Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Prezesi rzeszowskich ROD na spotkaniu przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji - 13.06.2017

W dniu 5 czerwca 2017 r. w siedzibie Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie odbyło się spotkanie Prezesów rzeszowskich rodzinnych ogrodów działkowych z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji oraz straży Miejskiej w Rzeszowie. 

Głównym tematem spotkania była ocena funkcjonowania w praktyce programu prewencyjnego „Bezpieczny Ogród” w rzeszowskich ROD. Na wstępie stan bezpieczeństwa w ogrodach podsumował pan Stefan Staniec -  Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa w ROD. Szczegółowe informacje odnośnie najczęściej występujących zagrożeń na terenach rodzinnych ogrodów działkowych zostały omówione przez przedstawicieli Policji. Są to: kradzieże, włamania do altan, uszkodzenia mienia działkowców, szkodnictwo ogrodowe, pożary spowodowane wypalaniem traw, przebywanie osób bezdomnych na działkach.

Funkcjonariusze Policji przedstawili ogólnopolski program Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i sposoby korzystania z zawartych w nim aplikacji.  Przekazali informacje statystyczne odnośnie liczby wykonanych służb patrolowych             i obchodowych na terenach ROD, podjętych działań profilaktyczno-edukacyjnych oraz zgłoszonych na Policję zdarzeń.  Zwrócili uwagę na właściwe zabezpieczanie przez działkowców mienia pozostawianego w altanach poprzez montowanie mocnych kłódek czy krat w oknach, a także na stosowane przez przestępców metody pozyskiwania informacji na temat cennych przedmiotów znajdujących się na działkach.  

W dyskusji Prezesi ROD poruszali głównie sprawy osób bezdomnych przebywających na działkach, dewastacji altan i mienia działkowców, nielegalnych wysypisk śmieci w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodów, palenia ognisk na działkach.  

Prezesi ROD ocenili pozytywnie dotychczasową współpracę z Policją, apelując jednocześnie o zwiększenie liczby patroli na terenach przy ogrodach i częstsze kontakty z dzielnicowymi.

/ - /

Witold Majchrowicz

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.