Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Politycy na Zjeździe działkowców - 03.07.2015

Wśród licznych gości, którzy przyjęli zaproszenie PZD do uczestniczenia w XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD podczas pierwszego dnia obrad XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD nie zabrakło przedstawicieli prawie wszystkich ugrupowań politycznych, władz samorządowych i organizacji społecznych.

Na zjeździe pierwszego dnia gościli m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, wicepremier Janusz Piechociński- minister gospodarki i prezes PSL, Marszałek Józef Zych, posłowie Kazimierz Smoliński (PiS), Zbyszek Zaborowski (SLD), prof. Tadeusz Iwiński (SLD), Tadeusz Tomaszewski (SLD), Dariusz Dziadzio (PSL), Krzysztof Smaczyński – podsekretarz stanu w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Waldemar Witkowski – przewodniczący Unii Pracy, Marek Poniatowski, Elżbieta Seredyn – podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy, przewodniczący oddziału okręgowego Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Bydgoszczy Zdzisław Tylicki.

Drugiego dnia wśród gości pojawili się Premier Leszek Miller (SLD) oraz posłowie Piotr Zgorzelski (PSL) i Bartosz Kownacki (PiS).

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego przyznał PZD Medal Pro Masovia

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego w serdecznych słowach pogratulował determinacji i wytrwałości oraz głębokiego przekonania, że zjednoczeni w Polskim Związku Działkowców działacze robią rzeczy dobre, godne i warte szacunku oraz, ze bronią ROD przez ostatnie 25 lat.  - Miasta to nie mogą być pustynie betonowe. Inteligentne miasta to miasta dobrostanu zdrowotnego, przyrodniczego, które służą ludziom i w których jest miejsce dla każdego. Powinniśmy żyć w czystym środowisku i oddychać czystym powietrzem. Miejsce dla ogrodów działkowych jest i zawsze będzie. Co więcej jest miejsce, by powstawały nowe ogrody działkowe – mówił podczas przemówienia do delegatów obecnych na XII Krajowym Zjeździe Delegatów. Jak zauważył Marszałek Województwa, obszar zielonej przestrzeni miejskiej musi być broniony. Jako członek Związku Województw RP obiecał, że będzie wspierał organizacje społeczne, w tym PZD, w dążeniu do wykorzystania środków unijne dla rozwoju ogrodnictwa działkowego. W swoim przemówieniu nie krył tego, że przestrzenie w miastach są cenne w sensie materialnym. - Dlatego ważne jest, by większość parlamentarzystów miała elementarną wiedze odnoście tego, jak ważna jest ta zieleń w miastach i jaką rolę pełnią ROD. Życzę Wam byście mieli zrozumienie parlamentarzystów dla ważnych dla was spraw. Dziękuję za wspólną pozytywną zmianę województw – mówił Marszałek Województwa Adam Struzik.

Podkreślał olbrzymi wkład PZD w rozwój miast, w ich rzeczywistości i w rozwój demokracji– dziękował wszystkim działaczom na czele z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim. Marszałek Adam Struzik wręczył Prezesowi PZD medal Pro Masovia z podziękowaniem dla całego Związku, jako symbol współpracy z samorządami i w podziękowaniu za wkład, jaki ruch działkowy zorganizowany wokół PZD wnosi w rozwój województw i miast.

Wicepremier Piechociński: że państwo musi być przyjazne działkowcom i PZD

Głos zabrał też wicepremier Janusz Piechociński, który podkreślał jak ważna jest wspólnotowość, jaką prezentuje PZD. - Ważne jest byśmy każdego dnia swoim osobistym działaniem i zbiorowym powtarzali sobie sprawdzoną sentencję:  „Razem możemy więcej”. Wicepremier Piechociński stwierdził, że w ruchu działkowym jest bez wątpienia fenomen. - Przez pokolenia ruch działkowy potwierdzał potrzebę istnienia dla ludzi. Wspólnotowość, jedność, współdziałanie -  tworzy się poprzez ludzi, którzy mają serce do wspólnego działania, którzy więcej dają niż biorą i którym się chce w każdym wymiarze. W jego opinii najważniejsze wartości to wspólne cele działania, i wieloletnie tradycje. Premier Piechociński podkreślał, że państwo musi być przyjazne ludziom i organizacjom. Nie ma drogi na skróty. Myli się ten, kto myśli, ze władza wie lepiej niż ludzie. W opinii wicepremiera Piechocińskiego ważna jest zdolność do współpracy i ruchy obywatelskie, właśnie takie jak ruch działkowy działający w PZD, który jest dobre przykładem na samozorganizowanie się Polaków. Jesteście autonomiczni i suwerenni – podkreślał i zachęcał do tego, by bronić tych wartości i nie pozwolić na żadną ingerencję. – Niech wam przyświeca dzisiejsze hasło zjazdu: „Razem z woli działkowców”, bo razem to znaczy więcej, to znaczy mocny, to znaczy wspólnota. - Dziękuję za stanowcze NIE, które jest odpowiedzią na wiele głupich pomysłów, które rodzą się i napotykają sprzeciw wobec sprzedaży gruntów, które powinny służyć przede wszystkim ludziom. Spotkajmy się na święcie plonów – zakończył wicepremier Piechociński.

 

Poseł Zborowski: wojna o grunty ROD nigdy się nie kończy

Ruch działkowy, a także działalność Polskiego Związku Działkowców od wielu lat wspiera poseł Zbyszek Zaborowski (SLD), który przyjął zaproszenie i był gościem XII Krajowego Zjazdu Działkowców PZD. – Okazuje się, że niepodległej Rzeczypospolitej trzeba było poprawiać prawo po Trybunale Konstytucyjnym, a niektórzy chcieli skorzystać z okazji i chcieli znacjonalizować majątek i zlikwidować PZD oraz znacjonalizować to, czego się nie da. – Gratuluję wam, ze udało się wam w parlamencie zbudować konsensus, mimo takiego punktu wyjścia jak druk sejmowy 1240 – mówił poseł Zborowski.

- Ta wojna nigdy się nie kończy. Najwięcej problemów rozwiązują ci, którzy sami najpierw je stwarzają. Premier musi walczyć o wasze interesy z prezydentem Warszawy i bronić was, żeby nie zrobić wam krzywdy. Chcę wam życzyć, byście utrzymali jedność, bo jak wskazuje historia jest ona bardzo ważna. Trzeba trzymać ten ruch w mobilizacji, żeby bronić ogrodów działkowych.,

Dziękował za dobrą współpracę z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim. - Życzę, aby wszyscy w parlamencie mieli zrozumienie dla interesów PZD, żeby statut został przyjęty i nie było do niego żadnych zastrzeżeń. Deklaruje wsparcie dla Związku i wszelkich państwa działań – mówił Zborowski.

 

Marszałek Zych: cieszę się, że jestem z wami

Marszałek Józef Zych wspominał pracę nad poprzednią ustawą o ROD. Zwrócił uwagę na problem, jakim jest nieuregulowanie praw własności i kontrowersyjne orzeczenia, jakie zapadają w sądzie, w tym w Sądzie Najwyższym, a które dotykają nie tylko działkowców i ogrody. – Jak słuchałem Panią Premier Kopacz to myślałem, ze wszystkie problemy działkowców są rozwiązane. Dopiero jak posłuchałem referatu Pana Prezesa, to zrozumiałem, że wciąż stoimy przed ogromnym i nierozwiązanym problemem. Wiemy, że będą nadal podważane decyzje ws. działkowców – mówił i zachęcał działaczy PZD do aktywnej obrony ogrodów i związku, tak jak czynili to do tej pory. – Cieszę się, że jest tu dziś tak dużo Wszyscy powinniśmy się dziś zastanawiać jak wam pomóc.

 

Dziadzio: zobowiązuje się do sumiennej pracy

List Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza przeczytał Dariusz Dziadzio, który zapewniał o szacunku Pana Ministra i przyjaźni wobec środowiska działkowego i PZD. - Rozumiem jaką wartością są działki dla Polaków. Zawsze opowiadałem się po stronie działkowców – mówił Dariusz Dziadzio.  - Składam zobowiązanie, że jako poseł na sejm zobowiązuje się do sumiennej pracy i działań na rzecz działkowców i PZD – mówił poseł Dziadzio podkreślając, że jego zobowiązanie pozostaje aktualne bez względu na przynależność partyjną.

 

Prof. Iwiński: PZD zawsze będzie przedmiotem ataków

- Skoro jest tak dobrze, to jak mogło dojść do tego, że było tak źle? PZD przypomina mi małżeństwo po przejściach, ale tej trudnej sytuacji nie spowodowały błędy czy uchybienia Związku. Nagle się okazuje, że wszyscy chcieli dobrze i teraz licytują się w tej dobroci dla PZD – zauważył  w swoim wystąpieniu prof. Tadeusz Iwiński (SLD) odnosząc się do wystąpień mówców. - Ruch działkowy, który dysponuje 43 tysiącami hektarów wartymi miliardy zawsze będzie przedmiotem ataku – zauważył. – Dlatego dobrze, ze doszło do określonej zgody. – Ludzi najlepiej poznaje się w trudnych sytuacjach – mówiło wspominając poprzednią ustawę, która uchwalił rząd lewicy. Przypomniał, że ruch działkowy ma tradycje ponad 100-letnie. -  Jak słusznie mówi Prezes Kondracki zmieniają się czasy i są nowe wyzwania i trzeba pogratulować PZD, że przez dobrą organizację, zgromadzenie ekspertów, potrafili uruchomić opór przed tymi próbami zachwiania działalnością związku i przyszłością ogrodów działkowych – gratulował działaczom PZD prof. Iwiński.

 

Marszałek Nowicka: jesteście dobrem narodowym

Do delegatów zwróciła się tez Marszałek Sejmu Wanda Nowicka.  - Gratuluję wam sukcesu, jakim było przekonanie wszystkich posłów i posłanki do przyjęcia jednogłośnego za ustawą- mówiła. odkreślała, że wszyscy głosujący wiedzieli, że to nie chodzi o interes związku, ale działki są wartością dla całego społeczeństwa i wszystkim miast. – Ogrody to jest coś co potrzebujemy wszyscy. Jesteście dobrem narodowym, bo dzięki wam miejskie środowisko ma się lepiej – mówiła Wanda Nowicka. Marszałek Nowicka podziękowała PZD za prowadzenie polityki otwartych ogrodów, za współpracę i wspólnotę między działkowcami i środowiskami, które otacza działki, że każdy może z nich korzystać, a zwłaszcza osoby starsze. Życzyła wszystkim strukturom związku i działaczom PZD dalszej efektywnej i wspaniałej pracy na rzecz całego społeczeństwa, tak jak dotąd podkreślając swoją otwartość na wszelkie formy współpracy z działkowcami i Związkiem.

Podsekretarz w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożył na ręce Prezesa PZD pełen uznania list za dotychczasową działalność .

- Jesteśmy dumni ze współpracy z Panem Prezesem – mówił z kolei członek Rady Krajowej i Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku EmerytówRencistów i Inwalidów w Bydgoszczy Zdzisław Tylicki podkreślając, że istnienie PZD jest ważne nie tylko dla społeczności działkowej, ale dla całego społeczeństwa.

Również podczas drugiego dnia obrad XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD pojawili się przedstawiciele SLD, PSL i PiS.

Premier Miller: wpiszmy ochronę ogrodów w Konstytucję RP

- Dzielimy wasze troski i sukcesy – mówił Premier Leszek Miller wspominając liczne spotkania ze środowiskiem działkowców. Zapewnił, ze tak jak do tej pory będą zdecydowanie występować przeciwko każdemu działaniu, które zmierza do likwidacji RDO i uszczuplenia praw działkowców.

Premier Leszek Miller mówił o tym, ze w ciągu tych 25lat polskiej demokracji, co najmniej kilkukrotnie próbowano zlikwidować PZD i ogrody działkowe. - Dziś siły polityczne dzielą się na tych co uważają, ze nie wszystko jest towarem i są ważniejsze wartości niż siła pieniądze, że nie da się wszystkiego skomercjalizować . To samo odnosi się do ogrodów działkowych.

Podkreślał istotne znaczenie ogrodów działkowych w ratowaniu budżetów Polaków, organizowania wakacji dzieciom i młodzieży, a także osobom starszym. – Z różnych powodów ogrody działkowe winny się rozwijać i trwać – podkreślał Premier Leszek Miller. - Spotkamy się jeszcze pewnie nie raz protestując przeciwko zakusom na ogrody – mówił. Dlatego powinniśmy zmierzać do tego, by chronić ogrody działkowe przed próbami ingerencji poprzez zapisanie tego w Konstytucji RP – stwierdził. Tę propozycję delegaci nagrodzili gromkimi brawami.

 

Piotr Zgorzelski: będziemy dalej stali przy PZD

- Chciałem was serdecznie pozdrowić i przywitać. Dziękuję za to, co wspólnie przeszliśmy. Dziś chciałem Wam serdecznie podziękować, za to, że wytrwaliście w tej nierównej walce o dobrą ustawę o ROD. - Gdyby działkowcy nie byli zorganizowani w organizację PZD to w niejednych ogrodach działkowych stałby buldożery. Ogród to gałązka, a PZD to całą więź tych gałązek. PZD nie udało się złamać, bo te gałązki razem są bardzo silne – mówił Zgorzelski. –Będziemy dalej stali przy PZD, bo widzimy sens w tej pomocy i jedność ideologiczną w przywiązaniu do ziemi – deklarował.

Zgorzelski podkreślał, że ten sukces to zasługa ogromnej determinacji i charyzmy Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. - Wasz lider to Eugeniusz Kondracki – człowiek o stalowej woli i nerwach. Człowiek, który stanął przeciwko największym przedstawicieli polskiej polityki w obronie słusznej idei. To dzięki niemu ta ustawa została przeprowadzona. To on postawił wiele na szali i wierzył w słuszność tej idei mimo wszelkich przeciwności.

 

Kownacki: PiS zawsze z działkowcami

Wśród gości pojawił się też poseł Bartosz Kownacki (PiS), który pojawił się w zastępstwie Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. -Gratuluję wyboru nowych władz PZD. Mam nadzieję, ze współpraca między nowo wybranym na jesieni parlamentem i PZD będzie przebiegała dobrze. Nam zależy w pierwszej kolejności na ogrodach działkowych i działkowcach. Kiedy był moment próby, to stanęliśmy po właściwej stronie. – Udało wam się obronić ogrody działkowe bez referendum i gratuluję wam tego wielkiego czynu, jaki dokonaliście. Gwarantuję ze strony swojej i swojego ugrupowania, że my zrobimy wszystko, byście nie mieli Państwo problemów i by ogrody pozostały. Gwarantujemy, ze takich problemów, jak w ostatniej kadencji z nami mieć nie będziecie – obiecywał Bartosz Kownacki, który podczas procedowania pierwszego projektu obywatelskiego ustawy o ROD był członkiem komisji, w której analizowano ww. projekt.

 

Duża reprezentacja sceny politycznej świadczy o tym, że PZD stał się nie tylko petentem, a partnerem do rozmów. Siła, mobilizacja i zaangażowanie w obronę ogrodów działkowych zostało nie tylko zauważone przez czołowych polityków sceny politycznej, ale przede wszystkim docenione.

- Wszyscy obecni na Zjeździe goście, w szczególności politycy, wyrazili pozytywny stosunek do PZD i okazali dużo dobrej woli, a także wysoko ocenili doświadczenia Związku – mówił z zadowoleniem Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

 

AH

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.