Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

ROD „Kaszubskie” w Gdyni dba o dobre sąsiedztwo - 31.07.2015

Od dłuższego czasu pojawiają się pomysły aby wzdłuż rzeki Kaczej w Gdyni zrobić ciąg spacerowy. Zaszłości lat poprzednich spowodowały, że nigdy nie był właściwie wyznaczony brzeg rzeki, nie było określonych właściwych granic, a i samo przekazanie terenu działkowcom nie było zbyt staranne. Spowodowało to sytuację, w której stworzenie ciągu spacerowego wymaga współdziałania zarządu ogrodu, działkowców, rady dzielnicy oraz władz miasta.

Sprawa nie zaczęła się pozytywnie dla ogrodu i działkowców, ze względu na to, że byli oskarżani o celowe zagradzanie dostępu do rzeki a także jej zaśmiecanie. Jednakże musimy przypomnieć, że wiele lat temu, kiedy ogród działkowy powstawał – przekazujący nieruchomość nie wprowadzali żadnych wytycznych względem nieruchomości, koryto rzeki również się zmieniało, tak samo jak i przepisy w tym zakresie. Wszyscy działkowcy, na przestrzeni lat, dbali nie tylko o swoje działki ale także o rzekę Kaczą.

Zarząd ROD wybrany w nowej kadencji w 2015 r. za jeden z swoich priorytetów wyznaczył uregulowanie sprawy rzeki Kaczej, dostępu mieszkańców do niej i współpracy w tym zakresie z władzami miasta. Powyższe działania są podejmowane przy udziale inspektorów do spraw terenowo-prawnych Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku.

Wspólne starania doprowadziły do wypracowania planu, który w ogólności został przedstawiony także w artykule trojmiasto.pl: Najpierw sprzątanie, potem promocja rzeki Kaczej

Dużo zależeć będzie od działań zarządu ROD „Kaszubskie”, ale już teraz widać jak aktywnie pracuje na rzecz dobrego sąsiedztwa i uporządkowania sprawy rzeki Kaczej z jednoczesną dbałością o prawa działkowców.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio