Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Bez zmiany prawa budowlanego 900 tysięcy działkowców będzie musiało rozebrać swoje altany" - 04.12.2014

"Projekt ustawy jest wyrazem troski całego środowiska działkowców o swój majątek, którego jednym z głównych elementów są altany. To kolejna nasza inicjatywa. Tak, jak poprzednia, dotycząca obowiązującej już ustawy o ROD z dnia 13.12.2913 roku, która zakończyła się sukcesem obywatelskim, tak liczymy, że i ta zakończy się wprowadzeniem definicji altany działkowej i rozwieje wątpliwości co do ich legalności" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Pod Lipą' w Starachowicach.

czytaj więcej

"Wyrok NSA to nowa forma nękania działkowców" - 04.12.2014

"Wyrażamy oburzenie! Kolejny raz w sprawach dotyczących ROD na najwyższych szczeblach władzy w naszym kraju podjęto działanie niezrozumiałe, krzywdzące, mające znamiona nękania i ogłupiania milionowej rzeszy działkowców. Chodzi oczywiście o wyrok wydany przez NSA. Wyrok ten definiuje altanę działkową, jako lekką ażurową konstrukcję i jest przykładem naciągania prawa. Sędziowie wpadli na to po 100 latach, kiedy wybudowano 900 tysięcy altan zgodnie z obowiązującym prawem" - piszą działkowcy z ROD 'Elektryk' w Połańcu.

czytaj więcej

"Liczyliśmy na Pani pomoc w walce o nasze ogrody" - 04.12.2014

"Mija rok od podpisania przez Prezydenta RP Ustawy o ROD, a Pani zmienia całkowicie pogląd na temat ustawy o ROD. Dlaczego teraz Pani opowiada się za zmianą Ustawy? Dlaczego w 2013 roku nie była Pani za rozwiązaniami dobrymi dla działkowców, które krzywdziły część obywateli? Dlaczego w 2014 roku jest Pani za rozwiązaniami krzywdzącymi działkowców? Dlaczego nie broni Pani emerytów i rencistów, dla których działki są drugim domem?" - pytają w liście Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD 'Kolejarz w Oleśnicy.

czytaj więcej

"Komu przeszkadzają altanki?" - 04.12.2014

"Nasze altanki ogrodowe, zadbane i kolorowe w cieniu zielonym położone mają się wyśmienicie. Służą nam znakomicie: do wypoczynku weekendowego na łonie natury spędzonego, do narzędzi schowania i gości przyjmowania. Po co je dewastować i inne budowle stosować? Komu przeszkadzają? Komu zagrażają? Komu spać nie dają? Komu solą w oku? Kogo niepokoją? Kogo denerwują? Kto zyskuje? Kto traci? Kto się wzbogaci?" - pytają w liście Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Łączność' we Wrocławiu.

czytaj więcej

"Najwyższy czas rozwijać ogrody, a nie tworzyć kolejne zagrożenia" - 04.12.2014

"Wyrok NSA w sprawie altan znajdujących się na ternie ROD jest dla działkowców wysoce krzywdzący, nasze altany budowane były w dobrej wierze i nierzadko dużym nakładem finansowym oraz własną ciężką pracą fizyczną. A teraz nowa definicja pojęcia 'altana' daje podstawę do uznania ich za samowole budowlane i pozwala na nagonkę na działkowców" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Sezam' w Kiełczowie.

czytaj więcej

"Podpis Prezydenta pod ustawą jest dla nas najbardziej wyczekiwanym prezentem noworocznym" - 04.12.2014

"Z entuzjazmem przyjęliśmy informację dotyczącą projektu nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw w zakresie dotyczącym altan działkowych. Projekt ten uzyskał poparcie ponad 700 tysięcy polskich obywateli, co w sposób jednoznaczny dowodzi, że kwestia ta zajmuje większość, której głos nie może zostać zignorowany czy też pominięty. Jest to dla nas ważne, ponieważ docierają do nas sygnały, że niektóre urzędy podejmują działania, zmierzające do podważenia legalności naszych altan, a w konsekwencji uznania ich za samowole budowlane, co budzi nasz kategoryczny sprzeciw" - piszą działkowcy z ROD 'Jubilat' w Jelczu-Laskowicach.

czytaj więcej

"Prawo budowlane powinno być dostosowane do milionowej rzeszy działkowców w Polsce" - 04.12.2014

"Obecna ustawa o ROD jest projektem obywatelskim, pochodzącym od działkowców zrzeszonych w PZD. Związek ten, który obecnie jest stowarzyszeniem, popiera około 90 procent działkowców, a świadczą o tym wyniki przeprowadzonych zebrań w poszczególnych ROD. W ostatnim czasie PZD zainicjował obywatelski projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane, w której dostosowano przepisy prawa do stanu faktycznego podważone wcześniej przez orzeczenie NSA oraz kaprys urzędników w kwestii legalności altan postawionych na terenach ROD" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Wspólnota' w Gnieźnie.

czytaj więcej

Stop Rozbiórkom Altan z numerem druku sejmowego - 03.12.2014

W dniu dzisiejszym tj. 1 grudnia 2014r. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw uzyskał nr druku sejmowego -2953. Na stronie internetowej Sejmu pojawiła się również informacja o skierowaniu go do pierwszego czytania, ale bez konkretnej daty. Całość dotychczasowej dokumentacji, wraz z pierwszymi opiniami odnoszącymi się do kwestii proceduralnych, można znaleźć pod adresem http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druki.xsp

czytaj więcej

"Czy premier przetnie spory o altany działkowców?" - 03.12.2014

"Kwestia orzeczenia NSA w sprawie altan i konsekwencje, jakie w jego rezultacie może ponieść prawie milion działkowców, budzą coraz większe emocje. Tematem zainteresowali się politycy. Ostatnio interpelację w tej sprawie złożyli posłowie Jan Warzecha i Bogdan Rzońca" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej

"Zwracam się o szybkie przyjęcie naszego projektu do kalendarza sejmowego" - 03.12.2014

"Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie altan poddał w wątpliwość legalność budynków, które od początku istnienia ogrodów były nazywane przez wszystkich altanami. Stwierdzono, że altana to budynek o lekkiej konstrukcji i ażurowych ścianach niezwiązanych trwale z gruntem" - pisze w liście do Prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz Helena Hańczyk Prezes ROD 'Szarotka' w Uhercach Mineralnych.

czytaj więcej

"Od 25 lat walczymy o przetrwanie ogrodów i PZD" - 03.12.2014

"Niedługo upłynie 2 miesiące od złożenia w Sejmie RP obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Jak do tej chwili w Sejmie nie podjęto żadnych prac, mimo że pan Marszałek skierował tenże projekt do pierwszego czytania. Wiem, że Sejm ma na to czas do stycznia przyszłego roku. Jednak my działkowcy nie mamy już czasu na beztroskie oczekiwanie w kolejce na rozpatrzenie naszego projektu. Gminy, korzystając ze słownikowej definicji altany, na którą powołał się NSA, uruchamiają windykatorów w celu opodatkowania naszych altan nawet za okres 5 lat wstecz" - pisze Jan Kołtok z ROD 'Chemik' w Jeleniej Górze.

czytaj więcej

"Wszelkie wątpliwości najlepiej rozwiać podczas spotkań z przedstawicielami PZD" - 03.12.2014

"Nasze zastrzeżenia budzi przede wszystkim kolejna próba potwierdzenia możliwości prowadzenia ogrodów przez stowarzyszenia powołane przed wejściem w życie ustawy. Naszym zdaniem ustawa o ROD z 2013 roku wyraźnie precyzuje i ustala proces wyodrębnienia się ogrodu ze stowarzyszenia PZD oraz powołania nowego stowarzyszenia. Decyzję w tym względzie ustawodawca pozostawił samym działkowcom. Działkowcy podczas walnych zebrań ustawowych sami dokonują wyboru stowarzyszenia, które będzie prowadziło ich ogród" - pisze w odpowiedzi na list Rzecznika Praw Obywatelskich OZ w Częstochowie.

czytaj więcej

"Apeluję o zaniechanie antyobywatelskich działań" - 03.12.2014

"Apeluję do Pani o gruntowną analizę prawną ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku i odstąpienie od zamiaru podważenia jej konstytucjonalności. Pani działania, sprzyjające nielicznym oponentom naszego Związku, szukającym 'dziury w całym', odbierane są jako kontynuacja nagonki na działkowców, ogrody działkowe i PZD. Dla mnie dziwnym wydaje się fakt, że Rzecznik Praw Obywatelskich występuje przeciwko ustawie powstałej z obywatelskiej inicjatywy" - pisze Maria Seroczyńska z ROD 'Wypoczynek' we Włocławku.

czytaj więcej

"Nie warto burzyć tego, co zostało z takim wysiłkiem osiągnięte" - 03.12.2014

"Zwracamy się do Pani o to, aby podjęła Pani rozmowy z PZD w celu wyjaśnienia wątpliwości, które zasugerowała Pani w piśmie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. My żyjemy w ogrodach na co dzień, znamy sytuację i wysiłek jaki musieliśmy podjąć, aby Sejm uchwalił nową dobrą ustawę o ROD, dlatego przeraża nas każda wątpliwość, gdyż groziłoby to rozpoczęciem walki o nasze prawa od nowa" - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy ze Szczecina. 

czytaj więcej

"Jak długo będzie się nakręcać spirala niechęci do PZD?" - 03.12.2014

"Obserwując działania podjęte i podejmowane w stosunku do PZD, odnosi się wrażenie o niekończącej się ciągłości i sterowaniu tymi działaniami. Zaskakujący jest fakt, że instytucje, które winny stać na straży praworządności i miru obywatelskiego, dążą do zachwiania tej równowagi. Przykry jest fakt, że znaczna (czytaj milionowa) grupa obywateli jest wyłączona z opieki demokratycznie powołanego Rzecznika Praw Obywatelskich. Bardzo często słyszy się o różnego rodzaju aferach i problemach finansowych różnych związków np. sportowych czy innego rodzaju stowarzyszeń. I dziwne, nikt nie występuje o ich likwidację" - pisze Leonard Niewiński z ROD im.A.Domagalskiego w Gdyni.

czytaj więcej

"Wyrok NSA jest oderwany od rzeczywistości" - 03.12.2014

"Altana działkowa od zawsze była budynkiem służącym działkowcom do wypoczynku oraz miejscem, w którym można przechowywać sprzęt i inne wyposażenie niezbędne na działce. Działkowcy chcą w spokoju uprawiać swoje działki i na nich odpoczywać w gronie najbliższych. Działkowcom niepotrzebne są niezrozumiałe zawirowania na szczytach władzy, uderzające z resztą nie pierwszy raz w żywotne interesy działkowców" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD w Lipnie i Rypinie.

czytaj więcej

"Działkowcy są zaniepokojeni brakiem postępu w pracach nad projektem" - 03.12.2014

"Apelujemy o jak najszybsze procedowanie przez Sejm RP obywatelskiego projektu 'STOP rozbiórkom altan'. Wyrok NSA w sprawie altan jest ostatnio co raz częściej wykorzystywany przez niektóre miasta do podważenia zwolnienia podatkowego przysługującego działkowcom. Budzi to uzasadnione zaniepokojenie wśród działkowców" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD '4 marca' w Stargardzie Szczecińskim.

czytaj więcej

"Władza nie może świadomie lekceważyć obywateli" - 03.12.2014

"Zalegalizowanie stanu zgodnie z naszymi oczekiwaniami, przyjętego zwyczajem oraz zdrowym rozsądkiem, jest jedynym wyjściem z tej paradoksalnej, wręcz absurdalnej sytuacji, kiedy partia rządząca stawia się ponad oczekiwaniami wyborców. Jest to sytuacja nie tylko skandaliczna, ale przede wszystkim pozbawiona racjonalnych przesłanek, a kierowanie się ukrytym celem - chęcią zarobku na całej społeczności polskich działkowców w zakresie regulacji prawnej statusu altan - z góry skazuje taki sposób postępowania władzy na niepowodzenie" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Fiołek' we Wrocławiu.

czytaj więcej

"Apelujemy o wyzbycie się uprzedzeń do ustawy o ROD" - 03.12.2014

"Jesteśmy w okresie prowadzenia kampanii zebrań ustawowych w ROD w celu podjęcia decyzji w sprawie wyłonienia stowarzyszenia prowadzącego każdy ogród. Ten obowiązek, wynikający z przepisów nowej ustawy o ROD, daje pełną gwarancję swobody wyboru przez działkowców. Dziwi nas jednak stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, występującego z wątpliwościami, co do ograniczenia swobody decyzji podejmowanych przez działkowców. Pozostałe wątpliwości również nie znajdują uzasadnienia" - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich i Marszałka Sejmu działkowcy z OZ w Szczecinie.

czytaj więcej

"Tylko PZD jest w stanie nas bronić" - 03.12.2014

"Odnoszę wrażenie, ze ogrody działkowe i nasza ustawa są w Pani zainteresowaniu dzięki naszym przeciwnikom, których uwiera nasza organizacja i stowarzyszenie ogrodowe PZD. PZD nie jest organizacją uprzywilejowaną, bo zgodnie z Ustawą o ROD, to ja i moi koledzy działkowcy decydujemy do kogo będziemy należeć. Zdajemy sobie sprawę, na podstawie dotychczasowych doświadczeń, że w walce o nasze prawa, ogrody i ogrodnictwo działkowe w Polsce, tylko silne stowarzyszenie PZD może i jest w stanie w dalszym ciągu nas bronić przed zakusami naszych przeciwników, którzy tylko czekają, aby pozbawić mnie i moich kolegów dzierżawionych działek" - pisze Jan Dawidowicz z ROD im.M.Reja w Gdyni.

czytaj więcej

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio