Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

ROD a problem bezdomności w Polsce. - 06.02.2018

Na podstawie zeszłorocznych danych statystycznych (dane z lutego 2017 r. z ogólnopolskiej akcji liczenia osób bezdomnych) liczba osób bezdomnych w Polsce szacowana jest obecnie na ok. 33 tys. osób. W sezonie zimowym 2016/17 w całej Polsce z wychłodzenia zmarło 110 osób, blisko połowę z nich stanowili bezdomni. Od listopada 2017 r. do końca stycznia 2018 r. – odnotowano kolejnych 28 zgonów.

Polityka przeciwdziałania bezdomności jest realizowana nie tylko przez rząd. Jest to zadanie własne samorządów. Zadanie to często zlecane jest organizacjom pozarządowym, które prowadzą noclegownie, schroniska, ogrzewalnie itp. Wszystkie te miejsca chętnie przyjmują bezdomnych pod jednym warunkiem – trzeźwości. W tym miejscu zaczynają się schody.

Władze m. st. Warszawy podnoszą, że problem bezdomności na terenie stolicy i innych dużych miast, z roku na rok jest coraz większy. Bezdomni często mając do wyboru bezpieczne schronienie pod warunkiem zachowania trzeźwości albo ryzyko utraty życia w imię kilku wypitych procent, często wybierają tę drugą opcję. Altany ogrodowe nie mogą zastąpić lokali socjalnych, a ogrody działkowe schronisk, powiadamiajmy zatem odpowiednie służby o każdej obecności nieproszonych gości. Podniesie to bezpieczeństwo na działkach i stworzy realną możliwość niesienia pomocy osobom bez dachu nad głową. Obowiązek ten dotyczy w szczególności Zarządów ROD, które to powinny ściśle współpracować z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej i zgłaszać im wszystkie przypadki zimowania bezdomnych na terenach ich ogrodów. Takie działania mogą zapobiec wielu nieszczęściom, m.in. zmarznięciu osób bezdomnych, a także pożarom w ROD. Próby dogrzewania się czy pozostawiania niedogaszonych niedopałków papierosów w łatwopalnych altanach, co roku są przyczyną wielu pożarów.

Polski Związek Działkowców od lat podejmuje działania, aby ochronić ROD i dobytek działkowców przed „zimowymi działkowcami”. W tym celu prowadzi szereg działań, także we współpracy z samorządami. Nie ma możliwości, aby ROD stały się sposobem na rozwiązanie ich kłopotów mieszkaniowych, tym bardziej, że to co znajduje się w ogrodach nie jest mieniem publicznym, a własnością poszczególnych działkowców. Polski Związek Działkowców nie jest instytucją charytatywną, ale wykazuje zrozumienie dla sytuacji bezdomnych. Dlatego wyczula wszystkich działkowców, aby reagowali, gdy dostrzegą obecność osób bezdomnych w ogrodzie.

Działkowcy oraz zarządy ROD powinny zgłaszać wszelkie przypadki koczowania bezdomnych odpowiednim służbom – policji, straży miejskiej, Miejskim Ośrodkom Pomocy Społecznej lub Wydziałom Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w swoim mieście. Można nie tylko ochronić majątek działkowców, ale przede wszystkim uratować życie osób bezdomnych.

Dlatego widząc bezdomnych w ogrodach albo mając podejrzenia, że mogą tam przebywać, zawiadamiajmy właściwe służby pod numery alarmowe: Policja – 997 lub 112 z telefonów komórkowych, Straż miejska – 986.

 

MJ

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.