Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Prawo użytkowania dla ROD "Budowlani" w Nowogrodzie Bobrzańskim - 12.06.2017

Kolejny rodzinny ogród działkowy otrzymał potwierdzenie, że posiada prawo użytkowania do gruntów, których jest gospodarzem od wielu lat.

Polski Związek Działkowców za pośrednictwem Okręgowego Zarządu w Zielonej Górze  złożył wniosek do Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego o stwierdzenie nabycia prawa gruntów zajmowanych przez ROD „Budowlani” w Nowogrodzie Bobrzańskim. Po niespełna miesiącu otrzymano pozytywną decyzję.

Ustawą o rod z 2013r. wprowadzono bardzo dobry, z punktu widzenia ogrodów działkowych ale również włodarzy miast, zapis regulujący raz na zawsze stan prawny gruntów, do których Polski Związek Działkowców nie mógł wykazać się tytułem prawnym. Wszystkie takie grunty po dwóch latach od wejścia w życie ustawy o rod automatycznie przechodzą w użytkowanie PZD jako stowarzyszenia prowadzącego ogród.

Decyzja właściciela gruntu wydawana na wniosek PZD jest potwierdzeniem tego faktu potrzebnym by ujawnić  prawo użytkowania w księgach wieczystych.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.