Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

OZ we Wrocławiu w sprawie znaczenia XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD dla przyszłości Związku i rodzinnego ogrodnictwa działkowego - 14.07.2015

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdza, że XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców, który miał miejsce w Warszawie w dniach 2 i 3 lipca 2015 r. był wielkim wydarzeniem, który będzie rzutować na działalność Związku i wszystkich jego organów w całej kadencji 2015-2019.

Okręgowy Zarząd stwierdza, że przyjęcie przez Zjazd Statutu Polskiego Związku Działkowców w wersji uwzględniającej zastrzeżenia sądu rejestrowego i organu nadzoru - starosty warszawskiego kończy dyskusję o sposób jego uchwalenia oraz jego stosowanie.

Okręgowy Zarząd podkreśla, że w wyniku uchwalenia w dniu 2 lipca 2015 r. Statutu PZD spełnione zostały wymogi zawarte w art. 68 ust. 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. tj. konieczność uchwalenia Statutu w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Okręgowy Zarząd z uznaniem odnosi się do przyjętego przez Zjazd Programu Związku, który rozszerza zakres zadań w kadencji 2015-2019 zobowiązując do ich realizacji wszystkie organy Związku.

Okręgowy Zarząd zwraca uwagę na podjęte przez XII Zjazd stanowiska, z których przebija troska o obronę praw działkowców i ogrodów zawartych ustawie o ROD, o stabilność ogrodów, o uregulowanie ich stanu prawnego oraz o zachowanie jedności ruchu ogrodnictwa działkowego, będącej gwarancją dalszego istnienia i rozwoju ogrodów. Zjazd podkreślił znaczenie rodzinnych ogrodów działkowych i ich funkcji w zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych oraz znaczenie samorządności, niezależności i apolityczności ruchu ogrodnictwa działkowego dla przyszłości ogrodów, zwracając jednocześnie uwagę na konieczność uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej dla zachowania terenów ROD.
Bardzo ważnymi dokumentami są przyjęty przez Zjazd Apel do władz publicznych o współpracę ze Związkiem, ze wszystkimi jego organami oraz Apel do Rządu RP i do samorządów terytorialnych o uwzględnienie ogrodów w planach strategicznych, w planach rozwoju miast i gmin.

Podziękowanie XII Krajowego Zjazdu dla działkowców jest podkreśleniem ogromnego zaangażowania pracy i działalności tysięcy działaczy i działkowców w kadencji 2011-2015, która była wybitnie wyczerpująca również z racji udzielanego poparcia obywatelskim projektom ustaw.

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zwraca uwagę na przybyłych na XII Krajowy Zjazd przedstawicieli, władz Państwa a zwłaszcza na udział w Zjeździe Premiera i Wicepremiera Rządu RP, na liczny udział posłów na Sejm RP z ramienia PSL, PiS i SLD, którzy jednoznacznie podkreślali zasługi Polskiego Zawiązku Działkowców w walce o nową ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, w rozwoju ogrodów działkowych oraz na rzecz ich obrony deklarując wsparcie dla podejmowanych działań dla ogrodów i dalszą współpracę ze Związkiem. Tak liczny udział w Zjeździe przedstawicieli władz stanowi uznanie dla Związku i jego dokonań.

Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu stwierdza, że przyjęte przez Zjazd dokumenty a zwłaszcza uchwalony Statut PZD, Program a także wybór nowych władz krajowych Polskiego Związku Działkowców otwiera nowy rozdział w działalności Związku na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych, na rzecz działkowców, na rzecz społeczeństwa miast i gmin.


I Wiceprezes OZ PZD we Wrocławiu                                      Prezes OZ PZD we Wrocławiu
mgr Barbara Korolczuk                                                             mgr Janusz Moszkowski

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio