Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD uchwalił statut - 02.07.2015

Podczas XII Krajowego Zjazdu Delegatów dużą część obrad poświęcono dyskusji nad zapisami i zmianami wprowadzonymi do statutu PZD.

W naszym przekonaniu już w październiku 2014r. uchwaliliśmy statut dobry, odpowiadający prawu, ogrodom i działkowcom. Niestety, byliśmy zmuszeni wprowadzić zmiany w statucie, by odpowiadał propozycjom organu nadzoru i by nie było żadnych wątpliwości ani formalnych ani merytorycznych. Prezes podkreślał, że skierowany pod obrady dzisiejszego zjazdu statut został uzgodniony i wypracowany w porozumieniu z organem nadzoru. - Jeśli dziś go uchwalimy – jesteśmy przygotowani do tego, by już jutro złożyć statut do KRS. Każdy dzień ma znaczenie – mówił Prezes podkreślając, że statut będzie przedmiotem dyskusji podczas zjazdu.

Tomasz Terlecki przedstawił zmiany, jakie zostały wprowadzone do statutu.

- Uchwalenie statutu to realizacja ustawy i dostosowanie przepisów związkowych do nowych przepisów – przypomniał mec. Tomasz Terlecki. Zaznaczył, że niespełnienie tego obowiązku do 19 lipca może teoretycznie rodzić negatywne skutki dla całego związku i wszystkich działkowców.

- Organ nadzoru skutecznie zablokował rejestrację statutu, dlatego konieczne było wprowadzenie zmian, by statut został przyjęty – zaznaczył mec. Terlecki. Zmiany dotyczą zmiany kompetencji KR i prezydium KR PZD, które powinny być określone w sposób wyczerpujący. Wynika to z ustawy o stowarzyszeniach. Dookreślono też cele PZD, zgodnie z tym, co nakazuje w tej sprawie ustawa. Zmiany wprowadzono też w przepisy określające członkostwo współdziałające.

- To, że wprowadzamy zmiany nie oznacza, ze uznajemy zasadność uwag organu nadzoru, ale jeśli chcemy uniknąć dalszych perturbacji w przyjęciu i rejestracji statutu to nie mamy wyjścia i musimy nasze przepisy dostosować do wymagań nam postawionych – mówił mec. Terlecki.

 Po przerwie w dyskusji nad statutem PZD głos zabrali delegaci. Zaprezentowany projekt został wysoko oceniany przez wszystkich działkowców i delegatów XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Wielu prelegentów wyrażało oczekiwania, że zawarte w projekcie statutu zapisy będą dobrze służyły wszystkim członkom Polskiego Związku Działkowców. Delegaci podkreślali, że proponowane w statucie przepisy uwzględniają wszelkie aspekty nowej rzeczywistości, w której przyszło działkowcom funkcjonować. Wskazywano, że bez wątpienia statut ten pozwoli na rozwój nowych kierunków działania PZD, które są tak bardzo potrzebne i oczekiwane przez całą społeczność działkową.

Prezes OZ we Wrocławiu Janusz Moszkowski.

„Projekt Statutu PZD jest dobry i bez zastrzeżeń przyjęty przez organy Związku w okręgu wrocławskim. Statut był przygotowywany przez liczne grono prawników Związku, był wielokrotnie konsultowany z działkowcami i działaczami, rozpatrzono setki propozycji zapisów w Statucie PZD. (...)Dzisiaj najważniejszą sprawą jest jego uchwalenie bez żadnych już zmian. Zwracam się zatem, w imieniu delegatów okręgu wrocławskiego, do wszystkich delegatów na Zjazd,  o nie wnoszenie już żadnych nowych propozycji. Był na to czas w poprzednich miesiącach. Nie możemy dawać jakiegokolwiek pretekstu organowi nadzoru do wnoszenia kolejnych zastrzeżeń. Nie mamy już czasu na jakiekolwiek zmiany. Statut musi być uchwalony i jak najszybciej zarejestrowany. Jest to być lub nie być Polskiego Związku Działkowców. Wyrażam nadzieję, że rozumieją to wszyscy delegaci. Sądzę, że wszyscy czują tę odpowiedzialność i nie będzie nikogo na Sali, kto by myślał inaczej.

Prezes OZ Mazowieckiego Zygmunt Kacprzak

„Z pełnym zrozumieniem i akceptacja odnosimy się do zmian w statucie PZD. Na szczególne podkreślenie zasługuje więc fakt, że w obliczu upływającego terminu 18-miesięcy na uchwalenie statutu, wobec impasu, w jakim znalazł się PZD, władze związku mając na uwadze dobro działkowców, ogrodu i struktur uznały, że należy dokonać modyfikacji zapisów  Statutu PZD. To salomonowe rozwiązanie jakże ważnej dla nas wszystkich kwestii statutu pozwoli nam uniknąć chaosu prawno-organizacyjnego w funkcjonowaniu rodzinnych ogrodów działkowych, jaki może być skutkiem dalszych działań organu nadzorującego. Dlatego z pełnym zrozumieniem i akceptacją odnosimy się do zmian w statucie PZD, jakie są przedmiotem naszej dyskusji, a które są dostosowane do wskazanych uchybień w postanowieniu Sądu Rejonowego".

 

OZ Podkarpacki Stefan Żyła

„W ocenie delegatów z okręgu podkarpackiego statut w szczegółowy sposób reguluje zagadnienia związane ze sprawnym funkcjonowaniem Związku i ogrodów działkowych. Uznajemy, że statut jest optymalny, należycie dba o interesy działkowców, ogrodów i Związku. Uważamy, że przyjęcie statutu wytrąci argument z ręki naszym przeciwnikom, którzy uważają, że ogólnopolskie stowarzyszenie ogrodowe bez dokumentu regulującego zasady jego działania, nie powinno w ogóle istnieć”

 

OZ Bydgoszcz, Walusiak Urszula

„Delegaci okręgu bydgoskiego w pełni popierają projekt statutu PZD. W okręgach na konferencjach przedzjazdowych przedyskutowano projekt, a wniesione uwagi zostały przesłane do Komisji Statutowej. Dziękujemy za przygotowanie statutu Panu Prezesowi, Prezydium i Krajowej Radzie oraz Komisji Statutowej i głosujemy za jego przyjęciem.”

 

OZ Legnica, Antoni Molka

„Nasuwa się wniosek, dopóki będzie zapotrzebowanie na grunty działkowców – ataki na PZD nie ustaną. Dla władz naszego kraju ważniejsi są deweloperzy, inwestorzy komercyjni oraz realizacja obietnic roszczeniowych. Lecz działkowcy nie ustaną w walce o nabyte prawa i istnienie ogrodów działkowych, zjednoczeni, niepodzieleni pod mądrym, charyzmatycznym przywództwem. Dzisiaj uchwalimy nowy statut PZD i wierzymy, że będzie zarejestrowany w KRS.”

 

Statut został uchwalony jednomyślnie przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Nie było ani jednego delegata, który wstrzymałby się od głosu lub zagłosował przeciwko, co świadczy o pełnej akceptacji środowiska działkowego dla przepisów proponowanych w statucie. 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.