Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie Prezes OZ PZD w Bydgoszczy z Burmistrzem Solca Kujawskiego - 31.07.2015

7  Lipca 2015r w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski u Pani Burmistrz Teresy Substyk odbyło się spotkanie  w którym uczestniczyli:  Prezes OZ PZD w Bydgoszczy   Pani  Barbara Kokot wraz z pracownikami ds. terenowo – prawnych, Prezes ROD „ Nasycalnia w Solcu Kujawskim  Pani  Anna Kułakowska, Prezes ROD „ Bratek” i przewodniczący  Kolegium Prezesów ogrodów soleckich  Pan Józef Pietrzak.

Głównym tematem spotkania były uzgodnienia co do przebudowy drogi – ulicy Lipowej przebiegającej wzdłuż rodzinnego ogrodu działkowego „ Nasycalnia”. W toku rozmowy pani Burmistrz poinformowała, że są już realizowane prace wykonawcze uzbrojenia  i modernizacja tej drogi, które zostaną ukończone do końca br. Pani Burmistrz zapewniła, że zawsze kieruje się troską o ogrody i działkowców, dlatego ROD  „ Nasycalnia” wiele skorzysta. Na koszt miasta zostanie wykonane nowe ogrodzenie i nasadzona wzdłuż parkanu zieleń,  założony będzie  nowy chodnik z oświetleniem, którego dotychczas nie było. Będzie również usytuowany kolektor ścieków, z którego ogród będzie mógł w przyszłości  skorzystać .

Na zakończenie spotkania Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy Barbara Kokot podziękowała Pani Burmistrz Teresie  Substyk  za życzliwość  i troskę co w pełni przyczyni się do poprawy funkcjonowania i zaspokojenia potrzeb środowiskowych.

 

Opr. J.P

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio