Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Śmieci, to problem spędzający sen z powiek - 12.06.2017

W związku ze zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w miastach i gminach tzw. ustawy śmieciowej, która dotyczy wszystkich działkowców, w Grudziądzu zarządy stowarzyszeń ogrodowych zaproszone zostały na spotkanie, a uszczegóławiając na konsultacje w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Grudziądza.

W siedzibie Urzędu Miasta Grudziądza spotkali się przedstawiciele władz w osobach Wiceprezydenta miasta Grudziądza pana Marka Sikory, Maji Banasik Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Adama Przyborskiego - Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Okręgowego Zarządu Toruńsko - Włocławskiego PZD w osobach wiceprezesa OZ PZD pana Mieczysława Chrapińskiego oraz członków OZ pana Stefana Dichtinga, Tadeusza Szyszkowskiego oraz Wiceprzewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej pana Ryszarda Kozickiego oraz licznie przybyli prezesi zarządów rod miasta Grudziądza.

Przedstawiciele miasta zaproponowali do konsultacji projekt zryczałtowanej stawki za wywóz śmieci z terenów rodzinnych ogrodów działkowych, na których powstają odpady komunalne. Zaproponowane stawki nie dla wszystkich są zadowalające i mają wynosić rocznie około 57 zł. od działki za odpady selekcjonowane i obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. przez okres dwóch lat.

W razie podjęcia uchwały przez radnych w takiej formule, zarządy ROD będą składały deklaracje o ilości działek objętych selektywną zbiórką odpadów komunalnych, a termin i częstotliwość odbierania odpadów ustalą firmy które wygrają przetargi w określonych rejonach miasta.

Dzięki konsultacjom z prawnikiem Polskiego Związku Działkowców udało się uzyskać informacje, że zaproponowane rozwiązania zaproponowane przez urzędników UM Grudziądz, w temacie gospodarowania odpadami a szczególnie sposobem rozliczania, budzą bardzo poważne zastrzeżenia. Stąd też, władze Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców zobowiązały się do monitorowania dalszego toku postępowania administracyjnego w tej sprawie.

 

 

Autor:

Małgorzata Jasińska

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.