Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

A TAK TO SIĘ ZACZĘŁO - 19.05.2021

6 maja 1981 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o Pracowniczych Ogrodach Działkowych. Było to osiągnięcie Krajowej Rady POD na miarę historyczną. Na mocy Ustawy powstał samodzielny Polski Związek Działkowców, który przejął we władanie wszystkie ogrody działkowe, tworzone od początku 20 - go wieku a w międzyczasie podporządkowane Centralnej Radzie Związków Zawodowych.

Działka w owym czasie była wyróżnieniem, otrzymywali ją pracownicy zakładów, popartym opinią Rady Zakładowej. Ogrody miały różny charakter i poziom zagospodarowania. Trzeba było włożyć dużo pracy by te POD - y włączyć w jeden organizm i tworzyć nowe, a zapotrzebowanie było ogromne.

Ustawa legalizowała ogrody o nieuregulowanym statusie prawnym jeżeli spełniały ustawowe warunki. Był to ważny przepis, stabilizował pozycje ogrodu. Było dużo ogrodów czasowych, które Związek doprowadzał do statusu ogrodów stałych z innymi już prawami.

Z okazji 40 lecia PZD właśnie w rocznicę tego wydarzenia Krajowa Rada PZD odbyła uroczyste posiedzenie w poszerzonym składzie o Krajową Komisję Rewizyjną i zaproszonych gości - weteranów. Na tyle pozwoliły warunki obostrzeń sanitarnych.

Gwoździem programu inauguracji JUBILEUSZU, był referat Prezesa Związku, stanowiący niejako przewodnik przez minione 40 lat. Z tym dokumentem powinien się zapoznać każdy działkowiec, by zrozumieć wartość osiągnięć Związku.

Jak to zrobić, zależy od nas a zwłaszcza od zarządów ogrodów i ich inicjatywy. Należy ten temat przywoływać przy każdej okazji kontaktu z działkowcami. Należy również z tym wychodzić na zewnątrz, do społeczeństwa i samorządów gmin, jest doskonała okazja pokazać dorobek 40 lat. To jest dorobek pokoleń. Dzisiejsze przywileje nie zrodziły się same!

Pomimo, że Krajowa Rada PZD obradowała zdalnie, to ranga przyjętych dokumentów jest taka sama.

Może szerokie wyjście na zewnątrz pobudzi aktywność Działkowców do pracy społecznej i włączania się w sprawy nurtujące dzisiaj Związek. Bez ożywienia życia w ROD i wdrożenia wartościowych programów nie osiągniemy nowoczesności zachowując jednocześnie ducha - idei, jako czynnika przewodniego.

To ludzie tworzyli Związek, ludzie go bronili, i ludzie musza zadbać by się rozwijał i wypełniał ustawowe obowiązki. PZD to my wszyscy, razem tworzący jedną rodzinę z Prezesem na czele, strukturami aż po każdego Działkowca.

Apeluję do zarządów naszego Okręgu szczecińskiego by materiały z posiedzenia inauguracyjnego znalazły się na stronach internetowych ROD, gdzie często wieje pustką. Zwłaszcza powinny o to zadbać, te ogrody, które są dziełem Związku od 1981roku, to też ich osiągnięcia, dlaczego przemilczeć takie okazje.

Ruszamy! Jubileusz trwa nadal! NIECH NAS BĘDZIE WIDAĆ I SŁYCHAĆ!

 T.J

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.