Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

OZ w Bydgoszczy komentuje artykuł "Ogrody nadal w rękach PZD" - 06.02.2015

"Jako działkowcy jesteśmy znacząca grupą obywateli, dlatego oczekujemy od mediów poważnego i obiektywnego traktowania. Żądamy przekazywania informacji na nasz temat w sposób rzetelny i obiektywny, informacji sprawdzonych i wiarygodnych, a przede wszystkim przekazu z poszanowaniem godności ludzi pełniących społecznie trudne obowiązki kierowania ogrodami działkowymi. Rzucanie kłód, pomówienia zawierające niesprawdzone informacje i fałszywe oskarżenia nie służą dobru działkowców, a wręcz prowadzą do podziałów w ogrodach. Chyba, że jest to celem mocodawców autora tekstu" - pisze OZ w Bydgoszczy w liście do Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej Adama Michnika.

czytaj więcej

List 124 działkowców ze Szczecina do Prezydent Warszawy - 06.02.2015

"Wniosek stowarzyszenia Dekretowiec o likwidację ogrodów działkowych w Warszawie i w ten sposób zaspakajanie potrzeb związanych z roszczeniami osób, którym odebrano ich własność, nie jest rozwiązaniem dobrym. Jest to bowiem naprawianie krzywd jednych kosztem krzywd drugich. Nie uregulowanie sprawy prawno - terenowych ogrodów w Warszawie i procesy sądowe z tego tytułu też muszą nas niepokoić, a końca tej regulacji jak na razie nie widać, bo w tym względzie miasto niewiele zrobiło. Zastrzeżenia skierowane przez Panią do KRS-u w stosunku do statutu PZD, przyjętego na Nadzwyczajnym Zjeździe, też wywołują niepokój i wiele domysłów. Podwójna rola Prezydent Warszawy w tej sytuacji może rodzić wiele domniemań" - pisze w liście do Prezydent Warszawy 124 działkowców ze Szczecina.

czytaj więcej

"Nie zgadzam się z zastrzeżeniami do statutu PZD" - 06.02.2015

Glasses"W mojej ocenie wniesienie zastrzeżeń przez Panią do statutu Polskiego Związku Działkowców, który został uchwalony 23 października 2014 roku, ma podtekst polityczny. Wiem nie od dzisiaj, że władze Warszawy pod Pani przewodnictwem nie są przyjazne istnieniu ogrodów działkowych w Warszawie, jak i ich dalszemu rozwojowi. Polityką budżetową Miasta Stołecznego Warszawy jest pozyskiwanie gruntów, które w obecnej chwili zajmują ogrody działkowe, co wiąże się z ich likwidacją. Dlatego widzę, że Pani Hanna Gronkiewicz - Waltz, jako Prezydent Warszawy, występuje w podwójnej roli. Raz jako organ nadzoru nad stowarzyszeniami kieruje do Sądu Rejestrowego zastrzeżenia do statutu, a drugi raz - chce przejąć grunty, na których znajdują się rod" - pisze Marek Bojda z ROD 'Zalesie' w Rzeszowie.

czytaj więcej

Stanowisko ROD "Hutnik" w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie obrony warszawskich ogrodów działkowych - 06.02.2015

"Chcecie zniszczyć działkowców w Warszawie i całęj Polsce, tylko dlatego, że pieniądz rządzi waszymi głowami. Za wszelką cenę zniszczyć zielone płuca brudnej, zanieczyszczonej i zagęszczonej Warszawy" - piszą w swoim stanowisku w sprawie obrony warszawskich ogrodów działkowych działkowcy z ROD "Hutnik" w Ostrowcu Świętokrzyskim.

czytaj więcej

Komisja Infrastruktury odrzuciła poprawkę SLD do projektu „Stop Rozbiórkom Altan” - 05.02.2015

4 lutego br. (środa) na wieczornym posiedzeniu Komisji Infrastruktury odrzucono poprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i innych ustaw zgłoszoną przez SLD.

czytaj więcej

Kto odpowiada za pożary altan w ogrodach działkowych w okresie zimowym? - 05.02.2015

Fire Pit 3

Pojawiające się w ostatnim czasie informacje prasowe na temat tragicznych w skutkach pożarów altan na terenie ogrodów działkowych w zimie, powodują nieporozumienia sugerując, iż zarządy ROD nie dbają o osoby bezdomne lub zamieszkujące na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Zapomina się jednak o tym, iż zgodnie z art. 12 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013r. na terenie działki obowiązuje zakaz zamieszkiwania.

czytaj więcej

Błąd w karcie pocztowej „Zaproszenie na walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze” - 05.02.2015

Informujemy, że w drukarni powstał błąd w karcie pocztowej „Zaproszenie na walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze”. Prawidłowa nazwa zebrania widnieje na stronie, na której znajduje się proponowany porządek obrad. Jednak na stronie drugiej jest napis „Walne zebranie sprawozdawcze”.  W chwili obecnej można tylko podczas wypisywania zaproszeń uzupełnić ręcznie wpisując właściwą nazwę walnego zebrania.

czytaj więcej

Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego wyraża ubolewanie z powodu zablokowania przez Radnych PO dofinansowania dla ogrodów działkowych - 05.02.2015

"Z ubolewaniem oraz brakiem zrozumienia przyjęłam sprzeciw Radnych Klubu PO wobec mojego wniosku o zwiększenie w budżecie miasta na 2015 rok funduszy na modernizację infrastruktury ogrodów działkowych. Brak poparcia Klubu Radnych PO wobec zgłoszonego przeze mnie wniosku wydaje się krzywdzący dla tysięcy mieszkańców naszego miasta, korzystających z dobrodziejstwa zielonych płuc miasta jakim są ROD. Jako Prezydent Miasta nie potrafię zrozumieć motywów tej kontrowersyjnej decyzji Radnych Klubu PO, którzy odrzucili tą długo oczekiwaną przez środowisko działkowców inicjatywę" - pisze Pani Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek.

czytaj więcej

Krajowa Komisja Rewizyjna o zamiarze likwidacji ogrodów w Warszawie - 05.02.2015

Fountain Pen"Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Okręgowych Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców, wyrażają swój zdecydowany sprzeciw wobec propozycji zaspokojenia roszczeń reprywatyzacyjnych kosztem likwidacji warszawskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych i apelujemy do adresatów naszego wystąpienia o spowodowanie odrzucenia przez władzę ustawodawczą w całości propozycji stowarzyszenia Dekretowiec w ramach przygotowywanego projektu ustawy reprywatyzacyjnej dla miasta Warszawy. Tak nikczemne działanie stowarzyszenia Dekretowiec i Prezydent Warszawy odbieramy jednoznacznie, jako kolejną walkę z ogrodami działkowymi, która godzi w ideę społeczeństwa obywatelskiego stanowiącego fundamenty demokracji".

czytaj więcej

Okręgowa Komisja Rewizyjna w Opolu w sprawie likwidacji warszawskich rod - 05.02.2015

"Szczególnie niepokojący jest fakt, że niefortunne propozycje Dekretowców znalazły akceptację Pani Prezydent i jej urzędu. Dobitnym tego dowodem jest postępowanie zespołu powołanego przez Panią do współpracy z rod. Trudno tu mówić o współpracy skoro jeden z prominentnych urzędników, a zarazem człowiek zespołu, informuje, że prawie wszystkie warszawskie ogrody ulegną likwidacji, a obrona ogrodów przed konsekwencjami wynikającymi z dekretu Bieruta nie jest priorytetem dla stołecznych władz. Wydawało się nam, że stołeczny zespół powoła Pani po to, żeby traktować się po partnersku i dochodzić do konsensusu. Stało się inaczej, liczymy, że się to zmieni" - pisze do Prezydent Warszawy Okręgowa Komisja Rewizyjna w Opolu. 

czytaj więcej

OZ w Koszalinie zaniepokojony działaniami Zrzeszenia Dekretowiec - 05.02.2015

Pencil 1"ROD okręgu koszalińskiego w ujęciu geograficznym znajdują się daleko od Warszawy. Zarówno my, jak i nasi koledzy z ogrodów warszawskich jesteśmy członkami jednej organizacji - PZD. Dlatego też czujemy niepokój związany z roszczeniami osób, które domagają się zwrotu gruntów ogrodów w związku z dekretem Bieruta. W naszej ocenie działalność stowarzyszenia Dekretowiec jest działaniem obliczonym na milionowe zyski i nie ma zbyt wiele wspólnego z rzeczywistym zwrotem własności byłym właścicielom. Obecne działania są najgorszym z możliwych scenariuszy rozwiązania problemu, zaprzeczeniem zasad sprawiedliwości społecznej i idei państwa prawa" - pisze w liście do Prezydent Warszawy OZ w Koszalinie.

czytaj więcej

Stanowisko prezesów ROD Okręgu Zielonogórskiego w sprawie odmowy rejestracji statutu PZD - 05.02.2015

"Bulwersujące w tej sprawie jest to, że skutki opinii Prezydent Warszawy w gruncie rzeczy dotykają całej organizacji i wywołują zamieszanie we wszystkich ogrodach. Trudno jest też powstrzymać się od uwagi, że formacja, której Prezydent Warszawy jest prominentnym członkiem, miała dość czasu, aby zająć się rozwiązaniem problemu roszczeń, a nie uciekać się teraz do 'sztuczek', przy pomocy których można by odebrać ziemię po raz kolejny, po to, aby po raz kolejny dać ją komuś innemu. Uprzedzamy, że w okresie przedwyborczym jest to dosyć ryzykowna zabawa" - piszą w swoim stanowisku uczestnicy narady prezesów ROD z Okręgu Zielonogórskiego PZD w sprawie odmowy rejestracji statutu PZD.

czytaj więcej

"Brak dobrej woli i chęci współpracy z PZD to przejaw ignorancji" - 05.02.2015

"Zagrożenie utraty ogrodów działkowych poprzez ich likwidację, aby zaspokoić roszczenia osób objętych dekretem Bieruta świadczy tylko o nieudolności władz Warszawy. Nie możemy się zgodzić, aby warszawscy działkowcy 'zapłacili' za zakusy na tereny, na których znajdują się ogrody, deweloperom, którzy wykpili roszczenia dekretowe. Mamy nadzieję, że władze Warszawy rozwiążą ten problem zgodnie z prawem, a ich działania nie doprowadzą do krzywdy tysięcy warszawskich działkowców i ich rodzin" - piszą w liście do Prezydent Warszawy uczestnicy Kolegium Prezesów Poznań - Jeżyce.

czytaj więcej

Delegatura Rejonowa w Gliwicach nie zgadza się na zaspokajanie roszczeń kosztem działkowców - 05.02.2015

"Żaden z działkowców nie zajmował bezprawnie terenu, aby mu to odbierać bez żadnego odszkodowania. Bo decyzje o zakładaniu ogrodów wydawały urzędy i samorządy miast, a czy ich decyzje były zgodne z prawem, to nie jest winą działkowców, których chce się ukarać, tylko za co? Za winy, których oni nie popełnili. To samorządy miast, które wydawały decyzje lub pozwolenia na zakładanie ogrodów, muszą się z tym tematem uporać. Następne pytanie jakie się nasuwa, to czy działkowcy mają pokryć wielomilionowe odszkodowania dla żądnych wysokich odszkodowań właścicieli, a przecież to nie działkowcy samowolnie zagospodarowali te tereny" - pisze w liście do Prezydenta RP Delegatura Rejonowa w Gliwicach.

czytaj więcej

Działkowcy ze Szczecina w sprawie medialnego zniekształcania wizerunku PZD - 05.02.2015

"Artykuł redaktora Marka Wielgo zamieszczony w Gazecie Wyborczej 21.01.2015 roku pod tytułem "Ogrody nadal w PZD" wprowadza w błąd czytelników powielając niesprawdzone u źródła zarzuty podnoszone przez osoby mało przyjazne dla PZD. Każdy ma prawo mieć swoje spojrzenie na sprawy i określony pogląd, ale głoszenie takich tez jak sabotaż ustawy, ograniczanie wolności działkowców przy wyborze decyzji kto ma prowadzić ogród działkowy oraz podsycanie obaw działkowców przez działaczy PZD jest nie do przyjęcia" - piszą działkowcy ze Szczecina.

czytaj więcej

Działkowcy z rejonu Myśliborza piszą w sprawie ogrodów warszawskich - 05.02.2015

"Pomysł Stowarzyszenia "Dekretowiec", aby rekompensaty z tytułu roszczeń rozwiązać poprzez likwidację ogrodów działkowych w Warszawie jest z natury niedorzeczny. Pomijając szkody społeczne takiego pomysłu, jego realizacja przyniosłaby rozgoryczenie i brak zaufania obywateli do porządku prawnego Państwa. Że trzeba rozwiązać problem roszczeń, zdajemy sobie z tego sprawę. Wydaje się, że dobrym pomysłem jest projekt ustawy zgłoszony przez SLD, by raz na zawsze zamknąć problem rekompensat, ale jednocześnie ukrócić proceder nieuczciwego handlu roszczeniami lub prawami spadkowymi" - pisza działkowcy z ROD z Rejonu Myśliborza.

czytaj więcej

List otwarty Działkowców z Choszczna, Barlinka, Lipian i Drawna w sprawie utrudnienia rejestracji statutu PZD - 05.02.2015

"Zgłoszone zastrzeżenia przez Prezydenta Stołecznego Warszawy do Sądu Rejestrowego w sprawie statutu PZD są odczytywane przez nas jako próba utrudnienia rejestracji statutu dla organizacji obejmującej swoim zasięgiem cały Kraj. Wydaje się, iż u podstaw takiego działania leżą inne przesłanki, niż prawne a mianowicie sprawa ogrodów warszawskich, na które cały czas czatuje niebezpieczeństwo likwidacji. Nie od dzisiaj wiadomo, że zarówno ceny gruntów w Warszawie, jak też od lat nie uregulowana czytelnie sprawa prawna tych gruntów powoduje pojawianie się tendencji do częściowego lub całkowitego wyrugowania ogrodów z miasta" - piszą działkowcy z Choszczna, Barlinka, Lipian i Drawna w sprawie utrudniania rejestracji statutu PZD.

czytaj więcej

Stanowisko działkowców z Częstochowy w sprawie zaspokojenia roszczeń dekretowców gruntami warszawskich ogrodów działkowych - 05.02.2015

"Pozbawienie działkowców ich dorobku życia bez żadnego odszkodowania jest kradzieżą. Jeśli nawet przyjmiemy, że dekret Bieruta skrzywdził jakąś część obywateli warszawy, to należałoby jednak przyjąć, ze nie można tamtej krzywdy naprawić krzywdząc działkowców. Jak by nie patrzeć, w tamtym czasie chodziło jednak o odbudowę straszliwie zniszczonego miasta. Teraz chodzi o zniszczenie działkowców i straszliwą niesprawiedliwość" - pisze w liście do Marszałka Senatu RP, Prezydent Warszawy i Rzecznika Praw Obywatelskich prezes ROD 'Wypalanki' w Częstochowie Barbara Powązka.

czytaj więcej

Działkowcy z Rzeszowa nie zgadzają się z odmową rejestracji statutu PZD - 05.02.2015

"Należało się tego spodziewać, widząc jakie jest Pani nastawienie do działkowców warszawskich, rod w Warszawie, a w szczególności do gruntów, na których znajdują się ogrody działkowe. Dlatego też uważamy, że w tak ważnej sprawie jak rejestracja statutu PZD nie powinien działać pieniądz i polityka, a rozsądek i prawo. Dziwne wydaje się nam też, iż zastrzeżenia w imieniu organu nadzoru złożył urzędnik, a decyzję odmawiającą rozpatrzył jednoosobowo referendarz sądowy. Wynika z tego, że dwie osoby zadecydowały zamknąć niekorzystną sprawę dla PZD" - piszą w liście do Prezydent Warszawy działkowcy z ROD im. H. Wieniawskiego w Rzeszowie.

czytaj więcej

Apel działkowca z Gniezna o pozostawienie w spokoju warszawskich ogrodów - 05.02.2015

"To nie PZD odebrał właścicielom nieruchomości, to państwo i państwo winno zaspokoić roszczenia wąskiej grupy społecznej nie przez zabór mienia tysięcy osób, którzy działali w dobrej wierze i nie mieli żadnego wpływu na decyzje podejmowane w przeszłości przez organy ówczesnego państwa. Nie może być tak, aby kosztem działkowców i ich rodzin były pozyskiwane grunty i środki finansowe na zaspokojenie roszczeń przede wszystkim deweloperów, którzy wykupili roszczenia dekretowe. Bezpardonowe działania Dekretowców mogą sprawić, że swoje działki utraci aż 18.000 stołecznych działkowców i ich rodzin" - pisze w liście do Prezydent Warszawy, Pani Premier i Marszałka Senatu Paweł Wełnic z ROD im. Grodu Lecha w Gnieźnie.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.