Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Wiosna w ROD przez cały rok - 04.12.2015

W Ogrodach i wokół nas przygotowania do zimy, a ja na przekór porze roku chcę przekonać wszystkich, że na działkach i w Ogrodach nastała wiosna!

Wystarczy popatrzeć na świat z innej strony, a mianowicie: czy ostatnie trudne lata walki z przeciwnikami działkowców i Ogrodów, to nie była sroga zima dla nas działkowców i ROD ? A czy nasze zwycięstwo w postaci uchwalenia nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i w dalszej kolejności zarejestrowanie statutu PZD, to nie jest jak powiew prawdziwej wiosny w ROD ?

Można więc powiedzieć, że po zakończeniu wieloletniej walki o utrzymanie naszych gruntów, teraz mamy w Ogrodach taki czas, jakby przyszła wiosna.

Wskazane jest, abyśmy pamiętali o tych latach, kiedy nie mieliśmy pewności jutra i byliśmy zaprzątnięci walką o utrzymanie działek i Ogrodów. Nasze siły i energię kierowaliśmy głównie na te cele, lecz to już przeszłość i obecnie winniśmy walczyć o działki i Ogrody w inny sposób, tj. poprzez wizerunek ROD oraz poprzez realizowanie inicjatyw na rzecz działkowców i rozwoju ROD, a także na rzecz społeczności lokalnej.

Ponoć „łatwo mówić, trudno zrobić”!

Mam na to pewną radę: mamy teraz najdłuższe wieczory, podczas których możemy spróbować poświęcić czas na planowanie różnych przedsięwzięć w Ogrodach, nawet na okres całej kadencji. W planowaniu tych zadań pomocne będzie dogłębne zapoznawanie się z publikacjami związkowymi, w tym zamieszczanymi na związkowych stronach internetowych. Czerpmy inspiracje do działania z rozmaitych źródeł, a jeśli mamy jakieś wątpliwości odnośnie realizacji danego pomysłu czy to od strony prawnej, czy technicznej pamiętajmy, że zawsze możemy zwrócić się do okręgowego zarządu, od którego z pewnością uzyskamy porady i wskazówki niezbędne do wykonania tego zadania.

Zadajecie sobie pytanie: co właściwie robić, od czego zacząć?

Jak zawsze należy zacząć od początku tj. podstawy prawnej funkcjonowania ROD, czyli od ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. Celem ustawy jest dobro działkowców i ROD i ten cel realizują organy Polskiego Związku Działkowców.

Wdrażając postanowienia ustawy oraz propagując i stosując jej treści, niezbędne jest działanie w różnych obszarach. Ważną kwestią jest podejmowanie starań mających na celu doprowadzenie do integracji lokalnej społeczności wokół idei ogrodnictwa działkowego, wykorzystania możliwości i promowania ROD. W praktyce oznacza to, iż niezbędne jest otwarcie ogrodów dla mieszkańców miasta. Ale nie w sensie dosłownym: otworzyć bramy do Ogrodów i na tym koniec. Zarządy ogrodów już teraz winny nawiązać próby kontaktów z samorządami lokalnymi, w tym z radami wspólnot mieszkaniowych, ponieważ obecnie trwają tam prace związane ze sporządzaniem kalendarzy imprez na rok następny, planów pracy i budżetów i jest to znakomita okazja do zaprojektowania wspólnych przedsięwzięć.

Nieoceniona jest rola współczesnych mediów w kreowaniu wizerunku ROD- w tym miejscu sugeruje się, aby aktywnie wykorzystywać związkowe strony internetowe (własne, okręgowych zarządów, Krajowej Rady PZD), nie ma również przeszkód posłużyć się lokalną prasą (np. bezpłatną) i lokalną telewizją. Coraz bardziej sprawdza się popularne powiedzonko odzwierciedlające syndrom naszych czasów, tj. „jeśli nie ma cię w mediach- nie istniejesz”. Zatem, dzięki zaistnieniu w mediach staniemy się bardziej widoczni dla społeczeństwa i pozytywnie odbierani wśród lokalnej społeczności. Podkreślić należy, że lokalne media wykorzystywać można, a nawet trzeba, w pozyskiwaniu nowych działkowców na wolne, niezagospodarowane działki

Ponadto, aby realizować cele wynikające z ustawy o ROD i innych przepisów związkowych, konieczne jest aktywne zaangażowanie w sprawy publiczne i tu przykładem może być udział w procesach decyzyjnych w miastach, poprzez radnych będących działkowcami.

Nie zapominajmy również o korzystaniu i propagowaniu wśród działkowców wydawnictw związkowych, jako jednej z dróg informowania działkowców o problemach i sukcesach działkowców, Ogrodów i Polskiego Związku i sposobów ich rozwiązywania. Jest to także metoda docierania do społeczności lokalnej- za przykład do naśladowania niech posłuży jeden z Zarządów ROD naszego okręgu, który regularnie w lokalnym punkcie sprzedaży pozostawia do rozdawania wśród mieszkańców bezpłatne wydawnictwa związkowe takie jak „Zielona Rzeczpospolita” cieszącą się dużym zainteresowaniem.

Pomysłów na aktywność działkowców i Ogrodów jest wiele, a tut. Okręgowy Zarząd pozostaje otwarty na wszelkie propozycje dotyczące programu działania, zarządzania, zagospodarowywania i rozwoju ogrodów działkowych i nieprzerwanie oczekuje na przekazywanie sugestii w tym przedmiocie.

A zatem już teraz, zimą planujmy różne projekty, aby jak najszybciej, z nadejściem wiosny podjąć szeroko zakrojone działania promocyjne, niewątpliwym bowiem jest, że Ogrody mają ogromny potencjał, trzeba go tylko wyzwolić i umiejętnie spożytkować dla lokalnej społeczności. Pamiętajmy, że Ogrody chronią nasze zdrowie jako największy "producent" tlenu. Dlatego zadbajmy o to, aby nasza zieleń ogrodowa z czasem stała się jednym z najbardziej pożądanych urządzeń użyteczności publicznej w miastach.

 

Lidia Miszta

St. inspektor ds. administracyjnych

PZD - Okręg Sudecki

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.