Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Pozaprodukcyjna wartość ogrodów - 03.08.2015

Specyfika funkcjonowania ROD służy nawiązywaniu bliższych kontaktów sąsiedzkich i tworzeniu małych społeczności lokalnych. Z oczywistych też względów działki rodzinne są miejscem spotkań wielu pokoleń.

To, co ludzi łączy tutaj, nie jest to żaden mus ani nakaz lecz tylko wspólna potrzeba i wspólna idea, zgodność wewnętrzna ludzi, którzy wolą pracować z naturą, niż przeciwko niej. Na tej dobrej woli spoczywa cała moc, siła i znaczenie stowarzyszenia, bo działkowcy zrzeszeni w Polskim Związku Działkowców wyróżniają się rozwiniętą funkcją prospołeczną w budowaniu silnej lokalnej społeczności, integrują zbiorowość, dbają by jej członkowie gromadzili się wokół wspólnych idei, zadań, czy wspomnień.

Warto pamiętać, że sztuka tworzenia i uprawiania ogrodów jest najstarszą ze sztuk, bo pierwszym ogrodem był raj. Prócz biblijnego ogrodu w dziejach ludzkości wymienić można między innymi ogrody: Mezopotamii, Persji, bizantyjskie, zakonne, renesansu czy baroku jako francuski styl ogrodowy oraz francuski ogród regularny – styl zapoczątkowany we Franccji w XVII wieku, który wywodzi się z renesansowych ogrodów włoskich. 

Dzisiaj sztuka ogrodowa jest czymś więcej, niż tylko łączeniem roślin z innymi roślinami i zaprojektowanymi elementami otoczenia a wartość pozaprodukcyjna powstała z tej społecznie użytecznej pracy w materialistycznym i konsumpcyjnym świecie, jest nie do wycenienia.

 Polski Związek Działkowców, to doskonała forma kształtowania społeczeństwa obywatelskiego. Szkoda tylko, że aktywne społeczeństwo, stowarzyszone w silnym Związku, dla części decydentów władzy publicznej jest niewygodne. Cóż - prawodawstwo państwowe pozostaje zawsze zacofane wobec rozwoju życia  i potrzeb społeczeństwa. Szkoda, że władza w naszym państwie w okresie 26 lat III RP  okazała  się coraz mniej zdolna do wprowadzania w życie dobrych rozwiązań w zakresie bogatych, przeobrażających się szybko, zmiennych i różnorodnych problemów społecznych. Korzystniej byłoby, aby w tym okresie czasu władza choćby nie przeszkadzała Polskiemu Związkowi Działkowców w trwałości i rozwoju ogrodów działkowych a tym samym w rozwijaniu różnorodnych form aktywności społeczeństwa obywatelskiego.  Z pewnością dzisiaj nasze rodzinne ogrody działkowe byłyby bogatsze zarówno w jakości ich urządzenia i wyposażenia w niezbędną infrastrukturę. Mimo wszystko ogrody działkowe przetrwały tylko dzięki temu, że działkowcy są zrzeszeni w jednej, ogólnopolskiej i silnej organizacji społecznej.

Krzysztof Paciepnik

Inspektor ds. terenowo-prawnych

OZ Sudecki 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.