Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie OZ Świętokrzyskiego z Wiceprezydentem Miasta Kielce - 10.07.2015

W dniu 24.06.2015 r. w Ratuszu Miasta Kielce odbyło się spotkanie Wiceprezydenta – Pana Czesława Gruszewskiego z przedstawicielami OZ Świętokrzyskiego – Prezesem OZ Edwardem Galusem i Dyrektorem Biura.

W trakcie spotkania poruszono kilka zagadnień, które w obecnym czasie nabierają szczególnego znaczenia dla ogrodów działkowych w perspektywie ich dalszego rozwoju i modernizacji.

Podniesiono przede wszystkim kwestię możliwości wsparcia rodzinnych ogrodów działkowych ze strony Miasta środkami budżetowymi oraz nadziei na skorzystanie przez działkowców i ROD z nowej puli środków unijnych.

W tym zakresie rozważano możliwość nawiązania bliższej współpracy na linii PZD – Gmina Kielce, co może skutkować zwiększeniem szans na pozyskanie środków europejskich i sprawniejsze ich finalne rozliczenie.

Ustalono, iż spotkania odnośnie tej tematyki będą kontynuowane.

Wiceprezydent podzielił się także informacjami, jakie uzyskał na odbytym seminarium w Katowicach, a poświęconymi terenom zieleni miejskiej.

W seminarium tym uczestniczył przedstawiciel miasta Saint – Etienne (liczącego 200 tys. mieszkańców – porównywalna wielkość co miasto Kielce), który odpowiedzialny jest za współpracę między stowarzyszeniem ogrodów rodzinnych (3600 działek) a urzędem miasta.

Miasto dotuje rocznie ze swoich środków budżetowych kwotą 400 tys. euro różne inicjatywy działkowców tamtejszej społeczności lokalnej, między innymi: funduje nagrody dla użytkowników z działek ekologicznych, nagradza osoby oszczędzające wodę na działkach (stosujące różne formy pozyskiwania wód opadowych), finansuje różne prace na terenach ogólnego użytku, wspomaga materialnie festyny integrujące zarówno działkowców, jak i społeczność miejską.

Tak pozyskana wiedza, wypracowane przez innych mechanizmy i metody wsparcia, mogą stać się cennym doświadczeniem oraz bazą do przeniesienia na grunt kielecki i teren całego województwa.

 

Jan Stańczyk

Dyrektor Biura OZ

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio