Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Lepiej sprzedaje się zakłamana rzeczywistość, prawda nie jest na topie" - 16.12.2016

"To kolejny zamach na Rodzinne Ogrody Działkowe ! - grzmią działkowcy. Jestem działkowiczką z niewielkim stażem, zaczynającą swoją przygodę na Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Energetyk" w Grudziądzu, prowadzonym przez Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców. Po przeczytaniu artykułu w Gazecie Wyborczej, o bardzo tajemniczym i intrygującym tytule „Ruch oporu na działkach", nie mogę zrozumieć dlaczego główny cel, jaki przyświeca inicjatorom i osobom dostarczającym informacji redaktorowi Marcinowi Wójcikowi to oczernianie organizacji działkowej, czego rezultatem jest wyrządzenie krzywdy działkowcom" - pisze Katarzyna Poniatowska z ROD Energetyk w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Pan Redaktor powinien zająć się tematem jak działają te ogrody, które odeszły z PZD, miałby wiele sensacyjnych newsów" - 16.12.2016

„Gazeta Wyborcza jawiła się mi dotychczas jak synonim rzetelności, solidności dziennikarskiej. Tacy redaktorzy jak Panowie: Wroński, Piątek, Stasińscy, Kurski są dla mnie wzorem profesjonalnego dziennikarstwa. Tymczasem na łamach dziennika ukazuje się artykuł kłamliwy, insynuacyjny, oparty na fałszywych danych, podpierający się oszczerstwami osób, które od lat szkalują Związek" - pisze Antoni Gieczewski z ROD Przy Torze w Łodzi.

czytaj więcej

"Tam gdzie ogród jest dobrze zarządzany działkowcy nie szukają rozgłosu w mediach" - 16.12.2016

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Flora" w Żarach, po zapoznaniu się z treścią ostatnich programów wyemitowanych w Telewizji Polskiej, pt „Magazyn Śledczy" firmowanym przez panią redaktor Anitę Gargas, dotyczącym działalności Polskiego Związku Działkowców wyraża oburzenie. Zarówno program dotyczący ogrodów warszawskich jak i tych w Międzyzdrojach nacechowany był ogromną dawką niesprawdzonych informacji, które w bardzo niekorzystnym świetle stawiały Polski Związek Działkowców i wszystkich ludzi działających w jego strukturach.

czytaj więcej

"Bezpodstawne oskarżanie PZD, pomówienia i kłamstwa o działalności jego struktur muszą być wyeliminowane" - 16.12.2016

"Piszę do Pana Redaktora ponieważ oburzył mnie artykuł napisany przez redaktora Marcina Wójcika pt. „Ruch oporu na działkach" zamieszczony w Gazecie Wyborczej z dnia 21 listopada 2016 r. W tym artykule redaktor Marcin Wójcik przedstawił Polski Związek Działkowców, który działa przeciwko działkowcom bo nie uwzględnia żądań niektórych „zbuntowanych" działkowców. Szkoda, że równocześnie niczego co mu powiedzieli zbuntowani nie skonfrontował ze stanem faktycznym i prawnym w zarządach ogrodów" - pisze Janina Dolik z ROD Księcia Bolko w Świdnicy.

czytaj więcej

"Kiedy my członkowie PZD usłyszymy na antenie telewizji publicznej słowo przepraszam?" - 16.12.2016

"Ci "pokrzywdzeni" jak o nich mówią działkowcy zapomnieli, że posiadając działkę w rodzinnym ogrodzie działkowym trzeba przestrzegać przepisów regulaminu ROD, ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2013 roku i ustawy Prawo Budowlane. Dziwię się i jestem oburzony, że w telewizji narodowej, gdzie ciągle się powtarza, że u nas mówi się tylko prawdę, pokazano ludzi, którzy kłamią i oskarżają prezesów ogrodów i okręgów, których szanują działkowcy za ich działalność w swoich ogrodach oraz na rzecz wszystkich działkowców w Polsce" - pisze Adam Daszkowski z ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży.

czytaj więcej

"Jako działkowcy będziemy bronić dobrego imienia PZD" - 16.12.2016

"Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Pani Anity Gargas, pomijając samą nazwę „Magazyn Śledczy". Bo jak śledczy to zbadany w sposób obiektywny. A obiektywizmu w Pani Magazynie, przykro, ale nie widać. Zatem jaki cel przyświeca Pani, ukazywanie i prezentowanie materiałów niesprawdzonych. Czyżby przypodobanie się „pseudo-działkowców" i podrywanie opinii dobrze działającemu Związkowi zwanemu PZD" - pisze sekretarz Zarządu ROD im. Zaborze w Szprotawie.

czytaj więcej

"Działkowcy zawsze jednoczą się w obliczy zagrożeń i wspólnie działają na rzecz umacniania pozytywnego wizerunku Związku" - 16.12.2016

"Jako długoletni działkowiec Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz" w Grudziądzu, mam obowiązek zająć stanowisko w sprawie reportażu, jaki został pokazany w telewizji publicznej „Magazyn Śledczy" w dniu 23.11.2016 r. Przedstawienie w nim krzywdzącej opinii o Polskim Związku Działkowców jako monopoliście o skostniałych strukturach jest niesprawiedliwa i krzywdząca dla całej rodziny działkowej - największej organizacji pozarządowej" - pisze Waldemar Serej z ROD Kolejarz w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Polacy nauczyli się żyć w wolności i samodzielnie myśleć" - 16.12.2016

Prezesi i społeczni instruktorzy fachowi z rodzinnych ogrodów działkowych regionu łomżyńskiego, zebrani na dorocznym spotkaniu, pragną przekazać Panu swoją dezaprobatę w stosunku do formy i treści programu „Magazyn Śledczy" nadany 22 listopada br na antenie TVP 1. Prowadząca go redaktorka, najprawdopodobniej, na zamówienie wpływowych zleceniodawców, w sposób tendencyjny i kłamliwy, przedstawiła „kryminalne poczynania" Polskiego Związku Działkowców i jego aktywu, przez to zdyskontowała tysiące społeczników, którzy bezinteresownie działają na rzecz stowarzyszenia i działkowców.

czytaj więcej

"Wybiórcze naginanie rzeczywistości do potrzeb programu telewizyjnego jest naganne" - 16.12.2016

"Przedstawione we wspomnianym programie fakty są wybiórcze i kłamliwe i trak­tują działkowców i działaczy PZD jako faktycznych i potencjalnych przestępców żerują­cych na mieniu materialnym ogrodów działkowych. Jest to całkowita nieprawda, gdyż rzeczywistość działkowa i PZD jest całkowicie inna. Ogrody działkowe w zdecydowanej większości są prawidłowo zarządzane i stanowią dobry przykład ochrony środowiska i integrowania społeczeństwa polskiego" - pisze Zarząd ROD Stoczniowiec w Szczecienie.

czytaj więcej

"Dumna jest Pani z siebie? A powinno być Pani wstyd!" - 16.12.2016

"Nie jesteśmy skostniali i nie mamy monopolu na działalność ogrodową w Polsce. Jakie przywileje mamy? Ustawowe zwolnienie od podatku rolnego i od nieruchomości. Pozostałe stowarzyszenia mają dokładnie takie same!" - pisze Andrzej Chmielowski Prezes ROD Prefabet w Kolbuszowej.

czytaj więcej

Prezes OZ Świętokrzyskiego w sprawie publikacji w Gazecie Wyborczej - 16.12.2016

"Z wielką uwagą przeczytałem Pana reportaż, który ukazał się w dniu 21.11.2016r. w Dużym Formacie, pt: „Ruch oporu na działkach". Czytam Gazetę Wyborczą od początku jej istnienia i często polecałem różne zawarte w niej artykuły moim znajomym. Tym ciężej przychodzi mi więc czytanie podobnych kłamstw i oskarżeń, zawartych w w/w artykule. Nigdy do tej pory chyba się z takimi nie spotkałem. Nigdy też nie spodziewałem się, że Gazeta Wyborcza będzie drukowała teksty na poziomie tabloidów, epatujące nieprawdą i sensacjami. Nie sądziłem, że w Gazecie ukaże się artykuł na poziomie programu „Magazyn Śledczy" Pani Anity Gardas, emitowanego na antenie TVP1. Tymczasem jest to ten sam styl, „obiektywizm" i kłamstwo" - pisze Prezes OZ Świętokrzyski Edward Galus.

czytaj więcej

"Jeśli ktoś dopuści się rażących nadużyć, nie może pozytywnie wyrażać się o organizacji, która walczy o interesy działkowców" - 15.12.2016

"W magazynie Pani Anity Gargas "Magazyn Śledczy", ukazuje się jasno i wyraźnie obraz wrogości wobec PZD i działkowców. W programie rzucane są oskarżenia bez jakichkolwiek dowodów na ich poparcie i wbrew faktom i prawdzie. Bezkrytyczne przyjmowanie wypowiedzi wąskiej grupki działkowców , staje się wygodne i prawdziwe. Wystarczyło pochylić się nad Statutem PZD, Ustawą o rod, ale również przyjrzeć się codziennej pracy działkowców, zarządów. Wzmożone zainteresowanie działkami nie jest zjawiskiem nowym. Trwa już od dłuższego czasu i nic nie zapowiada, żeby szybko się skończyło. Dlaczego nie można dojść do kompromisu i zakończyć „wojnę medialną", nagonkę na Polski Związek Działkowców" - pisze Bogumiła Biernacka z ROD Chemik w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Niezrozumiałe jest dla nas działkowców podważanie zapisów zawartych w statucie PZD" - 15.12.2016

"Jesteśmy głęboko oburzeni treścią pisma Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 19.08.2016r skierowanego do prezesa PZD. W piśmie tym kwestionowane są zapisy naszego statutu pomimo tego, że zapisy zawarte w statucie były bardzo drobiazgowo badane przez niezawisły Sąd Rejestrowy,który w swoim postępowaniu nie dopatrzył się żadnych nieścisłości w stosunku do obowiązującego prawa" - piszą działkwocy z ROD Wypoczynek i z RDO Hutnik w Myszkowie.

czytaj więcej

Prezydium OZ w Koszalinie w sprawie publikacji w Gazecie Wyborczej - 15.12.2016

Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie zebrani na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2016 roku wyrażają swój zdecydowany sprzeciw wobec szkalowania dobrego imienia rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców. W dodatku Gazety Wyborczej „Duży Format" w dniu 21 listopada 2016 roku red. Marcin Wójcik opublikował materiał pn."Ruch oporu na działkach". Z przedstawionego w przedmiotowym artykule obrazu, Polski Związek Działkowców jawi się bez mała jako organizacja przestępcza. Nie zgadzamy się z takim sposobem przedstawiania Polskiego Związku Działkowców. Informujemy, że red. Marcin Wójcik mija się z prawdą kreując taki wizerunek Związku.

czytaj więcej

"Pani redaktor Gargas sugerujemy podjęcie tematów, które są naprawdę ważne, choć nie mamy pewności czy nie przerosłyby one możliwości śledczych" - 15.12.2016

"Zdziwienie i niesmak wywołują informacje o rzekomych nieprawidłowościach przypisywane PZD. Do znudzenia powielane są zarzuty dotyczące rozliczenia pieniędzy w związku z likwidacją ogrodów pod trasę S2 w Warszawie. Jeśli magazyn nazywający się „śledczy" nie zdołał wyśledzić jak odbywa się proces ustalania i wypłacania odszkodowań - przy pełnej dostępności materiałów - to może warto zmienić nazwę programu? Przepisy są znane, zarzuty sprawdzane w wielu czynnościach wyjaśniających nie potwierdziły się, odszkodowania wypłacone i przyjęte. A że nie były jednakowej wysokości i komuś szkoda, że sąsiad dostał więcej? Czy o to jest ta afera na całą Polskę?" - pisza działkwocy z ROD 35-lecia w Zielonej Górze.

czytaj więcej

Prezydium OZ Sudeckiego w sprawie reportażu na temat PZD w Gazecie Wyborczej - 15.12.2016

W związku z opublikowaniem w dniu 21 listopada br. w dodatku do Gazety Wyborczej „Duży Format" artykułu pt. „Ruch oporu na działkach'-. Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie Zdroju wyraża opinię, że tekst zawarty w tym artykule jest klasycznym przykładem manipulacji, a więc zachowaniem wysoce nieetycznym i wyrafinowanym, ponieważ obliczonym na stworzenie wśród działkowców i opinii publicznej fałszywej oceny własnej organizacji, czyli samych siebie. Bo kto to jest Polski Związek Działkowców? To milion działkowców, którzy są członkami tego Związku w tym wszyscy działacze w strukturach Związku, których wybiera co 4 lata nie kto inny jak działkowcy.

czytaj więcej

"Prosimy Pana Redaktora Adama Michnika o to, by przywiązywał większą troskę do rzetelności publikacji pojawiających się w jego piśmie" - 15.12.2016

"Sprawy ogólnopolskie, o jakich pisze red. M. Wójcik znamy z pism Związkowych i im dajemy wiarę, gdyż są efektem pracy zespołów kontrolnych, statutowo powołanych do tego przez nasze organa. Dziwimy się jak można z taką nonszalancją pisać wbrew faktom, na podstawie niezweryfikowanych pomówień naszych przeciwników. Ten fragment artykułu urąga wręcz rzetelności dziennikarskiej" - piszą prezesi ROD z rejonuu kluczborsko-namysłowskiego i oleskiego. 

czytaj więcej

"Boimy się że Rzecznik, zamiast reprezentować większość społeczeństwa, reprezentuje stanowisko małej grupy osób nie przychylnych działaniom PZD" - 15.12.2016

My, działkowcy zebrani na wspólnej naradzie w dniu 8.12.2016 r. w siedzibie Zamiejscowego Biura OZ Podlaskiego PZD w Suwałkach, wyrażamy stanowczy sprzeciw atakowi mediów na działalność PZD, OZ i ROD. Popieramy działania Krajowej Rady PZD negujące działalność nierzetelnych dziennikarzy posługujących się mediami w celu szkalowania dobrego imienia Związku. Niepokoi nas stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, tak obecnego jak i jego poprzedniczki, podważające zapisy w ustawie popartej przez wszystkie kluby i przyjętej przez Sejm Rzeczypospolitej.

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ Sudeckiego w sprawie Magazynu Śledczego Anity Gargas - 15.12.2016

Przedstawione reportaże w "Magazynie Śledczym Anity Gargas" dotyczące ogrodów działkowych wywołały powszechne oburzenie społeczności działkowców, ponieważ przedstawiono w nich tendencyjnie sfałszowany wizerunek o działalności i funkcjonowaniu Polskiego Związku Działkowców.Jedną z podstawowych funkcji mediów jest przekazywanie społeczeństwu rzetelnych, sprawdzonych u źródła informacji. Tymczasem Pani Anita Gargas w wyemitowanych reportażach o ogrodach działkowych z premedytacją w sposób zmanipulowany zamierza zmienić dotychczasową dobrą opinię o ogrodach działkowych i o Polskim Związku Działkowców -największej organizacji pozarządowej w Polsce.

czytaj więcej

"Dopuszczenie do głosu tylko krytyków naszego Związku było zaplanowanym atakiem na naszą organizację" - 15.12.2016

"Na antenie TVP 1 w dniu 23 listopada 2016 r. wyemitowany został program „Magazyn Śledczy - Anity Gargas", w którym to autorka reportażu w wyjątkowo tendencyjny oraz stronniczy sposób przedstawiła zakłamany obraz funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców. Dziennikarka przygotowała materiał jedynie w oparciu o opinie garstki osób, które od dłuższego czasu zwalczają Polski Związek Działkowców. Cześć z nich to znane w środowisku osoby, które zostały ukaranie za nieprzestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów prawa i w ten sposób odreagowują swoją frustracje, mszcząc się na instytucji, która stoi na straży praworządności" - piszą uczestnicy narady prezesów ROD z rejonu kluczborsko- namysłowskiego oraz oleskiego.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846>

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio