Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Protest wobec zamiarów storpedowania działalności Polskiego Związku Działkowców" - 28.04.2015

"Zastrzeżenia Pani Prezydent do trybu uchwalenia statutu PZD na Nadzwyczajnym Zjeździe PZD nie mają nic wspólnego z argumentacją prawną, a stanowią próbę zniszczenia organizacji działkowców w imię zaspokojenia chęci wzbogacenia się środowiska deweloperów. Nie chodzi tu przecież o przestrzeganie przepisów prawa, ale o możliwość usunięcia działkowców z atrakcyjnych pod względem wartości gruntów. Dotyczy to głównie ogrodów działkowych położonych w Warszawie, ale działania Pani Prezydent będą mieć niestety przełożenie na ogrody działkowe w całym kraju" - piszą w liście do Prezydent Warszawy działkowcy z ROD "Zielony Jar" w Rzeszowie.

czytaj więcej

"Jesteśmy zaniepokojeni sytuacją ogrodów w stolicy" - 28.04.2015

"Jesteśmy bardzo zbulwersowani tym, że władze miasta Warszawy popierają działania stowarzyszenia "Dekretowiec" i zamierzają rozwiązać problem roszczeń do terenów zlokalizowanych w centrum stolicy i objętych dekretem Bieruta, na których znajdują się rodzinne ogrody działkowe w drodze pozbawienia ich użytkowników możliwości dalszego przebywania, wypoczynku, uprawy owoców i warzyw na swoich działkach. Solidaryzujemy się ze wszystkimi warszawskimi użytkownikami działek, wyrażając jednocześnie głęboką nadzieję, że uda się wypracować takie rozwiązania prawne, które nie pozostawią z niczym miłośników ziemi, ogrodowej pracy i rodzinnego relaksu na zielonym łonie ogrodów działkowych - piszą wswoim stanowisku działkowcy z ROD "Zdrowie" w Czerwonej Górze.

czytaj więcej

"Protestujemy przeciwko działaniom zmierzającym do zdelegalizowania ogólnopolskiego stowarzyszenia, jakim jest Polski Związek Działkowców" - 28.04.2015

"Jesteśmy przekonani, że intensywna kampania zarzutów prawnych związanych z procesem rejestracji statutu Związku ma na celu jego delegalizację, a w konsekwencji pozbawienie działkowców jedynej obrony przed pozbawieniem ich praw do uprawianych działek. Ze swej strony proponujemy, by Pani Prezydent stała się działkowcem cieszącym się na co dzień z kontaktu z przyrodą. To naprawdę wspaniałe hobby. A może kiedyś wstąpi Pani także do któregoś ze stowarzyszeń ogrodowych, może nawet PZD?" - proponują w liście do Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz działkowcy z ROD "Magnolia" w Szczawnie-Zdroju.

czytaj więcej

Dlaczego torpedowana jest rejestracja statutu PZD? - 28.04.2015

"Pani Premier, pragniemy podziękować Pani za wsparcie oraz profesjonalne pokierowanie procesem legislacyjnym ratowania altan ogrodowych. Jednocześnie zwracamy się do Pani Premier z prośbą o interwencję w sprawie rejestracji uchwalonego zgodnie z prawem statutu PZD. Przeżyliśmy już tyle stresu z nową ustawą o ROD, całą batalię związaną z obroną altan ogrodowych, wywłaszczenie działkowców z działek użytkowanych zgodnie z obowiązującym prawem, a teraz  paraliż prawny statutu PZD" - piszą do Premier Ewy Kopacz działkowcy ROD "Bursztyn" w Międzyzdrojach.

czytaj więcej

"Ciągle mamy nieograniczone zaufanie do PZD" - 28.04.2015

"Piszę do Pani aby zaprotestować przeciwko zarzutom Prezydent Warszawy przeciwko statutowi Polskiego Związku Działkowców, a tym samym działkowcom. My - działkowcy jesteśmy zwykłymi ludźmi, nie interesuje nas prawo, polityka i biznes. Chcemy tylko w spokoju i bez stresu uprawiać nasze ogródki. Niestety od jakiegoś czasu nasz związek jest regularnie atakowany ze wszystkich stron, kwestionowane są niemal wszystkie podjęte działania. Zwracam się więc do Pani, by jako Premier Rządu, a także Przewodnicząca Platformy Obywatelskiej zainterweniowała Pani u Prezydent Gronkiewicz-Waltz. Liczymy, że uda się Pani przekonać Panią Prezydent do zmiany swojego stanowiska, a tym samym zapewnienia spokoju działkowcom" - pisze w liście do Premier Ewy Kopacz Jolanta Słupkowska z Brodnicy.

czytaj więcej

Petycja OZ Toruńsko - Włocławskiego do Wicemarszałka Sejmu w sprawie sytuacji PZD wywołanej wystąpieniem organu nadzoru - 27.04.2015

"Środowisko działkowców okręgu Toruńsko - Włocławskiego PZD z niepokojem dostrzega nasilone działania Prezydenta m. st. Warszawy, jako organu nadzoru nad PZD. Niestety ze smutkiem należy jednoznacznie stwierdzić, iż są to działania, a właściwie rzecz ujmując dosłownie - ataki całkowicie bezpodstawne. Społeczność działkowców okręgu toruńsko - włocławskiego dostrzega, że mamy znowu do czynienia z atakiem skoordynowanym przeciwko PZD, a co za tym idzie przeciwko ponad milionowej rzeszy społeczeństwa zrzeszonego w strukturach Związku. To wzmożone zainteresowanie lokalnych samorządowców wywodzących się z tego samego ugrupowania politycznego jakim jest PO, ogrodami będącymi w PZD, daje wyraźny obraz usiłowania wprowadzenia w życie koncepcji posła Huskowskiego, który zakładał likwidację ogrodów działkowych" - pisze OZ Toruńsko - Włocławski.

czytaj więcej

"Czy brakuje Pani kolejnych manifestacji w Warszawie?" - 27.04.2015

"Zasada jest prosta: tylko gnębić tych biednych emerytów i rencistów. Na ogrody działkowe nie można patrzeć jedynie przez pryzmat terenów, na których się znajdują. To przede wszystkim zielone płuca miast i miejsce wypoczynku dla wielu ich mieszkańców. Działkowcy mają krewnych i znajomych, którzy będą wspólnie walczyć o swoje prawa. Uważamy, że tak dalej nie można żyć, gdzie tylko przez manifestacje, pikiety dochodzi się do słusznych spraw" - piszą w liście do Prezydenta Warszawy działkowcy z ROD "Olszynka" w Grudziądzu. 

czytaj więcej

"Pani Prezydent rozpoczyna kolejną wojnę z działkowcami" - 27.04.2015

"Jako organ nadzoru nad PZD winna Pani wspierać działkowców i współpracować z nimi, a nie wszczynać nową wojnę. Przecież doskonale Pani wie, że niedokonanie wpisu statutu PZD do KRS spowoduje, że działkowcy pozostaną w próżni. Na tym Pani zależy? Nie spodziewałam się, że Pani Prezydent stanie przeciw działkowcom. Oglądając Panią w tv i słuchając Pani wypowiedzi myślałam, że zawsze opowiada się Pani za zwykłym przeciętnym obywatelem. Jednak niestety Pani działania wskazują na to, że co innego Pani mówi, a co innego robi. Szczególnie jeśli w  grę wchodzą pieniądze, które uzupełnią lukę w budżecie Warszawy" - pisze w liście do Prezydent Warszawy Patrycja Zielińska z ROD "Kolejarz" w Wałbrzychu.

czytaj więcej

Działkowcy z Kielc nie zgadzają się na spłatę roszczeń terenami warszawskich ogrodów - 27.04.2015

"Tereny, na których znajdują się od wielu lat ogrody, działkowcy użytkują po przekazaniu ich działkowcom przez władze państwa. Działkowcy warszawscy, a w tym i nasz ogród uważa, że nie może być tak w naszym kraju - państwie prawa gdzie reguluje się dawne krzywdy kosztem zwykłych ludzi. Uważamy, że wielką niesprawiedliwością jest pomysł przekwalifikowania odebranych terenów pod działkami i sprzedanie ich deweloperom" - piszą działkowcy z ROD "Malina" w Kielcach.

czytaj więcej

"Wyrażam nadzieję, że zainteresuje się Pani naszym losem i pomoże nam zapewnić bezpieczeństwo prawne" - 27.04.2015

"Zamiast zajmować się sprawami typowo ogrodniczymi i organizacyjnymi, regularnie zajmujemy się sprawami prawnymi. Zbieraliśmy już podpisy pod obywatelskimi projektami ustaw: o ROD oraz w sprawie altan działkowych. Odbywaliśmy zebrania przynależnościowe. Spędziliśmy wiele godzin nad pracami i konsultacjami w sprawie nowego statutu. Kiedy wydawało nam się, że wszystko co złe już za nami, na naszej drodze stanęła Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, która zakwestionowała legalność trybu uchwalenia nowego statutu. W efekcie po raz kolejny znaleźliśmy się na rozdrożu. Zwracam się do Pani o podjęcie na podstawie art. 171 Konstytucji RP czynności nadzorczych nad Panią Prezydent Warszawy w zakresie dotyczącym działań nadzorczych wobec stowarzyszenia PZD" - pisze do Pani Premier Ewy Kopacz Maria Piotrowska, działkowiec ROD "Kalina" w Toruniu.

czytaj więcej

"Zwracamy się do Pani Rzecznik o zrezygnowanie z zamiaru skierowania skargi do Trybunału Konstytucyjnego" - 27.04.2015

"Szczególnie zastanawia nas fakt podważania konstytucyjności zapisów o sposobie wyłączenia się ogrodu ze struktur PZD. Ze znanych nam przykładów ustaw, w których reguluje się te kwestie, wszędzie występują przepisy określające procedurę wystąpienia ze związku, organizacji itp. Uciążliwość przepisów jest różna. Te, które obowiązują w ustawie o ROD, nie należą do szczególnie skomplikowanych. Zamierzając złożyć skargę do TK dopisała się Pani do listy osób i instytucji niechętnych wobec naszej organizacji: niektórych posłów, lobby deweloperskiego, Prezydenta m.st. Warszawy, radnych Krakowa i innych" - piszą do Rzecznika Praw Obywatelskich profesor Ireny Lipowicz działkowcy ROD "Przy torze" w Łodzi.

czytaj więcej

List KR PZD do Prezydenta Warszawy - 24.04.2015

"W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia br. w sprawie zastosowania określonych środków nadzorczych wobec Polskiego Związku Działkowców, Krajowa Rada PZD przesyła niniejszym stosowną informację o podjętych w tym zakresie działaniach, a jednocześnie pragnie przekazać swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie. Na wstępie Krajowa Rada PZD czuje się w obowiązku wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie i sprzeciw wobec działań organu nadzorującego. W naszej ocenie niedopuszczalne jest wykorzystywanie przysługujących środków nadzorczych do wymuszenia na Związku zmiany stanowiska, które prezentuje w toczącym się – z Państwa udziałem – postępowaniu sądowym dotyczącym rejestracji zmiany statutu PZD" - pisze Krajowa Rada PZD w liście do Pani Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz - Waltz.

czytaj więcej

Informacja KR PZD o realizacji ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych przez PZD - 24.04.2015

Polski Związek Działkowców z mocy ustawy stał się stowarzyszeniem ogrodowym. Zachowana została jego ciągłość prawna i organizacyjna. Wejście nowego prawa oznaczało jednak konieczność dostosowania wewnątrz-organizacyjnego oraz dopełnienia szeregu obowiązków, a także podjęcia nowych wyzwań, związanych z regulacją stanu prawnego ROD. Dlatego minione 12 miesięcy stanowiło dla PZD okres olbrzymiego wysiłku. Zaczynając okres wdrażania nowej ustawy o ROD Polski Związek Działkowców posiadał w swoich strukturach 4926 rodzinnych ogrodów działkowych,  o powierzchni ponad 43 236 ha i ponad 963 tys działek rodzinnych.

czytaj więcej

Stanowisko KR PZD z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie realizacji ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r. - 24.04.2015

Uchwalenie przez Sejm RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, którą procedowano z inicjatywy działkowców, całe środowisko przyjęło z wielkim zadowoleniem i jednocześnie z ulgą. Ustawa weszła w życie 19 stycznia 2014 r., a więc na dwa dni przed terminem wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny i w ten sposób zachowane zostały prawa działkowców do działek i mienia na działce, a także zapewniono dalsze funkcjonowanie ogrodów. Ustawa spotkała się z pełnym poparciem działkowców, którzy ocenili ją bardzo pozytywnie, bowiem spełnia ich oczekiwania, mimo nałożenia wielu rygorów i obowiązków.

czytaj więcej

Relacja z XXVIII posiedzenia Krajowej Rady PZD - 24.04.2015

21 kwietnia 2015 r. w Warszawie odbyło się XXVIII posiedzenie Krajowej Rady PZD zwołane w trybie nadzwyczajnym, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu uczestniczyli także wszyscy członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD. 

czytaj więcej

Nasze być albo nie być - głos w dyskusji na XXVIII posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dn. 21.04.2015 r. - 24.04.2015

Pismo z Urzędu m.st. Warszawy z dn. 2.04.2015 r., kwestionujące prawomocność postępowania i decyzji Krajowej Rady, wręcz mrozi zawartą w nim interpretacją prawa i wydanymi zaleceniami. Z jednej strony podważa słuszność tego, co zdołaliśmy zrobić na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy (statut i liczne uchwały wdrażające ustawę o ROD), a z drugiej strony każe przyznać się do rzekomo mylnych decyzji. Na dodatek straszy konsekwencjami w razie braku realizacji zawartych w nim zaleceń. Jest niczym wytoczona armata grożąca katastrofą o niewyobrażalnych skutkach.

czytaj więcej

Kim jest Ryszard Dudek i "grupa niezależna" - 24.04.2015

"W związku z korespondencją Ryszarda Dudka z Wałbrzycha kierowaną do Prezydenta m.st. Warszawy jako organu nadzoru nad stowarzyszeniem ogrodowym Polski Związek Działkowców, OZ Sudecki w Szczawnie Zdroju na żądanie działkowców z terenu Okręgu informuje kim jest Ryszard Dudek i rzekoma grupa niezależna ROD "Podzamcze" w Wałbrzychu" - piszą do Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz członkowie OZ Sudeckiego w Szczawnie Zdroju.

czytaj więcej

Prezydent Bytomia reguluje grunty ROD - 24.04.2015

8 kwietnia 2015 r. Prezydent Miasta Bytomia wydał dwie decyzje w sprawie nabycia przez Polski Związek Działkowców prawa użytkowania do nieruchomości, na których znajdują się dwa Rodzinne Ogrody Działkowe, tj. ROD "Jaśmin" i ROD im. Pstrowskiego. Łączna powierzchnia gruntów objętych decyzją to ponad 4 ha. Warto zaznaczyć, że do Urzędu Miejskiego w Bytomiu wystosowano aż 30 wniosków w sprawie stwierdzenia nabycia przez PZD prawa użytkowania. Obecnie Miasto Bytom przeprowadza podziały geodezyjne dla nieruchomości objętych pozostałymi wnioskami. Po ich zakończeniu będą wydawane kolejne decyzje. Cieszymy się, żę władze Miasta Bytomia dążą do uregulowania stanu prawnego nieruchomości wszystkich bytomskich ROD.

czytaj więcej

"Działania Pani Prezydent m.st. Warszawy budzą uzasadnione wątpliwości, zarówno co do zgodności z prawem, jak i dobrych intencji" - 24.04.2015

"Zwracamy się do Pani Premier z prośbą o podjęcie interwencji u Pani Prezydent m.st. Warszawy Hannny Gronkiewicz-Waltz w związku z jej ostatnimi działaniami jako organu nadzorczego nad stowarzyszeniem ogrodowym Polskiego Związku Działkowców. Po raz kolejny niepokój działkowców budzą obawy o dalszy byt ogrodów działkowych, które jak wszyscy wiedzą są łakomym kąskiem dla zadłużonych samorządów, a także dla deweloperów. Działania Pani Prezydent są o tyle dziwne, że tryb uchwalenia nowgo statutu był identyczny jak w przypadku poprzedniego. Spełnione również zostały wszystkie wymagania przewidziane w ustawie o ROD. Biorąc to pod uwagę uważamy, że Pani interwencja, zarówno jako Premier Rządu RP, jak i Przewodniczącej Platformy Obywatelskiej, jest w tej sparwie niezbędna" - piszą do Pani Premier Ewy Kopacz członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Toruniu.

czytaj więcej

"Kwestionowanie prawomocności uchwały podjętej przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD jest zastanawiające i niezrozumiałe" - 24.04.2015

"Statut PZD został przyjęty i uchwalony przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD 23 października 2014 r. w oparciu o przepisy, których prawomocność potwierdził Sejm RP. Kwestionowanie prawomocności podjętej uchwały jest zastanawiające i niezrozumiałe, ponieważ Sąd opiera się tylko i wyłącznie na opinii referendarza sądowego. Ponieważ wymóg ustawowy, który określa 18-miesięczny okres uchwalenia nowego statutu PZD, jest ważny dla całego środowiska działkowego, raz jeszcze zwracamy się z prośbą do Sądu Rejonowego w Warszawie o pozytywne rozpatrzenie skargi złożonej przez Krajową Radę PZD i zarejestrowanie statutu" - piszą w swoim stanowisku uczestnicy Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego w ROD "Szarotka" w Rzeszowie.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.