Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Prezydium OZ PZD w Szczecinie: to był przełomowy Zjazd - 31.07.2015

Obradujące Prezydium OZ PZD  w Szczecinie w dniu 28.07.2015 r. bardzo wysoko oceniło osiągnięcia i przebieg XII  Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.

W ocenie uczestników był to najbardziej owocny Zjazd, który można by nazwać "Zjazdem przełomowym".

Jego historyczne znaczenie polega na tym, że w ciągu dwóch dni, delegaci przedyskutowali oraz odnieśli się w dokumentach zjazdowych, do najbardziej istotnych problemów dotyczących Rodzinnych Ogrodów Działkowych prowadzonych przez PZD.

Najważniejszym dokumentem przyjętym przez Zjazd jest nowy Statut PZD, który jest aktem prawnym zawierającym nowatorskie rozwiązania w oparciu o tradycję, praktykę i wymagania ustawy o ROD.

Odniesiono się także do najważniejszych problemów dotyczących znaczenia ROD i ich funkcji, ustawy o stowarzyszeniach, samorządności i niezależności oraz apolityczności ruchu działkowego, w sprawie środków unijnych na potrzeby ROD, reprywatyzacji, przestrzegania ustawy o ROD, wyborów parlamentarnych, jedności ruchu działkowców, które otwierają niejako drzwi do przyszłości ROD, dla nowoczesności i modernizacji.

W ogrodach szczecińskich trwają obecnie dyskusje nad realizacją postanowień XII Zjazdu Krajowego a także VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Szczecinie.

Programy zjazdów muszą bowiem być przybliżone, zrozumiane i realizowane przez działkowców.

Prezydium zaapelowało do delegatów szczecińskich ogrodów, aby cenny dorobek Krajowego i Okręgowego Zjazdu przełożyć na realne działania.

Rodzinne Ogrody Działkowe w nowym ujęciu, powinny stać się źródłem dobrych pomysłów, sprzyjających poprawie życia rodzin działkowych i społeczności lokalnej.

Z pełnym uznaniem Prezydium odniosło się  do organizacji i przebiegu Zjazdu a także do wystąpień, po raz pierwszy tak dużej ilości znamienitych gości, uczestniczących w Zjeździe. Świadczy to o tym, że PZD pomimo wielu działań przeciwników, nie tylko okrzepł ale ma potencjał do dalszego rozwoju.

"Od nas zależy jak zostaną spożytkowane owoce XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD"

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio