Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Działkowe grządki warzywne pomagają ratować planetę - 16.09.2016

Naukowcy zachęcają, by zamiast trawników w ogrodach działkowych sadzić grządki warzywne. Taka zamiana przynosi korzyści nie tylko samym działkowcom, ale i Ziemi, a więc pośrednio każdemu z nas. Badania prowadzone przez University of California - Santa Barbara wykazały, że wyhodowane własnoręcznie warzywa przyczyniają się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Rodzinne ogrody działkowe mają swoją długoletnią, piękną tradycję i wciąż aktualne funkcje, polegające na przywracaniu społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych, ochronie środowiska przyrodniczego, kształtowaniu otoczenia człowieka, pozytywnym wpływie na warunki ekologiczne w miastach, ochronie składników przyrody oraz poprawie warunków bytowych społeczności miejskich. Teraz potwierdzają to także naukowcy, którzy przeprowadzili swoiste badanie wpływu hodowli warzyw na stan środowiska naturalnego i obniżanie emisji gazów cieplarnianych, które mają bezpośredni wpływ na niekorzystne zmiany klimatyczne, jakie odczuwa cała nasza planeta.

 Na potrzeby badania naukowcy stworzyli niewielką działkę, w której trawnik zastąpiono grządką warzywną. Zaczęto czerpać z niej niektóre pożytki dotychczas nabywane w sklepie. Odpadki organiczne kompostowano, a do podlewania używano tzw. szarej wody, pozyskiwanej z domowych procesów, jak np. mycie naczyń. Pod uwagę zostały wzięte różne czynniki, takie jak wielkość zbiorów i wpływ tej wartości  na ilość emitowanych gazów. Na wyniki miał też wpływ sposób, w jaki postępowano z odpadkami. Kompostowanie może być dla klimatu zarówno dobre, jak i szkodliwe, o czym pamiętali badacze, którzy zadbali, by odpady miały zapewnioną optymalną wilgotność i dostęp powietrza. Wszystko po to, by odpady nie emitowały szkodliwych związków:  metanu i tlenku azotu, zwanymi też gazami cieplarnianymi.

Wykorzystując metodę oceny cyklu prof. David Cleveland z University of California i jego studenci wykazali, że  własnoręcznie wyhodowane warzywa redukują dwukrotnie więcej szkodliwych gazów cieplarnianych niż warzywa hodowlane. Wyniki opublikowano w magazynie "Landscape and Urban Planning". Eksperci wyliczyli też wkład ogrodów działkowych w łagodzenie zmian klimatu w skali roku. W przypadku miasta Santa Barbara, miasta, które zamieszkuje niespełna 100 tys. mieszkańców, ogrody działkowe zwiększają 0,5 proc. dla założeń na rok 2050. To nie wszystkie zalety posiadania warzywnych grządek na działkach. Poza zmniejszeniem gazów cieplarnianych istnieją inne klimatyczne, społeczne i psychologiczne, a także zdrowotne czynniki będące następstwem własnej produkcji żywności. Doskonale wiedzą o tym działkowcy, którzy nie tylko wypoczywają w ROD, ale w dalszym ciągu uprawiają własne warzywa i owoce.

Polscy działkowcy to ludzie, którzy potrafią połączyć piękne z pożytecznym, umiejący korzystać z uroków natury, wypoczywać na niej z rodziną i przyjaciółmi, ale i wykorzystujący działkę w sposób praktyczny – pod uprawę zdrowych i tanich owoców i warzyw dla dzieci i wnuków.  Uprawa warzyw, owoców czy ziół nadal występuje szczególnie w ogrodach w mniejszych miejscowościach. W miastach skala upraw jest zdecydowanie mniejsza, choć w większości działek nadal występuje i jest uzależniona od potrzeb danej rodziny. Związek promuje uprawy ekologiczne zachęcając do upraw niektórych szczególnie polecanych gatunków warzyw, owoców i ziół. To, co od zawsze było dla PZD wartością nadrzędną, dziś staje się modne także w szerokim świecie. Nie pozwólmy niszczyć tego, co piękne i co pomaga naszej planecie. Polskie działki powinny być dziś przykładem dobrych wzorców dla całego świata.

AH

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio