Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Kiedy polskim działkowcom da się spokojnie żyć w ich ojczyźnie?" - 01.12.2014

"Ostatnie wyroki NSA pobudziły nas do kolejnego działania vide ponad 700 tysięcy podpisów złożonych w Sejmie o doprecyzowanie tego, czym jest altana na działce, ponieważ w wyrokach NSA podaje za słownikiem języka polskiego: altana to obiekt niezwiązany z ziemią, posiadający dach oraz ażurowe ściany. Absurd totalny - od zawsze w Polsce i w Niemczech na działkach budowano altany murowane na fundamentach, tylko zmieniały się przepisy odnośnie powierzchni zabudowy" - pisze w liście do Prezydenta RP Janusz Marian Cybichowski z ROD w Poznaniu.

czytaj więcej

"Czyżby tak szybko zapomniano o danych działkowcom obietnicach?" - 01.12.2014

"Dnia 9 października 2014r. na spotkaniu delegatów PZD w Sejmie RP z Wicemarszałkami Sejmu RP p. Eugeniuszem Grzeszczakiem, p. Markiem Kuchcińskim, p.Jerzym Wenderlichem oraz posłami SLD, PiS, PSL po przedstawieniu projektu ustawy o zagrożeniach jakie zaistniało dla działkowców po wyroku NSA, wszyscy zebrani poparli projekt obywatelski w sprawie obrony altan i podkreślili, że należy maksymalnie skrócić czas uchwalania ustawy w taki sposób, żeby została przyjęta w ciągu jednego miesiąca. Od złożenia podpisów i od rozmów z delegatami upłynął już miesiąc i nic się w Sejmie nie dzieje" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Przyjaźń' we Wrocławiu.

czytaj więcej

"Nowelizacja ustawy będzie wymarzonym prezentem świątecznym dla działkowców" - 01.12.2014

"Takie same altany jak w Polsce znajdują się w wielu europejskich krajach, takich jak chociażby Niemcy czy Holandia i u nich nikt nie kwestionuje sposobu budowy. Głos setek tysięcy ludzi nie może zostać zignorowany i nieusłyszany. Prace nad nowelizacją powinny ruszyć pełną parą. Jest to dla nas bardzo ważne, gdyż już słyszy się, że niektóre instytucje podejmują działania zmierzające do podważenia legalności altan i ich likwidacji" - pisze w liście do Marszałka Sejmu Zdzisław Kamiński z ROD im. Tadeusza Kościuszki w Pucku.

czytaj więcej

Konstruktywne rozmowy działkowców z Premier Ewą Kopacz - 30.11.2014

W dniu 24 listopada br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD z Premier Ewą Kopacz. Stronę rządową reprezentowali  także Prezes Rządowego Centrum Legislacji minister Maciej Berek oraz Rzecznik Rządu Iwona Sulik. W imieniu PZD w spotkaniu uczestniczyli Prezes Związku Eugeniusz Kondracki,  Sekretarz Krajowej Rady PZD Izabela Ożegalska,  Prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD Zygmunt Kacprzak, Wiceprezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD Stanisław Zawadka, pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”  r.pr. Bartłomiej Piech i r.pr. Tomasz Terlecki oraz Anna Kubuj - Kierownik Biura Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD.

czytaj więcej

KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY PZD - 30.11.2014

Jak nasze okręgi regulują stan prawny gruntów ROD na podstawie ustawy o ROD?

 Na stronie internetowej PZD został opublikowany Komunikat Krajowej Rady PZD pt. „Ustawa o ROD działa! PZD reguluje stan prawny kolejnych ROD”. W komunikacie tym przedstawiliśmy efekty działania ustawy o ROD, w szczególności rodzinne ogrody działkowe, gdzie wnioski PZD o potwierdzenie użytkowania do gruntu ROD zostały pozytywnie załatwione. W tym komunikacie chcemy przedstawić, jak nasze okręgi realizują art. 76 ustawy o ROD.

czytaj więcej

"Komunikat Krajowej Rady PZD" - 30.11.2014

Ustawa o ROD działa! PZD reguluje stan prawny kolejnych ROD

 Od kilkudziesięciu lat PZD musi udowadniać swój tytuł prawny do gruntów, zajętych przez ogrody. A to wszystko za sprawą władz publicznych i zakładów pracy, od których PZD w pełnym zaufaniu przyjął grunty, nie mając wiedzy o wadliwej dokumentacji formalno-prawnej.

czytaj więcej

"Dlaczego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju bagatelizuje problem altan?" - 30.11.2014

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju udzieliło odpowiedzi na interpelację posłów Jana Warzechy i Bogdana Rzońcy w sprawie inicjatywy ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”. W odpowiedzi tej Podsekretarz Stanu Janusz Żbik odniósł się – w imieniu resortu - do kilku zagadnień podniesionych przez posłów w swojej interpelacji".

czytaj więcej

"Mamy głębokie przekonanie, że Pan Marszałek poprze słuszne wystąpienia" - 30.11.2014

"Działkowcy ROD Zalesie we Włocławku, a jednocześnie wieloletni członkowie PZD, zwracamy sie do Pana Marszałka z prośbą o udzielenie pełnego poparcia dla obywatelskiego projektu zmiany ustawy prawo budowlane. Mamy głębokie przekonanie, że Pan Marszałek poprze słuszne wystąpienia reprezentujących nas działkowców, przedstawiciel zespołu inicjatywnego - czytamy w liście do Radosłąwa Sikorskiego.

czytaj więcej

"Nie zgadzamy się, aby nasze prawa były zmieniane na naszą niekorzyść" - 30.11.2014

"Nowa ustawa działkowa powtórzyła - zapożyczyła słowo altanka, które było i jest w obiegu Regulaminu i Ustaw już od 1926 r. a więc za sanacji. Nie zgadzamy się, aby nasze prawa były zmieniane na naszą niekorzyść, aby prawo naginać do potrzeb rządzących, zmieniać je jak chorągiewkę na dachu, w zależności kto ma większą siłę a nie rację"- piszą działkowcy ze Świdnicy.

czytaj więcej

"Uważamy, ze działania te zmierzają do zniechęcenia działkowców do użytkowania ogrodów" - 30.11.2014

"Definicja altany, jaką posłużył się NSA, wydając werdykt niekorzystny dla działkowca stworzyła doskonałą okazję do wyciągnięcia z niezasobnych przecież kieszeni działkowców kolejnych złotówek w formie podatków. Działania takie podjęły już instancje ściągające podatki w okręgu toruńskim oraz w kilku innych regionach kraju. Uważamy, że są to kolejne, celowe działania, podejmowane przez władze państwowe i terenowe, zmierzające do zniechęcenia działkowców do użytkowania swoich działek i ogrodów" - alarmują działkowcy ROD "Partynice" we Wrocławiu.

czytaj więcej

"Orzeczenie NSA zniweczyło nasze oczekiwania i nadzieje" - 30.11.2014

"Większość altan służy nam od kilkudziesięciu lat. Po uchwaleniu w grudniu 2013 roku nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych ode-tchnęliśmy z ulgą i nadzieją. Uznaliśmy, że odtąd członkowie najliczniejszej organizacji poza rządowej - zrzeszającej głównie emerytów, rencistów, bezrobotnych i najuboższych- będą mogli w spokoju i w poczuciu prawnego bezpieczeństwa uprawiać swoje skromne poletka" - czytamy w liście od działkowców ROD "Zalesie" w Pile.

czytaj więcej

"Liczymy na bardziej wnikliwą ocenę treści ustawy przez RPO" - 30.11.2014

"Wnikliwie zapoznawaliśmy się z wystąpieniem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 30 października bieżącego roku.  W wystąpieniu tym jest przypomnienie o tym , że Trybunał Konstytucyjny dwukrotnie w swoich wyrokach zwracał uwagę na konstytucyjne wadliwości ustawy. To prawda, dotyczyło to jednak ustawy z 2005 roku, a nie obecnie obowiązującej" - piszą działkowcy z ROD im. "Traugutta" w Elblągu.

czytaj więcej

"Interpretacja Sądu Najwyższego jest niekorzystna" - 29.11.2014

"Interpretacja Sądu Najwyższego jest niekorzystna i przekreśla to co zostało wybudowane na działkach przez Działkowców.Wydaje nam się , że jedynym racjonalnym rozwiązaniem tego problemu w sposób systemowy , prawny jest uchwalenie przez Sejm RP nowelizacji Prawa Budowlanego , która przejmmie definicję altany działkowej odmiennie niż orzekł NSA" - pisze Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowwego "RELAKS" w Górze.

czytaj więcej

"Konsekwencje braku precyzyjnych zapisów w ustawie dotykają szerszej rzeszy działkowców" - 29.11.2014

"Pragniemy zwrócić uwagę Pana Marszałka,że kwestia terminu zmiany prawa budowlanego jest o tyle istotna,iż konsekwencje braku precyzyjnych zapisów w ustawie dotykają szerszej rzeszy działkowców a doprecyzowanie zapisów prawa budowlanego w zakresie regulacji odnoszących się do budownictwa na działkach ROD ma na celu zabezpieczenie działkowców przed negatywnymi konsekwencjami dotychczasowych uchybień legislacyjnych dla działkowców wobec których organy nadzoru budowlanego orzekają nakaz rozbiórki altan wzniesionych przez ich rodziny w dobrej wierze" - pisze Kolegium Prezesów ogrodów w Lublińcu.

czytaj więcej

"Orzecznie NSA to pomyłka i kpina" - 29.11.2014

"Jest Pan naszą jedyną nadzieją na szybki tok prac legislacyjnych nad poprawką do ustawy Prawo budowlane i artykułu odnoszącego się do altan w ogrodach działkowych. Stosowny projekt został już opracowany i podpisało się pod nim ponad 705 tys. działkowców" - pisze Łukasz Gąbka, działkowiec z ROD Koło Kani w Toruniu.

czytaj więcej

"Zależy nam, żeby nowa ustawa weszła w życie jak najszybciej" - 29.11.2014

"Panie Marszałku, prosimy i poparcie obywatelskiego projektu "Stop rozbiórkom altan", który poparty podpisami działkowców i ich rodzin złożony został w październiku w Sejmie. Zależy nam, żeby nowa ustawa weszła w życie jak najszybciej - czytamy w liście Adriany i Michała Cieszyńskich z ROD "Niezapominajka" w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Wśród działkowców jest niepokój i oczekiwanie na szybkie rozwiązanie problemu" - 29.11.2014

"Dokonaliśmy olbrzymiego wysiłku zbierając ponad 700 tysięcy podpisów pod nasz projekt. Zbierając podpisy mieliśmy nadzieję, że Sejm przystąpi do szybkiego procedowania i czytania projektu ustawy. Działkowcy zaniepokojeni są brakiem zainteresowania złożonym projektem i wyrażają nadzieję, że Pan Marszałek w najbliższym czasie wniesie projekt pod obrady Sejm" - czytamy w liście działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego Pierwiosnek" w Oławie.

czytaj więcej

"Projekt ustawy ochroni własność polskich działkowców" - 28.11.2014

"Apeluję o Pana osobiste zaangażowanie się w tę sprawę. Wierzę, że wesprze Pan swym autorytetem inicjatywę obywatelską, służącą zabezpieczeniu fundamentalnych praw miliona polskich rodzin, dla których własny ogródek niejednokrotnie jest jedynym miejscem relaksu, rodzinnych spotkań i obcowania z przyrodą. Altanki zostały wybudowane ze skromnych środków finansowych działkowców w przeważającej większości polskich emerytów i rencistów" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD '22 lipca' w Zielonej Górze. 

czytaj więcej

"Ustawa o ROD gwarantuje rozwój ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce" - 28.11.2014

"Zwracam się do Pani Rzecznik z prośbą o odstąpienie od swoich działań, zmierzających do zaskarżenia ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku do Trybunału Konstytucyjnego. Podobnie jak inni działkowcy uważam za nieuzasadnione podważanie konstytucyjności niektórych zapisów ustawy. Moim zdaniem ten akt prawny jest zgodny z Konstytucją RP, gwarantuje rozwój ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce i spełnia oczekiwania społeczne" - pisze w liście do rzecznika Praw Obywatelskich Czesław Skonecki z ROD im. A. Zawadzkiego w Gryfinie.

czytaj więcej

"W budowę altan włożyliśmy wiele pracy i środków finansowych" - 28.11.2014

"Zwracam się do Pana Marszałka z prośbą, aby projekt 'STOP rozbiórkom altan' trafił pod obrady Sejmu. Przecież chodzi tylko o uchwalenie definicji 'altany działkowej' i wprowadzenie jej w ustawę Prawo budowlane. Sprawa ta nas bardzo martwi, ponieważ w budowę altan włożyliśmy wiele pracy i środków finansowych. Dlatego też zwracamy się do Pana Marszałka o przyspieszenie prac nad ustawą, mając na uwadze Pana zrozumienie i dobrą wolę, aby spełnić nasze oczekiwania" - piszą działkowcy z ROD 'Zagaje' w Elblągu.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907>

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.