Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Wyłączanie prądu na terenie ROD w okresie jesienno – zimowym - 22.12.2017

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do PZD Okręgu Śląskiego dotyczących wyłączenia energii elektrycznej na terenie ROD w okresie jesienno – zimowym, PZD Okręg Śląski uprzejmie informuje, iż takie działania są możliwe w świetle obowiązujących przepisów związkowych.

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do PZD Okręgu Śląskiego dotyczących wyłączenia energii elektrycznej na terenie ROD w okresie jesienno – zimowym, PZD Okręg Śląski uprzejmie informuje, iż takie działania są możliwe w świetle obowiązujących przepisów związkowych.

Wyłączenie prądu na terenie ROD w okresie jesienno – zimowym może nastąpić w jednym z dwóch postępowań:

  1. Zgodnie z § 75 ust. 1 Regulaminu ROD z dnia 1.10.2015r. w uzasadnionych przypadkach Zarząd ROD może podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu energii elektrycznej w ogrodzie w okresie jesienno – zimowym. Decyzja musi być podjęta w formie uchwały, która powinna być szczegółowo uzasadniona. Regulamin w tym zakresie wskazuje przypadki, w których taka decyzja będzie uzasadniona np. zły stan techniczny sieci, niemożliwość zapobieżenia kradzieży prądu, bezpieczeństwem ogrodu. Należy zwrócić uwagę, iż przy redagowaniu omawianego przepisu użyto zwrotu „w szczególności” nie jest więc wykluczone istnienie innych przesłanek – wyliczenie zawarte w wskazanym przepisie nie ma więc charakteru wyczerpującego.
  2. Zgodnie z § 75 ust. 2 Regulaminu ROD z dnia 1.10.2015r. walne zebranie może w drodze uchwały zobowiązać Zarząd ROD do wyłączenia energii elektrycznej w ogrodzie w okresie jesienno – zimowym. W takim przypadku Zarząd ROD ma obowiązek wyłączenia prądu w wskazanym okresie. Należy w tym wypadku podkreślić, iż taka uchwała również musi być precyzyjnie uzasadniona, po to aby nie budziła wątpliwości.

Bliżej cała procedura związana z wyłączeniem energii elektrycznej na terenie ROD zostało określone w § 10 uchwały nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5.11.2015r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych.  Na jej podstawie, Zarząd ROD wyłączając energię elektryczną na terenie ROD w okresie jesienno – zimowym zobowiązany jest do poinformowania Działkowców o tym fakcie poprzez ogłoszenie na tablicach ogrodowych z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

Z dokonanej przez PZD Okręg Śląski analizy wynika, iż Zarządy ROD prawidłowo prowadzą całe postępowanie, a Działkowcy są prawidłowo informowani o tym fakcie. Niestety zdarzają się przypadki, iż Działkowcy dopiero po przybyciu na działkę rodzinną w obecnym okresie zauważają, iż w altanie nie posiadają energii elektrycznej. W zdecydowanej większości przypadków wynika to z faktu, iż nie uczestniczą w walnych zebraniach oraz nie czytają ogłoszeń na tablicach ogrodowych. Jeżeli więc na swojej działce rodzinnej Działkowiec stwierdzi brak prądu to powinien przede wszystkim skontaktować się z Zarządem ROD czy wyłączono prąd na jesień/zimę, a nie przystępować od razu do „usuwania awarii” lub interwencji w PZD Okręgu Śląskim/Delegaturach Rejonowych PZD Okręgu Śląskiego.

  Krzysztof  Tekla - Dyrektor Biura OZ

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.