Zarządu ROD na 2016 rok zaplanowano m.in. wykonanie eko-hotelu dla owadów, budek lęgowych i karmników dla ptaków oraz spotkanie świąteczne seniorów, a w okresie zimy dokarmianie zwierzyny leśnej przy czynnym udziale dzieci z mieroszowskiej szkoły podstawowej oraz wspólny wyjazd działkowców w celu udziału w obchodach Okręgowych Dni Działkowca.

Zarząd ROD „Mieroszów” prowadzi także kronikę wszystkich zrealizowanych przedsięwzięć, a ponadto dokumentuje je w postaci scenariuszy spotkań, zdjęć i fotorelacji na stronie internetowej: www.rod-przyszlosc.pzd.pl

 

Krzysztof Paciepnik

Inspektor

PZD - Okręg Sudecki

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.