Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Premier Ewa Kopacz gościem na XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD - 02.07.2015

- Jesteśmy tu z woli działkowców i reprezentujemy 1,1 mln polskich użytkowników działek. Jestem przekonany, że ogrody działkowe nadal będą służyły polskiemu społeczeństwu i nam działkowcom. Cieszę się, że możemy dziś odbyć zjazd i uchwalić najważniejsze dokumenty i uchwały - mówił Prezes PZD Eugeniusz Kondracki witając wszystkich przybyłych na zjazd gości i posłów na czele z Premier Rządu Ewą Kopacz i Marszałkiem Józefem Zychem. Wśród zaproszonych gości pojawili się przedstawiciele prawie wszystkich ugrupowań politycznych, a także władz samorządowych i organizacji społecznych.

Podczas zjazdu głos zabrała też Premier Ewa Kopacz, która ciepło przywitała władze związkowe i przybyłych na zjazd delegatów.

- Przyjechałam tutaj, bo dostałam zaproszenie. Zaprosili mnie moi przyjaciele - powiedziała Premier. W swoim wystąpieniu przypomniała wszystkie swoje spotkania z reprezentantami PZD w czasie procedowania w Sejmie pierwszego obywatelskiego projektu - ustawy o ROD, a także drugiego projektu nowelizującego prawo budowlane i ustawy pokrewne. Premier podkreśliła, że dzięki współpracy rządu z działkowcami udało się uchronić ok. 900 tys. altan przed rozbiórką.

- To były ważne spotkania, bo wiele od nich zależało, ale przede wszystkim zależało od was społeczników i działaczy PZD. Wiem, że były problemy. Jednak okazało się, że jak się bardzo chce i jak wierzy się w to co się robi, to wszystko jest możliwe. Wam i posłom chciało się rozwiać ten problem i dlatego od kwietnia obowiązuje ustawa, która zabezpiecza altany. Dzięki wspólnej inicjatywie ochroniliśmy blisko 900 tys. obiektów - to rzecz niesłychana - mówiła Premier. Premier Kopacz wspominała, że obowiązująca ustawa o ROD, która spełnia oczekiwania większości polskich działkowców.

Premier Ewa Kopacz przypomniała także, że kilka dni temu zaczęły obowiązywać nowe przepisy Prawa budowlanego. Dzięki temu, w ramach ustawowej definicji, remonty i powstające budowle nie muszą być już zgłaszane i nie potrzeba pozwolenia na budowę. To ułatwienie m.in. dla działkowców, którzy chcą inwestować na swoich działkach – powiedziała Premier.

Premier nie tylko doceniła wkład PZD w obronę ogrodów działkowych, ale też podkreśliła, jak ważną rolę pełni Związek dla całego środowiska działkowego. - Pod waszą opieką jest blisko 5 tys. rodzinnych ogrodów działkowych, w których znajduje się ponad 880 tys. działek. Jest was ponad milion, ale wraz z rodzinami jest was kilka milionów - mówiła.

Wspominała też, że od samego początku jej podziw wzbudziło zaangażowanie i determinacja, z jakim PZD i jego przedstawiciele walczą o rozwiązanie każdego problemu. - Pamiętam zaangażowanie Pana Prezesa PZD i ludzi, którzy przychodzili do mnie jeszcze wtedy gdy byłam Marszałkiem Sejmu - mówiła z uznaniem Premier Kopacz.

- Dziś jest Wasze święto. Jesteście tu z całej Polski - i wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam.

Premier przypomniała też, że najważniejsze jest, żeby ludzie potrafili ze sobą rozmawiać, bo wtedy mogą dojść do wspólnych konkluzji, tak by zadowolić każdą ze stron - mówiła Premier. Na zakończenie przypomniała, że podczas ostatniego spotkania z działkowcami w ROD Bemowo otrzymała zapewnienie, że będzie mogła bliżej poznać życie ogrodów działkowych. - Czekam na zaproszenie na grill - mówiła z uśmiechem Premier Ewa Kopacz kończąc swoje przemówienie.  - Wiem, że będziecie przyjmować dziś statut, i że sfinalizujecie proces, który doprowadzi do jego uchwalenia. Życzę Wam owocnych obrad - zakończyła. 

W nawiązaniu do ostatnich słów Premier Ewy Kopacz Prezes PZD Eugeniusz Kondracki zaprosił Panią Premier 30 sierpnia br. na święto Krajowych Dni Działkowca w Tczewie, gdzie będzie możliwość nie tylko wspólnego grillowania, ale też spotkania z tysiącami działkowców, którzy będą wówczas zgromadzeni na swoim święcie. - Ruch ogrodnictwa działkowego trzeba poznać, zrozumieć, żeby można mu było pomóc - dziękował Premier Ewie Kopacz Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

 

 

 Nad prawidłowym i zgodnym z przyjętym porządkiem i regulaminem przebiegiem Zjazdu czuwają jego przewodniczący: Izabela Ożegalska z OZ w Łodzi i Tadeusz Jarzębak z OZ w Szczecinie. Sekretarzem Zjazdu została wybrana Barbara Korolczuk. W Prezydium Zjazdu zasiedli: Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt i była Przewodnicząca Komisji Rozjemczej Olga Ochrymiuk, a także Emilia Borkowska - Prezes ROD Rakowiec w Warszawie i Czesław Smoczyński, Prezes OZ w Gdańsku.

Do Warszawy przyjechało 264 delegatów wybranych na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w 4707 rodzinnych ogrodach działkowych, a następnie na zjazdach okręgowych. Poza nimi w Zjeździe biorą udział członkowie ustępujących władz krajowych, którzy nie są delegatami.

2015 r. jest rokiem sprawozdawczo-wyborczym dla całego Związku. Ocenie podlegają więc wszystkie organa Związku. Podczas zjazdu rozpatrywane będą zatem sprawozdania z działalności Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej, a także odbędzie się dyskusja nad projektem statutu PZD i jego uchwalenie.

Kluczowe będzie także ustalenie liczby i wybór członków Krajowej Rady oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej. Krajowa Rada wybierze następnie ze swego grona prezesa PZD, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, którzy będą odpowiadać za jej działalność przez najbliższe cztery lata.

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio