Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Wnosimy, aby Pan Prezes TVP doprowadził do sprostowania nieprawdziwych zarzutów zawartych w tych reportażach na antenie TVP" - 21.12.2016

"Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec takiego sposobu tworzenia reportaży. Media publiczne zobowiązane są do przedstawienia rzetelnych informacji opartych na wysłuchaniu stron. Ubolewamy nad taką postawą, która nie ma nic wspólnego z obiektywizmem i etyką dziennikarską" - pisze Zarząd ROD im. B. Chrobrego we Wronkach.

czytaj więcej

Spotkanie z zarządami ROD w Chojnicach - 21.12.2016

img_390112 grudnia odbyło się spotkanie z zarządami Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Chojnicach. Spotkanie rozpoczął Prezes Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku pan Czesław Smoczyński. Zgodnie z ustalonym harmonogramem - głos zabierali poszczególni specjaliści zatrudnieni w biurze okręgu: pracownicy do spraw inwestycji, do spraw terenowo-prawnych, do spraw ogrodniczych. Szczegółowo omówiono najważniejsze problemy dotyczące aktualnej sytuacji Związku, odbiór medialny naszej organizacji, podejmowane działania oraz stanowiska poszczególnych szczebli organizacyjnych.

czytaj więcej

"Ustawicznie szukamy dziury w całym" - 21.12.2016

"Do wstąpienia i nabycia praw członka PZD i Rodzinnego Ogrodu Działkowego nikt nikogo nie namawiał i nie zmuszał, a deklarując się w tej kwestii dobrowolnie aprobujemy poznane przepisy Regulaminu ROD i Statutu PZD, które zobowiązaliśmy się przestrzegać co potwierdziliśmy w Deklaracji Członkowskiej własnoręcznym podpisem" - pisze Henryk Wolniewicz z ROD Relaks I w Gnieźnie.

czytaj więcej

Delegatura Rejonowa w Rudzie Śląskiej w sprawie artykułu w Gazecie Wyborczej - 21.12.2016

"W związku z artykułem w Gazecie Wyborczej z dnia 21.11.2016 r. dotyczącym występujących rzekomych nieprawidłowości informujemy, że nie zgadzamy się z treścią wspomnianego artykułu. Przedstawione sytuacje są jednostkowe, a ukazane w artkule w taki sposób, aby stworzyć wrażenie, iż cały Związek działa nieprawidłowo, że zastrasza się działkowców, czyni nadużycia finansowe" - pisze Delegatura Rejonowa w Rudzie Śląskiej.

czytaj więcej

Uroczyste posiedzenie OZ Śląskiego z udziałem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego - 20.12.2016

Zbliżający się świąteczny okres Bożego Narodzenia stał się okazją do przeprowadzenia uroczystego posiedzenia Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD z okazji Jubileuszu 35-lecia PZD. Uroczystość odbyła się w dniu 17 grudnia br. w Miejskim Domu Kultury „Batory” w Chorzowie w której udział wzięli nie tylko członkowie OZ i Komisji Rewizyjnej, ale także liczni przedstawiciele śląskich ogrodów. Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycił nas Prezes Polskiego Związku Działkowców – Eugeniusz Kondracki. 

czytaj więcej

Poznańskie obrady Okręgowego Zarządu - 20.12.2016

Na ostatnim zebraniu w bieżącym roku obradował w Poznaniu Okręgowy Zarząd PZD. Z racji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia spotkanie miało bardziej uroczysty charakter. Wzięli w nim udział także członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście. Bardzo serdecznie zgromadzeni powitali dawno nie widzianą na obradach posłankę  do Parlamentu Europejskiego Krystynę Łybacką. 

czytaj więcej

Działkowcy z Okręgu Śląskiego piszą do Prezesa TVP - 20.12.2016

W odpowiedzi na treść materiałów wyemitowanych, w ostatnim czasie, w telewizji TVP. mającej przedstawiać charakterystykę Polskiego Związku Działkowców stowarzyszenia ogrodowego w Warszawie - autorstwa m. in. Pani Aliny Suworow oraz Anity Gargas. tutaj obecni, zgromadzeni na uroczystym Posiedzeniu Okręgowego Zarządu PZD Okręgu Śląskiego pragniemy wyrazić swoją dezaprobatę, dla formy powyższych materiałów.

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ Pomorskiego wobec rządowych prac nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym - 20.12.2016

Rząd informuje opinię publiczną o pracach nad „Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym”, w którym zamierza nadać prymat interesowi publicznemu przy opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego gmin, województw i kraju. Działkowcy Okręgu Pomorskiego PZD w swojej praktyce współpracy z samorządem terytorialnym w wielu przypadkach byli zmuszeni poświęcać interes społeczny działkowców na rzecz interesu ekonomicznego miast przeznaczających tereny deweloperom pod zabudowę, nawet wtedy gdy nie gwarantowali racjonalnego zagospodarowania pozyskanych terenów.

czytaj więcej

Uczestnicy uroczystego posiedzenia OZ Śląskiego w sprawie zachowania jedności w PZD - 20.12.2016

Z przykrością dostrzegamy, że ostatnie publikacje medialne na temat PZD, a mamy tutaj na myśli programy z cyklu "Magazyn śledczy Anity Gargas", artykuł w Gazecie Wyborczej redaktora Wójcika oraz reportaż w programie Uwaga TVN, świadczą nie tylko o absolutnym braku obiektywizmu wobec PZD w mediach, ale także o celowych manipulacjach w celu zdyskredytowania naszego Związku.

czytaj więcej

Okręg Pilski w sprawie szkalowania w ogólnopolskich mediach dobrego imienia samorządów ROD i PZD - 20.12.2016

"Stwierdzamy, że materiały, które pojawiły się w mediach elektronicznych i prasowych uderzyły w zasadność funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych oraz Związku. Są nieprawdziwe i bardzo stronnicze. Bardzo poważnym mankamentem i nadużyciem wprowadzającym działkowców i obywateli RP w błąd jest prezentowanie w nich stanowiska tylko jednej strony - rzekomo pokrzywdzonych przez Związek działkowców. Takowy fakt nie pozostawia żadnych złudzeń, co do założonych intencji i silnej potrzeby dyskredytacji Związku" - piszą uczestnicy nadzwyczajnego zebrania członków OZ w Pile, Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Pile, Prezesów ROD Okręgu Pilskiego oraz zasłużonych działaczy PZD.

czytaj więcej

Delegatura Rejonowa z Tarnowskich Górach w sprawie kampanii medialnej atakującej PZD - 20.12.2016

Rodzinne Ogrody Działkowe szczególnie na Śląsku działają w ochronie środowiska są otwarte dla społeczności lokalnej a w szczególności dla dzieci i seniorów dając miejsce do zabawy i wypoczynku, o tych wydarzeniach media powinny mówić i pisać, a jest tylko atak. Delegatura Rejonowa w Tarnowskich Górach wyraża stanowczy sprzeciw dla tendencyjnego i niesprawiedliwego przestawienia wizerunku naszego Polskiego Związku Działkowców przez media.

czytaj więcej

Działkowcy piszą do Premier Beaty Szydło - 20.12.2016

"Szanowna Pani Premier w ostatnich tygodniach zauważa się coraz częściej ze strony mediów, prasy i telewizji podległej rządowi w, których to przedstawia się ogrody oraz stowarzyszenie PZD w bardzo złym świetle" - piszą działkowcy z ROD w Mysliborzu, Dębnie, Chojniach, Lipianach i Barlinkach.

czytaj więcej

Okręgowa Komisja Rewizyjna w Opolu w sprawie medialnych ataków red. A. Gargas na działkowców i PZD - 20.12.2016

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Opolu obradując na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2016 r. wyrażają swój zdecydowany protest i oburzenie na nieuzasadnione ataki na całą społeczność działkową i legalnie funkcjonującą samorządną organizację pozarządową jakim jest nasz Polski Związek Działkowców.

czytaj więcej

List Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach do Prezesa TVP - 20.12.2016

"Jesteśmy zbulwersowani programem Pani Anity Gargas , który został wyemitowany w dniu 23 11.2016 roku w programie Telewizji Polskiej, którą Pan jako Prezes reprezentuje. Sądziliśmy, że Telewizja Publiczna utrzymująca się z pieniędzy Państwowych będzie przekazywać swoim odbiorcom reportaże polegające na prawdzie . Tymczasem to co przedstawiła Pani Anita Gargas w swym reportażu jest materiałem tendencyjnym" - pisze Okręgowa Komisja Rewizyjna w Katowicach.

czytaj więcej

"Całość kreowanego obrazu jest tendencyjna i jednostronna" - 20.12.2016

"Trudno nie reagować na kłamliwe reportaże przedstawiane w mediach publicznych. „Magazyn Śledczy" Anity Gargas, dwukrotnie przedstawił oczerniający i wykreowany obraz naszego ogólnopolskiego stowarzyszenia ogrodowego jakim jest Polski Związek Działkowców. W tym miejscu warto zadać bardzo ważne pytanie: Czy media w Polsce kierują się obiektywizmem i prawdą?" - pisze Ryszard Gawiński z ROD Ustronie w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Prawda jest taka, że gdyby nie ci działacze dawno już by nie było ogrodów działkowych" - 20.12.2016

"Osoby biorące udział w programie miały na celu skompromitowanie i przedstawienie negatywnego wizerunku PZD, które od dłuższego czasu zwalczają i oczerniają Związek. Wypowiedzi tych osób, nie zostały poparte żadnymi dowodami, które potwierdzić miały nieprawidłowości w Związku. Skoro podstawą przekazu kierowanego do widzów przed telewizorami miały być oszczerstwa, wypowiedzi wyrwane z kontekstu, oraz brak wypowiedzi drugiej strony to nie może być mowy o rzetelnym reportażu" - pisze Zarząd ROD Oaza w Żarach.

czytaj więcej

"Liczymy, że zarząd TVP wyciągnie konsekwencje służbowe wobec swojego redaktora i zadośćuczyni PZD za oczywiste szkalowanie jego dobrego imienia" - 20.12.2016

"Rewelacje Pani Anity Gargas są tak dużego kalibru, że w zasadzie gdyby były prawdziwe, to już dawno powinna się nimi zająć prokuratura, a prezes PZD powinien być postawiony w stan oskarżenia. Jednak tak nie jest, co pozwala nam sądzić, że materiały prezentowane przez panią redaktor są wyssane z palca. Dowodem na to są szerokie wyjaśnienia jakie publikuje Krajowa Rada PZD i Krajowa Komisja Rewizyjna PZD" - pisze Zarząd ROD Jedynka w Nowej Soli.

czytaj więcej

"Wizerunek ogrodów działkowych ukazany w omawiany artykule rażąco odbiega od rzeczywistego obrazu ROD" - 20.12.2016

"Poważne wątpliwości budzi brak znajomości obowiązujących przepisów widoczny w treści artykułu. Jak widać autor nawet nie zapoznał się, ani z ustawą o ROD, ani statutu PZD. By wypowiadać się na temat organizacji, trzeba najpierw zapoznać się ze specyfiką Stowarzyszenia Ogrodowego PZD. Napisany artykuł mocno odbiega od rzeczywistości w zakresie prawa dotyczącego rodzinnych ogrodów działkowych" - pisze Magdalena Trapkowska z ROD w Gdańsku.

czytaj więcej

"Apeluję o rozsądek i życzliwość dla tych ludzi, którzy społecznie działają na działkach" - 20.12.2016

"Likwidacja ogrodów - czy PZD to główny cel przyświecający naszym przeciwnikom, odebranie prawa uprawiania ogródków przez ludzi starszych, dla których są one sensem życia. Z działek nie korzystają ludzie bogaci tylko renciści i emeryci, których nie stać na wczasy, lub sanatoria. Owoce i warzywa tam uprawiane są uzupełnieniem ich skromnych środków. Tu też babcie często opiekują się wnuczkami, zapewniając im świeże powietrze, a dzieciom swoim możliwość odpoczynku, relaksu. W miastach są enklawą zieleni" - pisze Zarząd ROD Wrzos w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Artykuły, które są publikowane przez dziennikarzy są nieadekwatne do rzeczywistości" - 20.12.2016

"Artykuł pana Marcina Wójcika z dnia 21 listopada nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, jaka jest w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, aby pisać na temat działkowców trzeba sięgać do wiedzy, która jest napisana w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych oraz w statucie PZD, każdy artykuł powinien być autoryzowany przez obie strony, wtedy będzie można mówić o rzetelności pisma" - pisze Jan Piórkowski z ROD we Wrocławiu.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.