Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

„Pamiętajmy o ogrodach” na lubelskiej starówce - 16.07.2015

W ramach projektu „Pamiętajmy o ogrodach” programu Dzielnice Kultury realizowanego przez Fundację Wzajemnego Wsparcia KLUCZ w Lublinie pod patronatem Urzędu Miasta w Lublinie, 25.06.2015 r. w kawiarence Zakątek Seniora, odbyło się spotkanie promujące rozwój ogrodnictwa jako formy terapii łączonej z rekreacją. Wykład wprowadzający do dyskusji wygłosiła dr inż. Anna Ewa Michowska – instruktor  ds. ogrodnictwa w Okręgowym Zarządzie Polskiego Związku Działkowców w Lublinie.

Głównym tematem spotkania była hortiterapia (leczenie za pomocą ogrodów) traktowana jako forma spędzania czasu oraz element wspierający leczenie różnych dysfunkcji u dzieci oraz osób odrosłych. Omówiono oddziaływanie przebywania w otoczeniu roślin oraz wykonywania czynności związanych z ich uprawą i pielęgnacją na kondycję psychofizyczną człowieka. Przedstawiono  również propozycje projektów ogrodu terapeutycznego oraz wyjaśniono znaczenie jego poszczególnych elementów.

Uczestnicy spotkania w dyskusji interesowali się doborem roślin o wymaganiach dostosowanych  do  warunków klimatycznych naszego kraju oraz zalecanych do uprawy amatorskiej. Podejmowane w dyskusji tematy związane były również z zagadnieniami ekologicznej uprawy roślin ukierunkowanej na stosowanie ochrony roślin naturalnymi preparatami oraz nawożenia organicznego. Wskazano także na znaczenie bioróżnorodności dla zachowania naturalnych siedlisk pożytecznej fauny  w środowisku miejskim.

Omawiane tematy spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, którzy wyrazili chęć i potrzebę uczestnictwa w podobnych wykładach organizowanych corocznie w styczniu i lutym przez Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Lublinie.

(AEM)

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio